Henkinen tuki ja vapaaehtoisena jaksaminen koronavirustilanteessa

Koronavirusepidemia koskettaa meitä kaikkia – jokaista eri tavoin. Punaisen Ristin vapaaehtoisena olet tapahtumien keskipisteessä sekä auttajana että ihmisenä, jonka omaan arkeen epidemia ja sen tuomat rajoitukset vaikuttavat. On tärkeää, että huomioitte osastossa vapaaehtoisten tuen tarpeet yhteistyössä piirin kanssa.

Alta löydät 

 • listan asioista, jotka osastosi kannattaa huomioida vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukemiseksi
 • ohjeita oman hyvinvointisi vaalimiseen
 • vinkkejä siihen, miten voit keskustella tilanteesta muiden kanssa.

Näin huolehditte vapaaehtoisten jaksamisesta osastossa

Osaston hallituksen, eri toimintaryhmien vetäjien ja vastuuvapaehtoisten on tärkeää kiinnittää huomiota vapaaehtoisten jaksamiseen. Voitte käyttää apuna näitä vinkkejä:

 • Kertokaa jokaiselle vapaaehtoistehtävään lähtijälle selkeästi, mikä hänen tehtävänsä ja oma roolinsa on. Kannattaa myös mainita, mitä ei tarvitse tehdä. Muistakaa kerrata samalla  turvallisuus- ja hygieniaohjeet.
 • Muistuttakaa vapaaehtoisia siitä, että tilanne voi kuormittaa myös auttajia. On tärkeää, että jokainen huomioi omat tuntemuksensa ja pitää huolta itsestään.
 • Muistuttakaa, että vapaaehtoinen voi aina olla yhteydessä ryhmän vetäjään, jos tehtävän aikana nousee esiin kysymyksiä tai huolenaiheita tai jos jokin asia jää painamaan mieltä tehtävän jälkeen. Varmistakaa, että jokaisella vapaaehtoisella on tieto siitä, keneen hän voi olla yhteydessä.
 • Voitte sopia etukäteen, että vapaaehtoinen soittaa tehtävän päätyttyä ryhmän vetäjälle. Ryhmän vetäjä voi myös olla yhteydessä vapaaehtoiseen tehtävän jälkeen joko soittamalla tai tekstiviestillä. On tärkeää kiittää ja kysyä, miten tehtävä sujui.
 • Kannattaa sovittaa kaikkien ryhmäläisten kalenteriin yhteisiä etätapaamisia. Tapaamisissa voitte pohtia esiin nousseita asioita yhdessä.
 • Sopikaa myös säännöllisten purkukeskustelujen järjestämisestä eri toimintaryhmien jäsenille tai tarvittaessa kaikille osaston vapaaehtoisille.
 • Yhdessä piirin kanssa kannattaa sopia siitä, mistä ja miten vapaaehtoiset saavat tarvittaessa ammatillista apua.
 • Järjestäkää yhdessä piirin työntekijöiden ja kouluttajien kanssa henkisen tuen koulutusta kaikille osaston toimintaryhmille.

Näin huomioit henkisen hyvinvointisi vapaaehtoisena

Poikkeusoloissa pienet teot kasvavat suuriksi. Punaisen Ristin vapaaehtoisena olet tärkeä apu vaikeassa tilanteessa elävälle ihmiselle.

Kiitos, kun autat läheistäsi tai sinulle tuntematonta, joka tarvitsee apua juuri nyt. Olet auttajana tilanteessa, joka koskee meitä kaikkia – myös sinua ja perhettäsi. Siksi on tärkeää, että pidät huolta omasta henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnistasi.

 • Auttamisen imu vie helposti mukanaan varsinkin silloin, kun avun tarve kasvaa nopeasti. Epidemia ei kuitenkaan ole ohi hetkessä. Muista siis pitää taukoja, jotta jaksat.
 • Pidä huolta, että saat riittävästi tukea auttamistilanteen aikana ja sen jälkeen. Jaa kokemuksiasi muiden vapaaehtoisten kanssa. Kasvokkaisia tapaamisia on poikkeusoloissa rajoitettu, mutta soitelkaa ja viestitelkää toisillenne.
 • Pyydä tarvittaessa apua ja tukea ryhmän johtajalta tai piiristä. Älä jää tuntemuksinesi yksin.

Vinkkejä tilanteesta keskustelemiseen muiden kanssa

Näistä huomioista voi olla apua, kun keskustelet tilanteesta siitä huolestuneiden ihmisten kanssa – olivatpa he sitten läheisiäsi tai Punaiselta Ristiltä apua saavia ihmisiä.

Usein henkiseksi tueksi riittää, että olet henkisesti läsnä ja kuuntelet aktiivisesti. Voit tuoda keskustelussa esiin näitä näkökulmia:

 • Tilanne koskettaa sinua, läheisiäsi, Suomea ja koko maailmaa. Moni on samantapaisessa tilanteessa kanssasi.
 • Saatat tuntea ärtyneisyyttä, pitkästyneisyyttä, turhautumista, yksinäisyyttä ja huolta tulevaisuudessa. Ne ovat normaaleja tunteita tässä tilanteessa.
 • Arjen rutiinien ylläpitäminen ja normaalin vuorokausirytmin noudattaminen tuovat päivään säännöllisyyttä ja ennustettavuutta. Syö riittävästi ja liiku mahdollisuuksien mukaan. Liikunta auttaa kehoa pysymään kunnossa ja helpottaa stressiä.
 • Sosiaalisten suhteiden ylläpitäminen on tärkeää, vaikka et voisikaan tavata toisia kasvokkain. Sosiaaliset suhteet vähentävät eristäytymisen tunnetta, turhautumista ja toivottomuutta. Ota yhteyttä muihin ihmisiin puhelimella tai sosiaalisen median kautta. Silloin voit sekä saada että antaa tukea.
 • Jatkuva medioiden tai sosiaalisen median seuraaminen voi olla huomaamattakin kuormittavaa ja nostaa stressitasoa. Rajoita uutisten ja sosiaalisen median seuraamista muutamaan kertaan päivässä ja vältä uutisia kokonaan ennen nukkumaan menoa.

Kun keskustelet tilanteesta lapsen kanssa

 • Lapselle on hyvä kertoa tilanteesta hänen ikätasoaan vastaavalla tavalla. Jos lapsella on väärinkäsityksiä tilanteesta, ne on hyvä oikaista.
 • Huomioi lapsen tunteet, kuten tilanteen aiheuttama pelko, hämmennys, kyllästyminen tai yksinäisyys. Lapsia voi rohkaista ilmaisemaan tunteitaan esimerkiksi piirtämällä ja leikkimällä.
 • Yhdessä tekeminen, lukeminen ja leikkiminen luovat turvallisuutta.
 • Myös lapsille arkirutiinit ovat merkityksellisiä ja lisäävät turvallisuutta. Tehkää vaikka yhteinen lukujärjestys päivään.

 

Lisätietoja

Henkisen tuen somevideot

Punaisen Ristin psykologien valmiusryhmän asiantuntijat kertovat videoilla siitä, miten poikkeavan tilanteen synnyttämiä tunteita ja reaktioita voi käsitellä.

Katso videot Youtubesta: