Tietosuoja

Osastomme noudattaa toukokuussa 2018 voimaan tullutta EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Jos haluat tarkistaa, mitä tietoja sinusta mahdollisesti on kerätty osastomme jäsen-, vapaaehtois- tai asiakasrekistereihin, tai poistaa tietosi rekistereistä, voit ottaa yhteyttä tietosuojavastaavaamme osaston sähköpostin kautta: hyvinkaa@osasto.punainenristi.fi

Lisätietoja: https://www.punainenristi.fi/tietosuoja