Ystävätoiminta

"KahvilaYstävät pitävät seuraa ohikulkijoille."
"Osa ystävistä vierailee palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Vasemmalla Helmi-vauva vieraili ystävänä toimivan äitinsä mukana palvelutalossa vuonna 2014.Oikealla nuoret sisarukset aloittivat ystävätoimijoina keväällä 2018."
"Ystävätoimintaan voi ottaa myös oman koiran mukaan. Vasemmalla Ippu-koira mukana KahvilaYstävissä ja keskellä vierailulla palvelutalossa. Oikealla Katsu-koira vierailulla hoivakodissa. KoiraYstävän tulee olla terve, vähintään 2-vuotias ja omistajalla ja koiralla on oltava luottavainen suhde. Koiran tulee itse haluta ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin ja se ei saa häkeltyä erikoisista hajuista, liukkaista lattioista, yllättävistä liikkeistä tai äänistä. Koiran tulee olla ohjaajansa hallittavissa ja omata hyvät käytöstavat. Koiran osallistumisesta ystävätoimintaan sovitaan aina erikseen ystävätoiminnan yhdyshenkilöiden kanssa."
"Hyvinkään Sanomien lehtijuttu vuodelta 1978. Ystävätoiminta alkoi osastossa vuonna 1960. Tällöin koulutettiin vapaaehtoisia "potilaitten ystäviksi". 1970-luvulla osasto osallistui ystävätoiminnan järjestämiseen yhteistyössä seurakunnan diakoniatyön kanssa sekä järjestämällä vuonna 1878 yhdyskuntatyön peruskurssin ja sen jälkeen useita omia ystäväkursseja. 1980-luvulla osaston ystävätoiminta oli aktiivista ja ystäviä oli parhaimmillaan noin 60. Osa vapaaehtoisista osallistui myös vankilavierailutoimintaan. 1980- ja 1990- lukujen vaihteessa ystävätoiminta oli aktiivista Hyvinkäälle Vietnamista muuttaneiden pakolaisten parissa (ks. monikulttuurisuustoiminta). Ystävätoiminta hiipui 1990-luvun lopulla ja siirtyi jälleen yhteistyöhön seurakunnan diakoniatyön kanssa. Vuonna 2010 osastossa havahduttiin ystävätoiminnan tarpeen kasvuun ja toiminta alkoi uudelleen laajeten hiljalleen tämän päivän tilanteeseen, jossa aktiivisia vapaaehtoisia on noin 50 ja uudenlaisia ystävätoiminnan muotoja kehitetään jatkuvasti."

Ystävätoiminta on tänä päivänä Hyvinkään osastossa aktiivista ja monimuotoista. Toiminnan päämääränä on lievittää yksinäisten ihmisten eristäytyneisyyttä. Vapaaehtoisen ystävän tärkein tehtävä on antaa aikaansa, mitään erityistaitoja ei tarvita. Uudet ystävät haastatellaan toimintaan tullessa ja aiheeseen liittyen järjestetään myös lyhyitä kursseja. Uudet ystävät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan!

Osalle ystävistä osoitetaan toimintaan mukaan tullessa ystävää kaipaava henkilö, jonka kanssa ystävä tutustuu ja ystävykset tapaavat toisiaan säännöllisesti esimerkiksi kodeissa, ulkoillen tai haluamissaan paikoissa yhdessä vieraillen. Osa ystävistä tekee vapaaehtoistyötä vieraillen Hyvinkään alueella toimivissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Vierailuilla vapaaehtoiset viettävät aikaa laitoksen asukkaiden kanssa esimerkiksi keskustellen, lukien ääneen sanomalehtiä, laulaen tai ulkoillen. Meillä toimii myös saattajapalvelu. Vapaaehtoisen voi pyytää avuksi esimerkiksi lääkärissä käyntiin. Ystävänä toimiva vapaaehtoinen saa itse valita, mikä ystävätoiminnan muoto on hänelle mieluisin.

Edellä mainittujen ystävätoiminnan toimintamuotojen lisäksi ystävänä voi toimia myös KahvilaYstävissä pitäen seuraa ohikulkijoille kauppakeskus Willan Coffee Housessa. KahvilaYstävissä voi jutella ystävän kanssa mistä tahansa aiheesta. Samalla on mahdollisuus saada tietoa ystävätoiminnasta ja ystävän etsimisestä sekä ystävätoimijaksi ryhtymisestä.

Ystävätoiminnan tapaamisista ja tapahtumista ilmoitetaan paikallislehdessä ja Punaisen Ristin Hyvinkään osaston facebook-sivuilla.

Lisätietoja ystävätoiminnasta: spr.hyvinkaa.ystavat@gmail.com tai 045 104 4774 (puhelinpäivystys maanantaisin klo 18-20)