Hygienia- ja turvallisuusohjeet keräyksissä

På svenska

Päivitetty 29.11.2022

Nämä ohjeet on luotu lipaskeräyksiä varten koronatilanteissa ja niitä päivitetään tarvittaessa. Osaston tulee seurata tautitilanteen kehittymistä omalla alueellaan. Tilanne voi muuttua nopeastikin. Osasto tekee itse lopullisen päätöksen siitä, keräävätkö he lippailla vai eivät.

Osastot voivat tilata verkkokaupasta maksutonta käsidesiä. Osastot voivat halutessaan hankkia verkkokaupasta myös maksullisia visiirejä ja kertakäyttökäsineitä.

Yleiset kaikkia koskevat ohjeet

Fyysistä kontaktia edellyttävään vapaaehtoistoimintaan ei tulla, jos on hengitystieinfektion oireita. Riskiryhmiin kuuluvat eivät voi osallistua sellaiseen vapaaehtoistoimintaan, jossa tapahtuu fyysisiä ihmiskontakteja. Heidät tulee pyrkiä ohjaamaan etänä tehtävään vapaaehtoistoimintaan, kuten kerääjien rekrytointi, digitaalinen kerääminen, tiedotus- ja someviestinnän tehtävät ja myyntituotteiden valmistus.

Käytetään Rednetin Korona-sivuilta löytyviä yleisiä suojavarusteiden käyttöohjeita ja turvallisuus- ja hygieniaohjeita.

Tarvittaessa voi hyödyntää myös luotettavien lähteiden ohjemateriaaleja, kuten tätä.

Ohjeet lippaidenjakopisteitä varten

 • Lippaidenjakopistettä hoitavien vapaaehtoisten vuorot suunnitellaan niin, että vuoron aikana ei ole suurta vaihtuvuutta. Näin vapaaehtoiset ovat läheisessä kontaktissa mahdollisimman rajatun ihmismäärän kanssa.
 • Sisätiloissa sijaitseviin lippaidenjakopisteisiin pyritään saamaan nuoria vapaaehtoisia, sillä sisätiloissa ihmiskontaktit ovat riskialttiimpia kuin ulkotiloissa.
 • Lippaidenjakopisteissä työskentelevät vapaaehtoiset käyttävät joko kirurgista suu-nenä-suojainta tai koko kasvot peittävää visiiriä sekä maskia. 
 • Lippaat puhdistetaan/desinfioidaan ennen niiden luovuttamista kerääjälle. Käsidesi käy puhdistamiseen.
 • Lippaidenjakopisteissä on tarjolla käsidesiä kerääjille, lahjoittajille ja pistettä hoitaville vapaaehtoisille.
 • Lippaidenjakopisteissä on tarjolla kerääjille kirurgisia suu-nenäsuojaimia ja ohjeet niiden käyttöön.
 • Kontaktin pituus keräysvälineitä noutavan kerääjän kanssa pyrittävä rajoittamaan 15 minuuttiin.
 • Vältetään keräysliivin siirtämistä suoraan kerääjältä toiselle. Liivin tulisi “hengittää” pari tuntia ennen uutta käyttökertaa. Kiinteissä lippaidenjakopisteissä toimivat vapaaehtoiset voivat tarvittaessa käyttää vapaaehtoisliiviä keräysliivin sijaan, jos keräysliivejä ei muuten ole tarpeeksi.

Ohjeet keräysvälineiden luovuttamiseen kerääjältä kerääjälle

 • Pyritään antamaan jokaiselle kerääjälle oma liivi.
 • Lipas pyyhitään käsidesillä.

Lipaskerääjät

Lipaskerääjille on tarjolla lippaidenjakopisteissä kirurgisia suu-nenäsuojaimet ja käsidesiä. Alle 12-vuotiaiden ei tarvitse käyttää suu-nenäsuojainta yleisten suositusten mukaisesti.

 • Ohjeistetaan välttämään rahan koskettamista paljain käsin. Jos seteli jää jumiin lippaan suuaukkoon, se työnnetään sisään esim. kiitostarra-arkilla.
 • Pyydetään kerääjää ennakkoon ottamaan mukaan käsineet. Lipaskerääjille voi tilata verkkokaupasta maksullisia kertakäyttöhansikkaita.
 • Lahjoittajakontaktin pituus ohjeistetaan pitämään enintään 15 minuutissa.
 • Pyritään pitämään metrin etäisyys lahjoittajaan. Rajan voi halutessaan merkitä kerääjän ympärille esimerkiksi hulavanteella, katuliidulla tai teipillä maahan.
 • Kerääjä ei aktiivisesti lähesty potentiaalisia lahjoittajia, vaan annetaan lahjoittajien valita lähestyvätkö he kerääjää.
 • Kiitostarran antamisessa vältetään turhaa kontaktia. Vaihtoehtoisesti lahjoittaja ottaa tarran itse arkista, tai kerääjä liimaa sen lahjoittajan toivomaan paikkaan etäisyydestä huolehtien. Ilmapalloja saa jakaa etäisyyden päästä.
 • Sisätiloissa sijaitseviin keräyspaikkoihin pyritään ohjaamaan ensisijaisesti nuoremmat kerääjät.

Kahvitarjoilu lipaskerääjille keräämisen jälkeen

 • Suositaan yksittäispakattuja tarjoiluja, esim. Minigrip-pussissa. Henkilö, joka pakkaa tarjoiltavat käyttää visiiriä ja suojakäsineitä.
 • Nimetään erikseen “kahvittaja”, joka annostelee kahvit, sokerit ja maidot ja asettaa valmiin kupin otettavaksi pöydältä, ei siis ojenneta kädestä käteen.
 • Käsidesiä oltava tarjolla lipaskerääjälle.
 • Istumapaikat järjestetään turvavälein ja huolehditaan siisteydestä.

Lipaskeräyksen jälkityöt

 • Lippaita tyhjentäessä, rahoja laskiessa ja siirtäessä turvapusseihin pankkiin toimittamista varten on käytettävä suojakäsineitä ja noudatettava hyvää käsihygieniaa.
 • Rahojen laskenta suositellaan jätettäväksi pankin tehtäväksi.

Myyntitapahtumat (esim. leivän ym. tuotteiden myynti)

 • Myytävien tuotteiden oltava valmiiksi pakattuja.
 • Asiakas ottaa tuotteen itse myyntipöydältä, vältetään kädestä käteen ojentamista.
 • Maksamisessa suositaan etämaksua kortilla, MobilePaylla tai tasarahaa.
 • Ennakkomarkkinointi ja –myynti mahdollistaa myös maksun suoraan osaston tilille.
 • Myyntipiste pidetään erillään muusta toiminnasta (esim. lippaidenjakopisteestä tai keiton myynnistä) ja mielellään niin, että myyntiä hoitaa vain muutama vapaaehtoinen, jotta vaihtuvuutta ei tule.

Keittomyynti tai muu ruokamyynti

 • Ruokaa annostelevalla vapaaehtoisella oltava koko kasvot peittävä visiiri ja suojakäsineet. Keitto annostellaan astiaan, asiakas ottaa astian pöydältä. Näin voidaan käyttää samoja suojahanskoja koko ajan.
 • Eri ihminen hoitaa rahastuksen kuin keiton annostelun.
 • Jonoihin turvavälit.
 • Asiakkaille oltava tarjolla käsidesiä.