Kouluvierailut & uudet materiaalit vierailujen tueksi

Alejandro Lorenzo/Punaisen Ristin kuvat
Kuvaaja: Alejandro Lorenzo/Punaisen Ristin kuvat

Punaisen Ristin kouluyhteistyössä noudatetaan kaikessa toiminnassa Punaisen Ristin seitsemää perusperiaatetta eli inhimillisyyttä, tasapuolisuutta, puolueettomuutta, riippumattomuutta, vapaaehtoisuutta, ykseyttä ja yleismaailmallisuutta. Nämä arvot näkyvät kouluyhteistyössä eri tavoin. Vieraillessasi koulussa edustat Punaista Ristiä ja saatat olla monelle se ensimmäinen kontakti järjestöön. Näin olet omalta osaltasi luomassa mielikuvaa toiminnastamme ja sen periaatteista.

Kouluvierailun yhteydessä voit aina samalla markkinoida muuta Punaisen Ristin toimintaa, esimerkiksi tulevia teemapäiviä ja kampanjoita. Ota siis mukaasi kampanjaesitteitä opettajalle jätettäväksi! Voit tilata materiaaleja Punaisen Ristin kaupasta. Muista myös pyytää koulun/yhdysopettajan yhteystiedot osaston kouluyhteistyön yhdyshenkilölle toimitettavaksi.

Kouluvierailijakoulutukset ja uudet materiaalit vierailujen tueksi

Tänä keväänä järjestämme neljän tunnin infokoulutuksia Punaisen Ristin kouluvierailuista kiinnostuneille ainakin Porissa (4.4.) ja Helsingissä 5.4). Mukaan ovat tervetulleita jo Punaisen Ristin toiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset sekä uudet ja innokkaat, järjestömme arvot omakseen kokevat nuoret ja vanhat. Koulutuksessa saat käytännön tukea ja ohjeita siihen, mitä tulisi ottaa huomioon kouluvierailua sovittaessa, itse vierailun aikana sekä sen jälkeen.  Tutustut myös vierailujen tueksi laadittuihin tuntisuunnitelmiin ja materiaaleihin. Jos et tällä kertaa pääse mukaan koulutukseen, mutta haluat käyttää vierailujen tueksi laadittuja materiaaleja, voit sen toki tehdä! Muista vain tutustua hyvin tuntisuunnitelmaan ja esitykseen etukäteen.

SPR – Auttajat! tunnilla tutustutaan työhön, jota Punainen Risti tekee Suomessa ja maailmalla sekä vapaaehtoistyön yhteiskunnalliseen ja inhimilliseen merkitykseen. Toiminnallisella Asennetalkoot! tunnilla taas haastetaan oppilaat pohtimaan yleisesti vallitsevia ennakkoluuloja sekä rasismin syitä ja ilmenemismuotoja. #KivaKunHuomaat tunnilla herätetään nuoret ajattelemaan toisten huomioimista ja huomaamisen merkitystä, myös huomaamatta jättämisen merkitystä sekä haastetaan heidät tekemään tavallisia, toiset huomioivia tekoja koulussa ja kotona.

Oppitunneilla aiheita lähestytään lasten ja nuorten näkökulmasta ja tunnit on suunniteltu eri ikäryhmille sopiviksi. Alakoululaisille suunnattu tunti sopii parhaiten 4-6.luokkalaisille ja on kestoltaan 45 minuuttia. Yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnatut tunnit ovat kestoltaan noin 60-75minuuttia. Halutessasi voit tiivistää tuntia ja jättää jotakin kokonaisuudesta pois. Esitykset on laadittu Prezi-ohjelmalla, ja ne löytyvät liitteissä olevan linkin takaa. Tunnin eteneminen on suunniteltu tarkkaan ns. aukikirjoitukseen eli tuntirunkoon, mutta halutessasi voit muokata sitä omaan suuhusi sopivaksi tai esim. tiivistää tilanteen ja ryhmän mukaan.

Oppilaiden tullessa luokkaan sisään voit laittaa taustalle pyörimään toiminnastamme kertovan videon, jonka löydät täältä. Video voi pyöriä taustalla niin pitkään ympäri, kunnes kaikki ovat luokassa. Yläkoulun tunteihin on myös laadittu Kahoot-peli loppuun kertaamaan tunnilla käytyjä asioita. Ohjeet Kahootin käyttämiseen löydät liitteistä. Avaa sekä Prezi-esitys, video, että Kahoot-peli valmiiksi eri välilehtiin hyvissä ajoin ennen vierailun alkamista ja varmista, että ne toimivat selaimessa hyvin. Esitykset ja video voivat latautua hitaasti.

Muista aina vierailun päätteeksi kertoa paikallisen osaston toiminnasta ja vastata muutenkin oppilaiden  ja opettajien kysymyksiin! Opettajalle olisi hyvä myös jättää esitteitä toiminnastamme, esimerkiksi Päivätyökeräyksestä tai Lukukuusta. Yläkoulun SPR-Auttajat! tunnin jälkeen voit jättää opettajalle Red Cross Tracing Bus -tehtävän, jolla hän voi halutessaan jatkaa aiheen käsittelyä (tehtävä liitteissä).

Voit myös kannustaa luokkaa tulemaan mukaan auttamaan! Tämän videon avulla voit kannustaa heitä järjestämään yhdessä tempauksen tai tapahtuman Nälkäpäivänä.

Linkit nyt valmiina oleviin esityksiin:

Alakoulut: SPR-Auttajat! oppitunti noin 45 min.

Yläkoulut: SPR-Auttajat! oppitunti noin  60–75 min.

Yläkoulut: Asennetalkoot! oppitunti noin 60 min.

Yläkoulut: #KivaKunHuomaat oppitunti noin 60 min.

Itse vierailulla käytettävien materiaalien lisäksi on hyvä jos ehdit ennen koululla vierailua tutustua seuraaviin järjestöjen kouluvierailujen tueksi laadittuihin oppaisiin:

  • Laatua kehittämään - opas järjestöjen globaalikasvatukseen 

Punainen Risti on kehittänyt yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa Laatua kehittämään -järjestöjen kouluvierailijatoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen -oppaan. Oppaasta saat hyviä käytännön vinkkejä kouluvierailun toteuttamiseen. Oppaan löydät täältä.

  • Kylässä koulussa - Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöyhteistyössä valmistunut Kylässä koulussa- opas sisältää puolestaan vinkkejä siihen, kuinka järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyö saadaan sujumaan mahdollisimman hyvin. Opas löytyy täältä.