Etäkokoukset ja vinkkejä etätoimintaan

Uudet tavat auttaa

Suomen Punaisen Ristin toiminta jatkuu aktiivisena koronavirusepidemian ja sen aiheuttamien rajoitusten aikana. Nopeasti muuttuvassa tilanteessa osastosi voi löytää uusia tapoja toimia, viestiä ja auttaa.

Esimerkiksi ystävävapaaehtoiset jatkavat yhteydenpitoa ystäviinsä vaikkapa puhelimitse. Ensiapuryhmä tai monikulttuurinen kerho voi pitää ryhmätapaamiset verkossa.

Vinkit kokousten, koulutusten ja tapaamisten järjestämiseen etänä

Löydät tietoa ja käytännön ohjeita etätoimintaan "Vinkit toiminnan toteuttamiseen verkossa" -ohjeesta (päivitetty 18.8., ks. liitteet alla). Tapaamisten, koulutusten ja kokousten pitämiseen etänä suosittelemme esimerkiksi maksuttoman Microsoft Teams- järjestelmän käyttöä.

Tutustu myös etäkouluttamisen vinkkeihin katsomalla tallenne Etäkouluttamisohjeet kouluttajille -webinaarista.

Osastojen kokoukset 

Osastojen kevätkokoukset tulee pitää sääntöjen mukaisesti maaliskuun loppuun mennessä. Vuonna 2021 ei tällä hetkellä ole edellisen vuoden tapaan tiedossa poikkeuksia tilinpäätöksen laatimis- tai hyväksymisaikatauluun, joten tilinpäätös ja toimintakertomus on laadittava normaaliaikataulun mukaisesti.

Kokouksen pitämisessä kasvokkain tai etäyhteyksin tulee noudattaa alueellista suositusta. Koska epävarma tilanne jatkuu edelleen ja äkilliset muutokset alueellisessa epidemiatilanteessa ovat mahdollisia joka puolella maata, on hyvin suositeltavaa, että kaikki osastot varautuvat etäosallistumiseen sekä mainitsevat mahdollisuudesta kokouskutsussa. Riskiryhmille ja muille etäosallistumista suosiville tulisi aina tarjota mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä alueellisesta tilanteesta riippumatta.

Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa ja kokouksen tulee kokouksen alussa tehdä päätös etäosallistumisen sallimisesta. Myös etäkokouksella tulee olla fyysinen paikka, jonne halukkaat pääsevät paikan päälle, mutta riittää, että paikalla on esimerkiksi ainoastaan kokouksen puheenjohtaja. Jos kevätkokouksessa on henkilövalintoja, on hyvä jos myös ääntenlaskijat voivat olla läsnä kokouspaikalla: syksyn kokemusten pohjalta tämä helpottaa ääntenlaskun hoitamista.

Kokouspaikassa tulee huolehtia riittävästä hygieniasta sekä turvaväleistä turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksen mukaisesti.  

Jos osaston kokous päätetään pitää etäyhteyksin ja niissä on poikkeuksellisesti suoritettavina henkilövaalit, vaalit voidaan järjestää joko postitse (jolloin tulos ilmoitetaan kokouksen jälkeen) tai käyttäen sellaista teknistä menetelmää, jossa voidaan varmistua vaalin luottamuksellisuudesta sekä äänestävän henkilön henkilöllisyydestä. Sopiva ja ilmaiseksi käytettävissä oleva järjestelmä on esimerkiksi Mentimeter. Mahdollisia muita äänestyksiä ei tarvitse suorittaa suljettuna, vaan niissä voidaan käyttää vapaamuotoista menetelmää.

Lisätietoaja apua etäkokouksen järjestämiseen sekäsuljetun vaalin järjestämisestä etäyhteyksin saa tarvittaessa omasta piiristä. Ohjeet Mentimeterin käyttöön löytyvät täältä.