Valmiustoiminta

Punainen Risti Jyväskylän osasto, kuva-arkisto
Kuvaaja: Punainen Risti Jyväskylän osasto, kuva-arkisto
"Ensiapuryhmäläiset Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) etsintäkurssilla. "
Punainen Risti Jyväskylän osasto, kuva-arkisto
Kuvaaja: Punainen Risti Jyväskylän osasto, kuva-arkisto
"Ensiapuryhmä mukana etsintäharjoituksessa. "
Sari Mustamäki / SPR
Kuvaaja: Sari Mustamäki / SPR
"Sydäntalvi -valmiusharjoitus 16.2.2013. "

Punainen Risti on maailman suurin kansalaisjärjestö, jonka perustehtävänä on auttaa ja suojella sotien, selkkausten ja suurten onnettomuuksien uhreja yli kansallisten ja aatteellisten rajojen.

Valmiustoiminnan tarkoituksen on turvata Punaisen Ristin avustuskyky erityis- ja onnettomuustilanteissa.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastolla on vuonna 2022 päivitetty valmiussuunnitelma.  Suunnitelmassa mm. määritetään Jyväskylän osaston henkilöstö- ja kalustoresurssit sekä tehtävät erityis- ja onnettomuustilanteissa. Jyväskylän osaston hallitus vastaa alueellaan Punaisen Ristin valmiussuunnittelusta.

 

 

Suomen Punainen Risti koordinoi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepa) toimintaa. Osallistumme  Vapepan Jyvässeudun paikallistoimikunnan toimintaan.

 

Ensiapuryhmä

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osaston ensiapuryhmä on viranomaisten käytettävissä mm. kadonneiden henkilöiden etsintään ja suuronnettomuustilanteessa ensiavun ja ensihuollon järjestämiseen onnettomuuden uhreille ja heidän omaisilleen.

Ryhmä on osallistunut vuosittain mm. useisiin kadonneen henkilön etsintätilanteisiin poliisiviranomaisten apuna.

Laukaan Vihtavuoren evakuoinin (2013) yhteydessä ensiapuryhmä hälytettin auttamaan evakuoinnissa. Ensiapuryhmäläiset mm. perustivat evakuointikeskuksen Sydän-Laukaan koululle.

Kotimaan apu ja ensihuolto

Äkillisissä onnettomuustilanteissa kuten esimerkiksi tulipaloissa Punainen Risti tarjoaa neuvontaa ja käytännön apua onnettomuuden uhreille ja heidän omaisilleen. Punainen Risti voi äkillisissä onnettomuustilanteissa järjestää pelastuneille henkistä tukea, vaatteita, ruokaa ja hätämajoituksen ensimmäisiksi vuorokausiksi. Lisäksi voimme osallistua myös pelastajien huoltoon järjestämällä esimerkiksi muonituksen pelastustöihin osallistuville.  Äkillisissä onnettomuustilanteissa osaston käytettävissä on Suomen Punaisen Ristin katastrofirahaston varoja. 

Punainen Risti tarjoaa neuvontaa ja käytännön apua onnettomuuden uhreille ja heidän omaisilleen.

Suomen Punaisen Ristin Jyväskylän osastossa on vuoden 2014 alussa aloittanut toiminnan ensihuoltoryhmä.  Ensihuoltoryhmäläiset koulutetaan toimimaan ensihuoltotehtävissä äkillisissä erityis- ja onnettomuustilanteissa.

Punaisen Ristin koulutetut ystävätoiminnan vapaaehtoiset ovat tärkeä osa osaston auttamisvalmiutta ja auttamisen ketjua paikallisella tasolla. Auttamistilanteissa ystävät voivat esimerkiksi antaa henkistä tukea, ohjata ja neuvoa viranomaisavun piiriin, tehdä talkootyötä tai osallistua esimerkiksi äkillisesti käynnistettäviin lipaskeräyksiin. Ystävillä on myös tärkeä rooli toimia silminä ja korvina lähiyhteisössään ja tiedottaa osaston kotimaan avun yhteyshenkilöä paikkakunnalla sattuneista onnettomuustilanteista ja mahdollisesta avun tarpeesta.

Keräysvalmius

Osasto ylläpitää jatkuvaa paikallista keräysvalmiutta käynnistääkseen tarvittaessa keräyksen kotimaassa tai ulkomailla tapahtuneen onnettomuuden uhrien auttamiseksi. Keräys käynnistetään usein yhteistyössä Suomen Punaisen Ristin Länsi-Suomen piirin Jyväskylän aluetoimiston sekä lähialueen osastojen kanssa.

Keräystoiminnan vapaaehtoiset tarjoavat lipaskeräyksellään ihmisille mahdollisuuden auttaa lahjoittamalla tai toimimalla lipaskerääjinä. Hätäapukeräys käynnistetään kotimaassa tai ulkomailla nopeasti syntyneen ison avun tarpeen johdosta. Näitä tilanteita voivat olla esimerkiksi maanjäristykset.

Tiedotusvalmius

Osastolla on valmius tehostaa omaa tiedotustoimintaansa äkillisissä erityis- ja onnettomuustilanteissa. Osaston avainhenkilöt ja vapaaehtoiset voivat saada tietoa tilanteesta tekstiviestein, sähköpostilla tai puhelimitse.  Ulkoisessa tiedottamisessa hyödynnetään osaston Internet-kotisivuja, Instagram-tiliä, Facebook -sivuja, Twitter -tiliä sekä tiedotusvälineille lähetettäviä uutiskirjeitä ja tiedotteita

Ulkoisen tiedotustoiminnan tarkoituksena on kertoa, miten Punainen Risti auttaa. Kerromme myös, miten ihmiset voivat auttaa itseään ja muita.    

Lisätietoja: Valmiuden yhteyshenkilö Jouko Aho, 044-320 1732

Ryhmänjohtaja, ensiaputoiminnan yhteyshenkilö Minna Luoma 040 515 2428, sprjkl.earyhma@gmail.com

Kotimaan avun yhteyshenkilö Jouko Aho, 044-320 1732

Keräysjohtaja Olli Lehtonen, 045-626 7178

Tiedottaja Marko Tervo, 040-754 0038