Turvallisemman tilan periaatteet

Olemme tapahtumassa yhdessä vastuussa siitä, että kaikilla osallistujilla on hyvä ja turvallinen olo tapahtumassa. Tätä varten olemme luoneet tapahtumalle seitsemän turvallisemman tilan periaatetta ja ohjeet epäasialliseen käytökseen puuttumiseen. Turvallisemman tilan periaatteet löytyvät myös kaikista käytössämme olevista hotellin koulutustiloista.

Seitsemän turvallisemman tilan periaatetta

Ole avoin
Kohtaa uudet ihmiset ja asiat ennakkoluulottomasti. Ota jokainen kohtaaminen mahdollisuutena oppia uutta ja kehittyä.

Kunnioita
Kiinnitä huomiota sanavalintoihisi ja arvosta toisen mielipidettä. Älä pilkkaa, nolaa tai tuomitse ketään puheillasi tai käytökselläsi.

Luo myönteistä ilmapiiriä
Ota vastuuta myös toisen kokemuksesta. Kuuntele, kehu ja kannusta.

Vältä oletuksia
Älä tee oletuksia ulkoisten ominaisuuksien, ihonvärin, etnisyyden, uskonnon, sukupuolen, iän tai puheen perusteella. Älä tee oletuksia sukupuolesta, taustasta tai toimintakyvystä.

Anna tilaa
Kunnioita toisen henkilökohtaista tilaa, yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeutta. Huolehdi, että kaikki tulevat kuulluksi ja anna kaikille mahdollisuus osallistua.

Puutu
Älä seuraa sivusta, jos todistat häirintää tai muuta epäasiallista kohtelua.

Nauti
Pidä hauskaa! Kysy, jos joku asia ihmetyttää ja ota asiasta selvää.

Jokaisella on oikeus puuttua

  • Puutu epäasialliseen käytökseen menemällä väliin sanallisesti. Ole tiukka mutta rauhallinen ja pyri rauhoittamaan tilanne. Huomauta asiattomasti käyttäytyvälle tämän häiritsevästä käytöksestä. Kerro, ettet hyväksy hänen käytöstään ja pyydä häntä lopettamaan.
  • Puutu myös syrjiviin vitseihin tai kommentteihin, vaikka ketään vähemmistöön kuuluvaa ei olisi paikalla. Arvioi ja päätä, voitko puuttua tilanteeseen välittömästi vai huomautatko asiasta jälkikäteen.
  • Jos häirintä jatkuu, kirjaa ylös mitä ja milloin on tapahtunut, keitä on ollut paikalla ja mitä on sanottu. Tämä helpottaa asian käsittelyä myöhemmin.
  • Mene tarvittaessa häirityn puheille ja tarjoa apua. Ohjaa hänet rauhalliseen tilaan. Älä syyllistä häirittyä. Jos et ole itse ollut todistamassa tilannetta kysy, mitä on tapahtunut.
  • Tilanteen jatkuessa tarjoudu tukihenkilöksi asian viemiseksi eteenpäin. Kannusta tai auta tekemään ilmoitus asiasta häirintäyhdyshenkilölle
  • Jos et pysty puuttumaan tilanteeseen tai tarjoamaan apua ota yhteys häirintäyhdyshenkilöön. Ilmoita häirintäyhdyshenkilölle kaikenlaisesta syrjinnästä tai häirinnästä.
  • Häirintään puuttuminen ei ole helppoa. Älä pelkää epäonnistumista. Tärkeintä on, että pyrit vaikuttamaan tilanteeseen!

Häirintäyhdyshenkilöt

Häirintäyhdyshenkilöt neuvovat ja tukevat kaikenlaisissa syrjintä- ja häirintätilanteissa. Heiltä saa tukea itse tilanteiden selvittämiseen, niiden jatkokäsittelyyn ja tietoa siitä, mistä muualta saa apua. Häirintäyhdyshenkilöt voivat tukea myös SPR:n väärinkäytösilmoituksen tekemisessä (punainenristi.fi/vaarinkaytosilmoitus).

Mikään häirintä, ahdistelu, kiusaaminen, syrjintä tai muu epäyhdenvertainen kohtelu ei ole liian pieni tai mitätön häirintäyhdyshenkilöön yhteydenottoon. Häirintäyhdyshenkilöillä on vaitiolovelvollisuus, eikä he pidä kirjaa yhteyttä ottaneista.

Tunnistat tapahtuman häirintäyhdyshenkilöt pinkistä hihanauhasta. Minimessujen aukioloaikoina löydät yhden häirintäyhteyshenkilön myös Yhdenvertaisuuspisteeltä.

Häirintäyhdyshenkilöt tavoitat koko tapahtuman ajan numerosta 040 660 2569 (myös WhatsApp).