Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä

Eero Pykäläinen
Kuvaaja: Eero Pykäläinen
"Länsäolo ja henkinen tuki on tärkeää kohdattaessa äkilliseen onnettomuustilanteeseen joutuneita ja heidän läheisiään. "
Kimmo Aho
Kuvaaja: Kimmo Aho
"Äkkilähtö -valmiusharjoitus Kuokkalan koululla 1.10.2016. "
Kimmo Aho
Kuvaaja: Kimmo Aho
"Ensihuoltoryhmä tekee yhteistyötä mm. ensiapuryhmän kanssa. "
Kimmo Aho
Kuvaaja: Kimmo Aho
"Ruokahuollon järjestäminen on osa ensihuoltoryhmän toimintaa. Ruokahuoltoa voivat tarvita esimerkiksi onnettomuuden vuoksi evakuoidut tai pelastustöihin osallistuvat vapaaehtoiset ja viranomaiset."
Ensihuolto on organisoitua vapaaehtoistoimintaa, jonka tarkoituksena on antaa ihmisille apua ja tukea erilaisissa onnettomuus- ja erityistilanteissa. Se tukee ja täydentää viranomaisten toimintaa. Ensihuolto pyrkii huolehtimaan ihmisten perustarpeista ja tukemaan heidän selviytymistään. Ensihuoltoon ryhdytään äkillisissä onnettomuustilanteissa heti pelastamisen ja lääkinnällisen avun jälkeen ja sitä jatketaan lähivuorokausien ajan.
 
Vapaaehtoiset olivat omaisia vastassa jo sairaalan ovella ja opastivat heidät omaisille varattuun tilaan. Ensihuoltoryhmä päivysti omaisten majoitustilassa lauantaiaamuun saakka.  Auttamiseen osallistui kymmeniä vapaaehtoisia.
 
 
Ensihuoltoryhmäläisille suositeltuja koulutuksia ovat mm. ensihuollon peruskurssi, Punaisen Ristin ensiapu 1-kurssi sekä henkisen tuen peruskurssi.
 
Jyväskylän osaston ensihuoltoryhmä toimii yhteistyössä mm. osaston kotimaan avun yhteyshenkilön sekä ensiapuryhmän kanssa. Se on Vapaaehtoisen Pelastuspalvelun (Vapepa) yksi hälytysryhmä.
 
Ensihuollon sisältö ja tehtävät:
  • Vaatettaminen
  • Ruokahuollon järjestäminen
  • Hätämajoituksessa avustaminen
  • Läsnäolo ja henkinen tuki
  • Ensiapu ja terveydentilaan liittyvien tarpeiden selvittäminen
  • Neuvonta ja käytännön apu
  • Henkilöiden ja tapahtumien kirjaaminen
  • Punaisen Ristin katastrofirahaston käyttö

 

 

Jyväskyän osaston vapaaehtoiset ovat olleet mukana mm. Äänekosken Konginkankaalla perjantaina 19.3.2004 tapahtuneen liikenneonnettomuuden jälkeisen ensihuollon järjestämisessä. Vapaaehtoiset toteuttivat ensihuoltotoimintaa yhdessä viranomaisten kannsa. Vapaaehtoiset avustivat Keski-Suomen keskussairaalan kriisiryhmää omaisille vartussa tilassa, jossa tehtävänä oli henkisen tuen antaminen ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtiminen. Vapaaehtoiset olivat omaisia vastassa jo sairaalan ovella ja opastivat heidät omaisille varattuun tilaan. Ensihuoltoryhmä päivysti omaisten majoitustilassa lauantaiaamuun saakka.  Auttamiseen osallistui kymmeniä vapaaehtoisia. Vapaaehtoisten tekemä työ sairaalassa ja majoitustiloissa sai kiitosta osakseen.

Vapaaehtoisten tekemä työ sairaalassa ja majoitustiloissa sai kiitosta osakseen.

 

 

Ajankohtaista:  Ensihuoltoryhmän harjoitustoiminta on nyt tauolla koronapandemian vuoksi. Hälytystilanteisiin osallistutaan tarvittaessa.

Lisätietoja: sprjkl.ehuryhma@gmail.com, 0400-807 112