Viestintämateriaalit

Viestimällä aktiivisesti osastosi voi kertoa paikkakuntalaisille saatavilla olevasta avusta, jakaa luotettavaa tietoa tartuntojen ehkäisemisestä ja vahvistaa ihmisten turvallisuuden tunnetta poikkeuksellisena aikana.

Voitte käyttää apuna aineistopankista löytyviä korona-aiheisia viestintämateriaaleja.

Aineistopankista löydät

  • valokuvia Korona 2020 -operaation auttamistilanteista
  • jakokuvia someen
  • henkisen tuen videoita, joita voi jakaa somessa. Videoilla Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän jäsenet kertovat muun muassa kriisireaktioista ja siitä, miten epidemiasta voi puhua lapsen kanssa.

Löydät materiaalit kirjautumalla Punaisen Ristin aineistopankkiin. Materiaalit löytyvät kohdasta Julkiset materiaalit > Koronavirus - viestintämateriaaleja.

Videot löytyvät myös Suomen Punaisen Ristin Youtube-kanavalta. Suomenkieliset haastatteluvideot on tekstitetty ruotsiksi ja englanniksi

Koronaepidemiaa koskevat verkkosivut on avattu osoitteessa koronavirus.punainenristi.fi. Mobiilioptimoitu sivusto palvelee suurta yleisöä koronaan ja Punaisen Ristin toimintaan liittyvissä kysymyksissä. Sivusto on tarkoitettu ensisijaisesti uusiksi vapaaehtoisiksi haluaville, apua tarvitseville sekä tiedonhakijoille. Sivua saa mielellään hyödyntää, linkata ja jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Koronatietoa eri kieliryhmille: moni- ja selkokieliset materiaalit

Monet pakolaistaustaiset tai paperittomat ihmiset eivät seuraa suomenkielisiä tiedotusvälineitä tai ymmärrä niitä. He ovat erityisen haavoittuvassa asemassa, sillä heidän tietonsa tartunnan ehkäisemisestä ja saatavilla olevasta avusta voivat olla heikot.

Alta löydät linkit monikielisiin ja selkokielisiin ohjeisiin ja oppaisiin. Auta varmistamaan, että ajantasainen tieto koronaviruksesta saavuttaa jokaisen – levitä tietoa eteenpäin!

Suorat linkit henkisen tuen videoihin Youtubessa: