Kouluvierailujen tueksi

Alejandro Lorenzo/Punaisen Ristin kuvat
Kuvaaja: Alejandro Lorenzo/Punaisen Ristin kuvat

Vieraillessasi koulussa edustat Punaista Ristiä ja saatat olla monelle se ensimmäinen kontakti järjestöön. Näin olet omalta osaltasi luomassa mielikuvaa toiminnastamme ja sen periaatteista. Kouluvierailun yhteydessä voit aina samalla kertoa myös muusta Punaisen Ristin toiminnasta, esimerkiksi tulevia teemapäivistä ja kampanjoista. Ota siis mukaasi kampanjaesitteitä opettajalle jätettäväksi! Voit tilata materiaaleja Punaisen Ristin kaupasta. Muista myös välittää koulun/yhdysopettajan yhteystiedot osaston kouluyhteistyön yhdyshenkilölle.

Materiaalit vierailujen tueksi

On hyvä tutustua hyvin esitykseen (ja tuntisuunnitelmaan) etukäteen. Voit hyödyntää materiaaleja itsellesi sopivalla tavalla ja soveltaa tilanteen mukaan. SPR – Auttajat! tunnilla tutustutaan työhön, jota Punainen Risti tekee Suomessa ja maailmalla sekä vapaaehtoistyön yhteiskunnalliseen ja inhimilliseen merkitykseen. Toiminnallisemmalla Asennetalkoot! tunnilla taas haastetaan oppilaat pohtimaan yleisesti vallitsevia ennakkoluuloja sekä rasismin syitä ja ilmenemismuotoja. #KivaKunHuomaat tunnilla herätetään nuoret ajattelemaan toisten huomioimista ja huomaamisen merkitystä, myös huomaamatta jättämisen merkitystä sekä haastetaan heidät tekemään tavallisia, toiset huomioivia tekoja koulussa ja kotona. 

Kokonaisuuksien kesto on todella suuntaa antava, ja se riippuukin aina ryhmän aktiivisuudesta ja vierailijan persoonasta. Pohdi aina etukäteen, mitä osioita kokonaisuudesta haluat ottaa mukaan. Alakoululaisille suunnattu esitys sopii parhaiten 4-6.luokkalaisille. Yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille suunnatut tunnit ovat noin 75minuuttia. Halutessasi voit tiivistää tuntia ja jättää jotakin kokonaisuudesta pois. Esitykset on laadittu Prezi-ohjelmalla, ja ne löytyvät alla olevan linkin takaa. Tunnin eteneminen on suunniteltu tarkkaan ns. aukikirjoitukseen eli tuntirunkoon,  voit käyttää sitä halutessasi apuna!

Oppilaiden tullessa luokkaan sisään voit laittaa taustalle pyörimään toiminnastamme kertovan videon, jonka löydät suomeksi täältä (huom! voit valita YouTubesta "jatkuva toisto", hiiren oikealla videon päältä). Yläkoulun tunteihin on myös laadittu Kahoot-peli loppuun kertaamaan tunnilla käytyjä asioita.  Ohjeet Kahootin käyttämiseen löydät liitteistä. Avaa sekä Prezi-esitys, video, että Kahoot-peli valmiiksi eri välilehtiin hyvissä ajoin ennen vierailun alkamista ja varmista, että ne toimivat selaimessa hyvin. Esitykset ja video voivat latautua hitaasti.

Muista aina vierailun päätteeksi kertoa paikallisen osaston toiminnasta ja vastata muutenkin oppilaiden  ja opettajien kysymyksiin!  Yläkoulun SPR-Auttajat! tunnin jälkeen voit jättää opettajalle Red Cross Tracing Bus -tehtävän, jolla hän voi halutessaan jatkaa aiheen käsittelyä (tehtävä liitteissä).

Punaisen Ristin esittelyvideot:

Videoita on kaksi, ja ne muodostavat tarinallisen kokonaisuuden. Ensimmäisellä videolla päähenkilö saa apua Punaiselta Ristiltä ja samalla esitellään järjestön periaatteet. Toisella videolla päähenkilö haluaa itsekin päästä auttamaan ja katsoja saa tietoa siitä, millaisia vapaaehtoistehtäviä järjestössä on tarjolla. Esimerkiksi kouluvierailun voi halutessaan rakentaa niin, että oppitunnin alkuun katsotaan ensimmäinen video ja loppuun toinen video. Kunkin videon jälkeen oppilaille kannattaa antaa mahdollisuus esittää kysymyksiä. Voit myös itse tarvittaessa kertoa lisää tietoa järjestön toiminnasta.

suomenkieliset

Punainen Risti auttaa (osa 1): https://www.youtube.com/watch?v=dS6GQepFXoM

Punainen Risti auttaa – voinko minäkin? (osa 2): https://www.youtube.com/watch?v=z_enmgpzHes

ruotsinkieliset

Röda Korset hjälper: https://www.youtube.com/watch?v=cE_aT69cVOQ

Röda Korset hjälper – kan jag det också?: https://www.youtube.com/watch?v=MQPK6KLpcWQ

 

Muuta videomateriaalia Punaisen Ristin toiminnan esittelyyn: 

Suomeksi: https://www.youtube.com/watch?v=dlqhGUVYAu4&feature=youtu.be

Ruotsiksi: https://www.youtube.com/watch?v=gCtyW_dQ53I&t=1s

Linkit prezi-esityksiin:

Alakoulut: SPR-Auttajat!

Yläkoulut ja toinen aste: SPR-Auttajat!      

High school: FRC - Helpers!

Lågstadium: FRK-Hjälpare!     

Högstadium och andra stadiet: FRK-Hjälpare!      

Asennetalkoot! (4-6.lk)

Asennetalkoot! (7-9.lk)

Attitydtalkot! (4-6 lk.)

Attitydtalkot! (7-9 lk.)

Attitude works! (4-6.lk)

Attitude works! (7-9.lk)

#KivaKunHuomaat (5-9.lk)

#FinntAttDuBeaktar (5-9lk.)

 

Itse vierailulla käytettävien materiaalien lisäksi on hyvä jos ehdit ennen koululla vierailua tutustua seuraaviin järjestöjen kouluvierailujen tueksi laadittuihin oppaisiin:

  • Laatua kehittämään - opas järjestöjen globaalikasvatukseen 

Punainen Risti on kehittänyt yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa Laatua kehittämään -järjestöjen kouluvierailijatoiminnan laatukriteeristö globaalikasvatukseen -oppaan. Oppaasta saat hyviä käytännön vinkkejä kouluvierailun toteuttamiseen. Oppaan löydät täältä.

  • Kylässä koulussa - Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöyhteistyössä valmistunut Kylässä koulussa- opas sisältää puolestaan vinkkejä siihen, kuinka järjestöjen ja oppilaitosten yhteistyö saadaan sujumaan mahdollisimman hyvin. Opas löytyy täältä.