Osaston hallitus

"Hyvinkään osastolla on pitkä historia. Kuva osaston kevätkokouksesta vuodelta 1966."
"Vuoden 2018 hallitus osaston syyskokouksessa 26.10.2017. Kuvasta puuttuu Anssi Myllyviiita."

VUODEN 2020 HALLITUS

Osaston hallitus valitaan vuosittain osaston syyskokouksessa. Syyskokouksen ajankohdasta tiedotetaan viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta Aamuposti-lehden ilmoituksessa sekä osaston Facebook-sivuilla.

Hyvinkään osaston vuoden 2020 hallituksen jäsenet ovat:

Kaisa Selkämaa (puheenjohtaja),

Veera Niemi (varapuheenjohtaja)

Päivi Maunula (sihteeri), hyvinkaa.sihteeri@osasto.punainenristi.fi

Kirsi Kataja (kotoutumisen tuen koordinaattori, tiedottaja, jäsenmestari), spr.hyvinkaa.moku@gmail.com

Sari Gråsten

OSASTON PERUSTAMINEN JA AIEMMAT PUHEENJOHTAJAT

Punaisen Ristin Hyvinkään osasto perustettiin 8.2.1953 Hyvinkään Yhteiskoululla pidetyssä perustamiskokouksessa. Hyvinkäällä oli toiminut vuodesta 1947 alkaen Suomen Punaisen Ristin Hyvinkään naisjaosto, joka oli hoitanut mm. verenluovutusta, kotisairaanhoitoon kykenevien henkilöiden koulutusta ja muita sodanjälkeisen ajan avustustehtäviä. Vuonna 1988 laaditun osaston historiikin mukaan osaston perustamisen tarkoituksena oli saattaa Punaisen Ristin toiminta Hyvinkäällä vakaammalle ja laajemmalle pohjalle kattamaan koko SPR:n työkenttä ja saada myös miehet mukaan toimintaan.

Osaston hallituksen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin perustamiskokouksessa kauppalanlääkäri Jouko Huttunen. Hän toimi puheenjohtajana seitsemän vuoden ajan ja myös tämän jälkeen pitkään hallituksen jäsenenä. Hallituksen ensimmäiseksi sihteeriksi valittiin rouva Aili Haukkovaara, joka toimi sihteerinä 17 vuoden ajan. Muut ensimmäisen hallituksen jäsenet olivat isännöitsijä Sven Malmström, valimonomistaja Oiva Helminen ja diplomi-insinööri Onni Rentto. Viimeksi mainittu tehtaanomistaja toimi hallituksen jäsenenä 19 vuoden ajan vuoteen 1972 asti.

Osaston hallituksen puheenjohtajina ovat toimineet:

kauppalanlääkäri Jouko Huttunen 1953-1959

apteekkari Ulla Hjelt 1960-1973

insinööri Jukka Laine 1974

everstiluutnantti Erkki Mäenpää 1975

piiriasiamies Einar Ståhlberg 1976-1979

LL Matti Sotka 1980-1985

DI Veikko Rautalahti 1986-1994

kirvesmies Markku Einonen 1995-1998

järjestösihteeri Mire Vaaralahti 1999-2000, 2005-2006

pankkitoimihenkilö Ulla Härkönen 2003-2004

tarkastaja Martti Ahola 2001-2002, 2007-2008

hätäkeskuspäivystäjä Erkki Huovinen 2009-2016

insinööri Ari Brunfeldt 1-10/2017

sosionomi Kaisa Selkämaa 10/2017-