Nuorisotoiminta ja kouluyhteistyö

"Osaston vapaaehtoinen pitämässä oppituntia Sveitsin lukiossa maantiedon kurssilla keväällä 2019."
"Tenava-ryhmäläisiä mukana ensiapuryhmän vaelluksella Keravan maastossa 15-16.3.1984."

Osastossa ei tällä hetkellä järjestetä erillistä nuorisotoimintaa, mutta kaiken ikäiset vapaaehtoiset ovat tervetulleita osaston muihin toimintaryhmiin. Vaikka esimerkiksi ensiapupäivystäjänä toimiminen edellyttää täysi-ikäisyyttä, kaikissa toimintaryhmissä on mahdollista toimia joissakin tehtävissä myös alaikäisenä.

Osasto on tekee yhteistyötä Hyvinkään Sveitsin lukion kanssa. Osana tätä yhteistyötä osaston vapaaehtoiset tekevät kouluvierailuja lukioon. Vierailun aikana vapaaehtoinen pitää oppilaille oppitunnin, jonka aiheena on Punaisen Ristin avustustoiminta kotimaassa ja kansainvälisesti. Oppitunti on osa lukion maantiedon kurssia ja se toteutetaan yhteistyössä kurssin opettajan kanssa. Lisätietoja Punaisen Ristin kouluvierailuista täältä.

Osasto tekee kouluyhteistyötä myös vuosittain nälkäpäiväkeräyksen yhteydessä. Osaston vapaaehtoinen keräysjohtaja toimittaa kouluille keräyslippaat ja huolehtii keräystuoton tilittämisestä katastrofirahastoon keräyksen jälkeen.

Vuosina 1956-1958 osastossa toimi Hyvinkään yhteiskoulun oppilaista koostuva nuorisoryhmä. Ryhmään kuului noin 40 jäsentä. 1960- ja 1970-luvuilla nuorisotoimintaa ei järjestetty. Vuonna 1983 osastoon perustettiin Tenavat-ryhmä, joka toimi aktiivisesti yhteistyössä ensiapuryhmän kanssa. Ryhmän nuoret osallistuivat mm. ensiapuryhmän päivystyksiin ja leireille. Tenavien aikuistuessa vuonna 1992 ryhmäläiset siirtyivät osaksi ensiapuryhmää ja Tenava-ryhmä lakkautettiin. Vuosina 1993 ja 2001 osastoon perustettiin Nappularyhmät, jotka toimivat kumpanakin kautena muutaman vuoden ajan. Vuosina 1995-1996 osastossa toimi nuorisoryhmä ja vuosina 2008-2013 Reddie Kids -ryhmä ja nuorisoryhmä.