Ystävätoiminta

"KahvilaYstävät pitävät seuraa ohikulkijoille kerran kuukaudessa kauppakeskus Willassa. KahvilaYstävät kokoontuivat pitkään Coffee Housen edustalla, nykyään heidät tapaa Robert's Coffeen luona."
"Osa ystävistä vierailee palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Vasemmalla Helmi-vauva vieraili ystävänä toimivan äitinsä mukana palvelutalossa vuonna 2014.Oikealla nuoret sisarukset aloittivat ystävätoimijoina keväällä 2018."
"Ystävätoimintaan voi ottaa myös oman koiran mukaan. Vasemmalla Ippu-koira mukana KahvilaYstävissä ja keskellä vierailulla palvelutalossa. Oikealla Katsu-koira vierailulla hoivakodissa. KoiraYstävän tulee olla terve, vähintään 2-vuotias ja omistajalla ja koiralla on oltava luottavainen suhde. Koiran tulee itse haluta ottaa kontaktia vieraisiin ihmisiin ja se ei saa häkeltyä erikoisista hajuista, liukkaista lattioista, yllättävistä liikkeistä tai äänistä. Koiran tulee olla ohjaajansa hallittavissa ja omata hyvät käytöstavat. Koiran osallistumisesta ystävätoimintaan sovitaan aina erikseen ystävätoiminnan yhdyshenkilöiden kanssa."
"Ystävätoimijat ja ystävät voivat tavata porukalla toisiaan kerran kuukaudessa ystävätoiminnan avoimissa ovissa Onnensillassa sekä muutaman kerran vuodessa joulu- ja kevät juhlissa ja retkillä. Vasemmalla ystävätoimijat joulujuhlassa vuonna 2017 ja oikealla kevätretkellä keväällä 2018."
"Hyvinkään Sanomien lehtijuttu vuodelta 1978. Ystävätoiminta alkoi osastossa vuonna 1960. Tällöin koulutettiin vapaaehtoisia "potilaitten ystäviksi". 1970-luvulla osasto osallistui ystävätoiminnan järjestämiseen yhteistyössä seurakunnan diakoniatyön kanssa sekä järjestämällä vuonna 1878 yhdyskuntatyön peruskurssin ja sen jälkeen useita omia ystäväkursseja. 1980-luvulla osaston ystävätoiminta oli aktiivista ja ystäviä oli parhaimmillaan noin 60. Osa vapaaehtoisista osallistui myös vankilavierailutoimintaan. 1980- ja 1990- lukujen vaihteessa ystävätoiminta oli aktiivista Hyvinkäälle Vietnamista muuttaneiden pakolaisten parissa (ks. monikulttuurisuustoiminta). Ystävätoiminta hiipui 1990-luvun lopulla ja siirtyi jälleen yhteistyöhön seurakunnan diakoniatyön kanssa. Vuonna 2010 osastossa havahduttiin ystävätoiminnan tarpeen kasvuun ja toiminta alkoi uudelleen laajeten hiljalleen tämän päivän tilanteeseen, jossa aktiivisia vapaaehtoisia on noin 50 ja uudenlaisia ystävätoiminnan muotoja kehitetään jatkuvasti."

Ystävätoiminta on tänä päivänä Hyvinkään osastossa aktiivista ja monimuotoista. Toiminnan päämääränä on lievittää yksinäisten ihmisten eristäytyneisyyttä. Vapaaehtoisen ystävän tärkein tehtävä on antaa aikaansa, mitään erityistaitoja ei tarvita. Uudet ystävät haastatellaan toimintaan tullessa ja aiheeseen liittyen järjestetään myös lyhyitä kursseja. Uudet ystävät ovat lämpimästi tervetulleita mukaan toimintaan!

Osalle ystävistä osoitetaan toimintaan mukaan tullessa ystävää kaipaava henkilö, jonka kanssa ystävä tutustuu ja ystävykset tapaavat toisiaan säännöllisesti esimerkiksi kodeissa, ulkoillen tai haluamissaan paikoissa yhdessä vieraillen. Osa ystävistä tekee vapaaehtoistyötä vieraillen Hyvinkään alueella toimivissa palvelutaloissa ja hoivakodeissa. Vierailuilla vapaaehtoiset viettävät aikaa laitoksen asukkaiden kanssa esimerkiksi keskustellen, lukien ääneen sanomalehtiä, laulaen tai ulkoillen. Koska ystävää kaipaavia ihmisiä on paljon, ja oman ystävän löytymistä joutuu siksi joskus hieman odottamaan, osa ystävistä toimii PUFfeina eli PopUpFrendeinä. Yhdellä PUFilla on 2-3 ystävää, joiden luona hän poikkeaa satunnaisesti, ilmoittaen tulostaan vain muutamaa päivää aiemmin. Kun PUFin ystävälle löytyy ystävä, PUF siirtyy sivuun. Ystävänä toimiva vapaaehtoinen saa itse valita, mikä ystävätoiminnan muoto on hänelle mieluisin.

Edellä mainittujen ystävätoiminnan toimintamuotojen lisäksi ystävänä voi toimia myös KahvilaYstävissä pitäen seuraa ohikulkijoille kauppakeskus Willan Robert's Coffeessa kerran kuukaudessa. Keväällä 2018 KahvilaYstävät kokoontuivat Robert's Coffeessa aina kuukauden ensimmäisenä torstaina klo 15-17. Toiminta jatkuu taas syksyllä. KahvilaYstävissä voi jutella ystävän kanssa mistä tahansa aiheesta. Samalla on mahdollisuus saada tietoa ystävätoiminnasta ja ystävän etsimisestä sekä ystävätoimijaksi ryhtymisestä.

Kaikki ystävätoimijat, ystävän löytäneet, ystävää etsivät ja muut toiminnasta kiinnostuneet ovat tervetulleita kerran kuukaudessa ystävätoiminnan avoimiin oviin järjestökeskus Onnensiltaan (Siltakatu 6). Avoimet ovet pidetään aina kuukauden ensimmäisenä tiistaina klo 17.30-19. Avoimissa ovissa juodaan porukalla kahvia ja keskustellaan. Tapaamisen yhteydessä on usein myös johonkin teemaan liittyvä alustus. Keväällä 2018 alustusten aiheita olivat mm. kuoleman ja surun kohtaaminen, taideterapia ja ikäihmisten voimavarat.

Alla alustava suunnitelma syksyn avoimien ovien aiheista:

ti 7.8.2018: Osaston monikulttuurisuustoiminta esittäytyy 

ti 4.9.2018: Muistisairaan kohtaaminen, alustajana muistikoordinaattori, sairaanhoitaja Heli Päälänen

ti 2.10.2018: Ensiapuryhmä opettaa elvytystä ja defibrilaattorin käyttöä

ti 6.11.2018: Voimauttava kirjoittaminen, alustajana Tarja Halla

ti 4.12.2018: Syyskauden päättäjäiset joulupuuron äärellä

Lisätietoja ystävätoiminnasta: spr.hyvinkaa.ystavat@gmail.com tai 045 104 4774 (puhelinpäivystys maanantaisin klo 19-21, muulloin viesti vastaajaan)