Ystävätoiminnan ohje koronavirustilanteeseen

Ohje päivitetty 11.5.2020, voimassa alkaen 1.6.

Koronavirustilanteen vuoksi ystävätoiminnan kasvokkaisia tapaamisia rajoitetaan osittain edelleen syksyyn asti.

Ohjeistus perustuu tämänhetkisiin viranomaisten antamiin ohjeistuksiin, joiden mukaan aiempia rajoituksia lievennetään vähitellen. Edelleen viranomaiset kehottavat suojelemaan erityisesti riskiryhmiä, kuten ikäihmisiä ja perussairauksia sairastavia ihmisiä.

Yli 70-vuotiaiden ja riskiryhmiin kuuluvien eristäytymissuosituksen jatkuminen tarkoittaa, että kasvokkainen ystävätoiminta ei ole mahdollista, jos asiakas tai vapaaehtoinen on yli 70-vuotias tai kuuluu riskiryhmään. Myöskään ystävätoiminta esimerkiksi palvelutaloissa ja sairaaloissa ei ole mahdollista.

Toiminnan keskeytys koskee seuraavaa kasvokkain tapahtuvaa ystävätoimintaa:

 • ystävätoiminnan vapaaehtoisten vierailuja kodeissa, palvelutaloissa ja sairaaloissa sekä saattajatoimintaa, jos vapaaehtoinen tai asiakas on yli 70-vuotias tai kuuluu muusta syystä riskiryhmään.
 • kaikkia normaaliajan ryhmätoimintoja, esimerkiksi senioriryhmiä, omaishoitajien vertaisryhmiä ja virkistystilaisuuksia
 • normaaliajan kohtaamispaikkatoimintaa
 • yhteisruokailuja
 • koulutuksia ja tapahtumia

Seuraamme tilannetta ja ohjeistamme tarvittaessa uudelleen viranomaisten ohjeita ja suosituksia noudattaen.

Tilanne aiheuttaa huolta ystävätoiminnan asiakkaissa, joten osasto varmistaa, että puhelin- tai muu yhteys säilyy. Kannustamme ystäviä olemaan asiakkaisiin yhteydessä puhelimitse tai verkon välityksellä esimerkiksi Skypeä hyödyntäen tai viestittelemällä. Katso ohjeet ja vinkit soittamiseen alla olevasta liitteestä.

Mikäli ystäväasiakkaasi on huolissaan koronaviruksesta, pelkoa ja huolta voit lievittää seuraavin keinoin:

 • Ohjaa ystäväsi laadukkaan ja luotettavan tiedon lähteille, kuten THL:n verkkosivuille.
 • Kaikkea uutisointia ei kannata välttää, mutta uutisten seurantaa ja pelkoa lietsovia keskusteluja tapaamisissa voi yrittää rajoittaa.
 • Muistuta häntä huolehtimaan hyvästä käsihygieniasta.
 • Stressaavissa tilanteissa läheisten seura rauhoittaa, joten kannusta häntä pitämään yhteyttä mahdollisiin ystäviin ja perheenjäseniin tai ole häneen itse yhteydessä mahdollisuuksiesi mukaan.
 • Muistuta ystävääsi tavallisten arkirutiinien noudattamisesta, kuten säännöllisestä ateriarytmistä, liikunnasta ja tavallisista arkitoimista.
 • Ohjaa ystäväsi tarvittaessa ammattimaisen keskusteluavun piiriin, esimerkiksi Mieli ry:n kriisipuhelimeen (p. 09 2525 0111) tai chattiin.