Valmiustoiminta

"Hyvinkään viranomaisten yhteistoimintaharjoitus 2014."
"Etsintäpartiotoiminta alkoi Hyvinkäällä osaston järjestämänä vuonna 1961. Vasemmalla Hyvinkään Sanomien lehtijuttu aiheesta 28.10.1961 ja oikealla kuva osaston järjestämältä etsintäkurssilta 9-10.11.1985."
"Osasto piti yllä katastrofivarastoa suuronnettomuuksien varalle vuodesta 1960 alkaen, ensin elintarviketarkastamon ja paloaseman tiloissa, 1970-luvulla kirjastotalon väestösuojassa ja myöhemmin osaston omissa varasto- ja kokoustiloissa. Hyvinkään Sanomien lehtijuttu osaston perustamasta katastrofivarastosta 26.5.1962."

Suomen Punaisen Ristin Hyvinkään osasto on mukana valtakunnallisen Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) paikallistoiminnassa, jossa useiden jäsenjärjestöjen vapaaehtoiset auttavat viranomaisia tarvittaessa esimerkiksi kadonneiden etsinnöissä tai suuronnettomuuksien pelastustöihin liittyvissä tehtävissä. Vapepan koordinaatiojärjestöinä ovat Suomen Punainen Risti (SPR), Suomen Meripelastusseura (SMPS) ja Suomen Lentopelastusseura (SLPS). Paikallisesti toiminnassa ovat mukana paikalliset yhdistykset sekä järjestöt. Esimerkiksi koiraharrastajien, suunnistajien, reserviläisten ja ilmailun järjestöjä.

Hyvinkään osaston vapaaehtoiset ovat osallistuneet viime vuosina Vapepan auttamistehtäviin mm. Jokelan kouluampumistilanteessa vuonna 2007 ja Hyvinkään ampumistilanteessa vuonna 2012 sekä useissa pienemmissä etsinnöissä ja kotimaan avun auttamistilanteissa.

Vapepa on perustettu vuonna 1964 ja samana vuonna Hyvinkäälle perustettiin paikallinen pelastuspalvelutoimikunta, jonka toiminnassa osasto oli keskeinen toimija. 1960-luvulla osasto piti yllä mm. katastrofivarastoa ja järjesti etsintätoimintaa.

SPR:n Hyvinkään osasto vuosittain päivittää valmiussuunnitelmaansa SPR:n yleisen osan mukaisesti.