Hallitus

Joona Jylhälehto
Kuvaaja: Joona Jylhälehto

 

Osaston hallituksen jäsenet valitaan osaston sääntömääräisessä syyskokouksessa. Osaston puheenjohtajana toimii Sari Hovila, varapuheenjohtajana Jouko Aho ja sihteerinä toiminnaohjaaja Päivi Polvi.

Osaston hallituksen tehtävänä on:

 1. kutsua koolle ja valmistella osaston kokous ja päättää kokouksen päätösten täytäntöönpanosta;
 2. kehittää ja ohjata osaston toimintaa;
 3. huolehtia osaston omaisuuden ja talouden hoidosta ja siitä, että osaston varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty;
 4. huolehtia jäsenhankinnasta omalla alueellaan sekä pitää säännöllisesti yhteyttä jäseniin;
 5. ottaa ja erottaa osaston työntekijät ja määrätä heidän tehtävistään;
 6. nimetä osaston sihteeri, tiedottaja, keräysjohtaja ja osaston kotimaan avun yhteyshenkilö sekä osaston muut yhteys- ja avainhenkilöt ja huolehtia heidän perehdyttämisestään;
 7. valita osaston rahastonhoitaja;
 8. valita osaston edustajat järjestön yleiskokoukseen sekä piirin kokoukseen;
 9. päättää osaston toimintayksiköiden perustamisesta ja muista niitä koskevista asioista;
 10. vastata alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelusta;
 11. asettaa tarvittaessa keskuudestaan tai muista henkilöistä alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja määrätä niiden toiminnoista;
 12. valvoa osaltaan paikallisesti, että Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen Kristallin nimeä ja tunnusta ei käytetä säännösten vastaisesti;
 13. huolehtia muista niistä osaston hallituksen tehtävistä, joista säädetään SPR -asetuksessa ja määrätään työjärjestyksessä, taloussäännössä ja johtosäännöissä; sekä
 14. käsitellä muita vastaavanlaisia asioita.

Osaston hallitus voi asettaa keskuudestaan tai muista henkilöistä määräämäänsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka työryhmiä, joissa jäsenyys on määrä aikainen. Osaston on annettava 1 momentin 6) - ja 7) -kohdassa valitut henkilöt tiedoksi pääsihteerille oman piiritoimiston kautta pääsihteerin vahvistamalla tavalla tammikuun loppuun mennessä. Samalla tavalla samassa yhteydessä on annettava tiedoksi SPR -asetuksen 21 §:n 3 momentissa tarkoitetut osaston hallituksen keskuudestaan valitsemat nimenkirjoittajat (Osastojen johtosääntö 14.7.2017, 7 §).

Hallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Vuoden 2019 hallituksen kokoukset:

 • 12/2019 12.11.2019 kello 17.00. Sääntömääräinen syyskokous kello 18:30
 • 13/2019 17.12.2019 kello 17.00.

 

Jyväskylän osaston hallitus 2019    
Tehtävä Nimi Puhelinnumero
Puheenjohtaja Sari Hovila 0400-351 677
Varapuheenjohtaja, valmiuden yhteyshenkilö, kotimaan avun yhteyshenkilö Jouko Aho

044-320 1732

Kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilö, rahastonhoitaja
 

Noora Aho 040-864 9488
ensihuoltoryhmän ryhmänjohtaja Vieno Aho 044-990 6595
Veripalvelun yhteyshenkilö Eeva Hautanen 040-866 9068
Keräysjohtaja Olli Lehtonen

045-626 7178

 

Tarja Malinen

040-515 2428
  Tuija Riikonen 040-484 0852
Jäsenmestari Maarit Ryhänen 044-548 7100

Kotoutumisen tuen yhteyshenkilö

Noora Sirkka 050-533 4603
Tiedottaja Marko Tervo 040-754 0038
  Leena Tiainen 040-560 9303

 

Muut luottamushenkilöt 2019    
Tehtävä Nimi Puhelinnumero
Ensiapupäivystysyhteyshenkilö, Ensiaputoiminnan yhteyshenkilö Birgitta Alakoski 0400-964 800
toiminnanohjaaja Päivi Polvi 040-716 8705

terveyden edistämisen yhteyshenkilö

Ritva Salomaa 0400-544 575

 

Suomen Punaisen Ristin osastojen toimintaa ohjaavat:

- Laki (L238/2000) ja asetus (A827/2017) Suomen Punaisesta Rististä

- Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö 17.11.2017

- Suomen Punaisen Ristin taloussääntö 17.11.2017

- Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö 17.11.2017

- Suomen Punaisen Ristin työjärjestys 17.11.2017

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hyväksyttyjä toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia:

 
LiiteKoko
PDF icon Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto Toimintakertomus 20182.97 MB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Tase 2018157.93 KB
PDF icon Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Toimintasuunnitelma 2019434.71 KB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Toimintakertomus 20171.57 MB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Tilinpäätös 2017350.56 KB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Toimintasuunnitelma 2018821.12 KB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Toimintakertomus 20161.27 MB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Tase 201693.62 KB
PDF icon Suomen Punainen Risti Tikkakosken osasto Toimintakertomus 20161.17 MB
PDF icon Suomen Punainen Risti Tikkakosken osasto Tase 2016988.89 KB
PDF icon Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Toimintasuunnitelma 2017919.71 KB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Toimintakertomus 20151.35 MB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Tase 201595.47 KB
PDF icon Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Toimintasuunnitelma 2016489.8 KB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Toimintakertomus 2014669.94 KB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Tase 20144.1 MB
PDF icon Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Toimintasuunnitelma 2015.pdf197.93 KB
PDF icon Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osasto Toimintakertomus 2013.pdf1.16 MB
PDF icon Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Tase 2013.pdf2.13 MB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Toimintasuunnitelma 2014.pdf312.47 KB
PDF icon Suomen Punainen Risti Jyväskylän osasto Toimintakertomus 2012.pdf204.91 KB
PDF icon Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Toimintasuunnitelma 2013.pdf290.97 KB
PDF icon Suomen Punaisen Ristin Vaajakosken osaston Toimintakertomus 2011.pdf1.29 MB
PDF icon Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston Toimintakertomus 2011.pdf272.36 KB