Hallitus

Marko Tervo
Kuvaaja: Marko Tervo

 

Osaston hallituksen jäsenet valitaan osaston sääntömääräisessä syyskokouksessa. Osaston puheenjohtajana toimii Sari Hovila, varapuheenjohtajana Jouko Aho ja sihteerinä toiminnaohjaaja Päivi Polvi.

Osaston hallituksen tehtävänä on:

 1. kutsua koolle ja valmistella osaston kokous ja päättää kokouksen päätösten täytäntöönpanosta;
 2. kehittää ja ohjata osaston toimintaa;
 3. huolehtia osaston omaisuuden ja talouden hoidosta ja siitä, että osaston varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty;
 4. huolehtia jäsenhankinnasta omalla alueellaan sekä pitää säännöllisesti yhteyttä jäseniin;
 5. ottaa ja erottaa osaston työntekijät ja määrätä heidän tehtävistään;
 6. nimetä osaston sihteeri, tiedottaja, keräysjohtaja ja osaston kotimaan avun yhteyshenkilö sekä osaston muut yhteys- ja avainhenkilöt ja huolehtia heidän perehdyttämisestään;
 7. valita osaston rahastonhoitaja;
 8. valita osaston edustajat järjestön yleiskokoukseen sekä piirin kokoukseen;
 9. päättää osaston toimintayksiköiden perustamisesta ja muista niitä koskevista asioista;
 10. vastata alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelusta;
 11. asettaa tarvittaessa keskuudestaan tai muista henkilöistä alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja määrätä niiden toiminnoista;
 12. valvoa osaltaan paikallisesti, että Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen Kristallin nimeä ja tunnusta ei käytetä säännösten vastaisesti;
 13. huolehtia muista niistä osaston hallituksen tehtävistä, joista säädetään SPR -asetuksessa ja määrätään työjärjestyksessä, taloussäännössä ja johtosäännöissä; sekä
 14. käsitellä muita vastaavanlaisia asioita.

Osaston hallitus voi asettaa keskuudestaan tai muista henkilöistä määräämäänsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka työryhmiä, joissa jäsenyys on määrä aikainen. Osaston on annettava 1 momentin 6) - ja 7) -kohdassa valitut henkilöt tiedoksi pääsihteerille oman piiritoimiston kautta pääsihteerin vahvistamalla tavalla tammikuun loppuun mennessä. Samalla tavalla samassa yhteydessä on annettava tiedoksi SPR -asetuksen 21 §:n 3 momentissa tarkoitetut osaston hallituksen keskuudestaan valitsemat nimenkirjoittajat (Osastojen johtosääntö 15.5.2020, 7 §).

Hallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Seuraavat vuoden 2022 hallituksen kokoukset:

 • 13.12.2022 klo 17 hallituksen kokous 9/2022

 

Jyväskylän osaston hallitus 2022:

 
Tehtävä Nimi Puhelinnumero
puheenjohtaja Sari Hovila 0400-351 677
varapuheenjohtaja, kotimaan avn yhteyshenkilö, valmiuden yhteyshenkilö Jouko Aho 044-320 1732
kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilö Vieno Aho 044-990 6595
terveydenedistämisen yhteyshenkilö Kristiina Alho 040-586 2618
Veripalvelun yhteyshenkilö Eeva Hautanen 040-866 9068
rahastonhoitaja Pirjo Häkkinen 040-732 9784
keräysjohtaja Olli Lehtonen 045-626 7178

Oma Punainen Risti -pääkäyttäjä, tietosuojayhdyshenkilö, piirihallituksen jäsen

Sami Luoma-aho 050-359 6070
  Markku Reponen 040-723 5250
jäsenmestari Maarit Ryhänen 044-548 7100
tiedottaja Marko Tervo 040-754 0038
  Leena Tiainen 040-560 9303

Muut luottamushenkilöt 2022

 
Tehtävä Nimi Puhelinnumero
sihteeri, toiminnanohjaaja Päivi Polvi 040-716 8705
ensiapuryhmän ryhmänjohtaja Minna Luoma 040-515 2428

Suomen Punaisen Ristin osastojen toimintaa ohjaavat:

- Laki (L238/2000)  Suomen Punaisesta Rististä

- Asetus (A827/2017) Suomen Punaisesta Rististä

- Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö 15.5.2020

- Suomen Punaisen Ristin taloussääntö 15.5.2020

- Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö 15.5.2020

- Suomen Punaisen Ristin työjärjestys 15.5.2020

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hyväksyttyjä toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia: