Hallitus

Marko Tervo
Kuvaaja: Marko Tervo

 

Osaston hallituksen jäsenet valitaan osaston sääntömääräisessä syyskokouksessa. Osaston puheenjohtajana toimii Sari Hovila, varapuheenjohtajana Jouko Aho ja sihteerinä toiminnaohjaaja Päivi Polvi.

 

Osaston hallituksen tehtävänä on:

 1. kutsua koolle ja valmistella osaston kokous ja päättää kokouksen päätösten täytäntöönpanosta;
 2. kehittää ja ohjata osaston toimintaa;
 3. huolehtia osaston omaisuuden ja talouden hoidosta ja siitä, että osaston varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty;
 4. huolehtia jäsenhankinnasta omalla alueellaan sekä pitää säännöllisesti yhteyttä jäseniin;
 5. ottaa ja erottaa osaston työntekijät ja määrätä heidän tehtävistään;
 6. nimetä osaston sihteeri, tiedottaja, keräysjohtaja ja osaston kotimaan avun yhteyshenkilö sekä osaston muut yhteys- ja avainhenkilöt ja huolehtia heidän perehdyttämisestään;
 7. valita osaston rahastonhoitaja;
 8. valita osaston edustajat järjestön yleiskokoukseen sekä piirin kokoukseen;
 9. päättää osaston toimintayksiköiden perustamisesta ja muista niitä koskevista asioista;
 10. vastata alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelusta;
 11. asettaa tarvittaessa keskuudestaan tai muista henkilöistä alaisiinsa laitoksiin johtokunnat ja määrätä niiden toiminnoista;
 12. valvoa osaltaan paikallisesti, että Punaisen Ristin, Punaisen Puolikuun ja Punaisen Kristallin nimeä ja tunnusta ei käytetä säännösten vastaisesti;
 13. huolehtia muista niistä osaston hallituksen tehtävistä, joista säädetään SPR -asetuksessa ja määrätään työjärjestyksessä, taloussäännössä ja johtosäännöissä; sekä
 14. käsitellä muita vastaavanlaisia asioita.

Osaston hallitus voi asettaa keskuudestaan tai muista henkilöistä määräämäänsä tehtävää varten valio- tai toimikuntia taikka työryhmiä, joissa jäsenyys on määrä aikainen. Osaston on annettava 1 momentin 6) - ja 7) -kohdassa valitut henkilöt tiedoksi pääsihteerille oman piiritoimiston kautta pääsihteerin vahvistamalla tavalla tammikuun loppuun mennessä. Samalla tavalla samassa yhteydessä on annettava tiedoksi SPR -asetuksen 21 §:n 3 momentissa tarkoitetut osaston hallituksen keskuudestaan valitsemat nimenkirjoittajat (Osastojen johtosääntö 15.5.2020, 7 §).

Hallituksen kokoukset eivät ole julkisia.

Seuraavat vuoden 2023 hallituksen kokoukset:

 • Hallitus 3/2023, 29.3.2023 klo 16:30. Sääntömääräinen kevätkokous kello 18:30
 • Hallitus 4/2023, 19.4.2023 klo 16:30
 • Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin vuosikokous 22.4.2023, Härmän kuntokeskus, Ylihärmä
 • Suomen Punaisen Ristin yleiskokous 10.-11.6.2023, Joensuu
 • Hallitus 5/2023 6.9.2023 klo 16:30
 • Hallitus 6/2023 1.11.2023 klo 16:30
 • Hallitus 7/2023 22.11.2023 klo 16:30. Sääntömääräinen syyskokous kello 18:00

 

Jyväskylän osaston hallitus 2023:

 
Tehtävä Nimi Puhelinnumero
puheenjohtaja Sari Hovila

040 5188612

varapuheenjohtaja, valmiuden yhteyshenkilö,

kotimaan avun yhteyshenkilö

Jouko Aho 044 320 1732
ensihuoltoryhmän ryhmänjohtaja, kouluyhteistyön ja nuorisotoiminnan yhteyshenkilö Vieno Aho 044 990 6595
terveyden edistäminsen yhteyshenkilö Kristiina Alho 040 586 2618
keräysjohtaja Olli Lehtonen 045 626 7178

Oma Punainen Risti -pääkäyttäjä, tietosuojayhteyshenkilö,  piirihallituksen jäsen

Sami Luoma-aho 050 359 6070
Oma Punainen Risti / Ossi -pääkäyttäjä Markku Maukonen

045 8739061

  Markku Reponen 040 723 5250
jäsenmestari Maarit Ryhänen 044 548 7100
tiedottaja Marko Tervo 040 754 0038
Tikkakosken alueen ystävätoiminnan yhteyshenkilö Leena Tiainen 040 560 9303
Veripalvelun yhteyshenkilö Juha Vimpari 040 7071510

Muut luottamushenkilöt 2023

 
Tehtävä Nimi Puhelinnumero
sihteeri, toiminnanohjaaja, ystävätoiminnan yhteyshenkilö Päivi Polvi 040 716 8705
rahastonhoitaja Katja Hölsä

0400 853 785

ensiapuryhmän ryhmänjohtaja Minna Luoma 040 515 2428
kotoutumisen tuen yhteyshenkilö Eeva-Liisa Vihinen  

Suomen Punaisen Ristin osastojen toimintaa ohjaavat:

- Laki (L238/2000)  Suomen Punaisesta Rististä

- Asetus (A827/2017) Suomen Punaisesta Rististä

- Suomen Punaisen Ristin osastojen johtosääntö 15.5.2020

- Suomen Punaisen Ristin taloussääntö 15.5.2020

- Suomen Punaisen Ristin piirien johtosääntö 15.5.2020

- Suomen Punaisen Ristin työjärjestys 15.5.2020

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston hyväksyttyjä toimintasuunnitelmia ja toimintakertomuksia: