Muita osaston historiallisia toimintamuotoja

"Osaston vapaaehtoisia sairaalan kanttiinissa vuonna 1955."
"Kultaisen iän kerholaisia retkellä Vääksyn kanavalla kesällä 1963."
"Hyvinkään sanomien lehtijuttu kultaisen iän kerhoista 30.11.1985."
"Hyvinkään Sanomien juttu osaston kodinhuoltajakursseista 17.1.1961."

SAIRAALAN KANTTIINI

Hyvinkään osasto piti yllä kanttiinia Hyvinkään kauppalan sairaalassa (sittemmin kaupungin sairaala) vuosina 1954-1971 sekä 1975-1993. Kanttiinia toteutettiin pitkään täysin vapaaehtoisin voimin. Vapaaehtoiset leipoivat kanttiinissa myytävät tuotteet ja huolehtivat myynnistä kanttiinin aukioloaikoina.

KULTAISEN IÄN KERHOT

Osasto aloitti vanhustyön vuonna 1956 usealla eri alueella. Vapaaehtoiset järjestivät mm. virkistys- ja kahvitiaisuuden vanhainkodin asukkaille sekä vanhusten askarteluohjaajakursseja. Vuoden 1956 lopussa osasto kutsui koolle Hyvinkään neuvolan tiloihin vanhusten kerhojen perustamiskokouksen. Vuonna 1988 laaditussa osaston historiikissa kuvattiin kokoukseen saapunutta väenpaljoutta seuraavasti:

Sinne saapuikin runsaasti joukkoa, että kaikki asiasta innostuneet eivät mahtuneet kunnolla mukaan. Istuimet loppuivat kesken, jopa nurin käännetyt paperikorit saivat toimittaa jakkaran virkaa, ja neuvolan naulakkokin irtosi vaatteiden painosta.

Kultaisen iän kerho toimi Hyvinkäällä vuosina 1956-2007. Ensimmäisinä vuosikymmeninä kerhoja toimi useissa toimipisteissä. Kerhot olivat aktiivisia ja runsasväkisiä, suurimmillaan jäsenmäärä oli 570 vuonna 1972. Kerhoissa jäsenet itse esittivät tapaamisilla ohjelmaa sekä järjestivät arpajaisia, myyjäisiä, retkiä ja juhlia. Joissain kerhoissa toimi myös opintokerhoja ja kuoro. Kerhot osallistuivat aktiivisesti osaston muuhun toimintaan, mm. myyjäisiin ja keräyksiin. Esimerkiksi Tule mukaan -kampanjaan kerholaiset ompelivat vaatteita Afrikan lapsille. Vielä vuonna 2007 kerhon jäsenet hoitivat nälkäpäiväkeräyksessä Citymarketin keräyspistettä. Toiminta supistui hiljalleen 1980- ja 1990-luvuilla, kun yhteiskunnan ja muiden järjestöjen tarjonta vanhusten toiminta- ja virkistysmahdollisuuksien tukemiseksi parani.

KOTIAVUSTAJATOIMINTA

Osaston hallituksen ensimmäinen puheenjohtaja, lääkäri Jouko Huttunen oli suomessa valtakunnallisesti kotiavustajatoiminnan ja sairaanhoidon uranuurtaja. Hänen aloitteestaan osasto järjesti vuonna 1961 kodinhuoltajakurssin, josta valmistui 11 kotiavustajaa. Vuoden 1962 loppuun mennessä osasto oli kouluttanut 40 kotiavustajaa. Kotiavustajatoiminnan tarkoituksena oli mahdollistaa kotona asuminen potilaille, joilla ei ollut lääketieteellistä tarvetta sairaalahoidolle. Samana vuonna avustajatoiminta siirtyi Hyvinkään kaupungin kotisairaanhoidon alaisuuteen.

SAIRAANHOITOVÄLINEIDEN LAINAAMO

Osastoon perustettiin vuonna 1953 kaksi sairaanhoitovälineiden lainaamoa. Lainattavia välineitä olivat mm. kainalo- ja kyynärsauvat, alusastiat ja muut kotisairaanhoidossa tarvittavat välineet. Toinen lainaamo sijaitsi Hyvinkään sairaalan tiloissa ja toimi siellä vuoteen 1976 asti, ja toinen lainaamo yksityiskodissa vuoteen 1958 asti. Lainaus oli lainaamoissa hyvin vilkasta ja välineitä jouduttiin jatkuvasti uusimaan ja hankkimaan lisää.