Etäkokoukset ja vinkkejä etätoimintaan

Uudet tavat auttaa

Suomen Punaisen Ristin toiminta jatkuu aktiivisena koronavirusepidemian ja sen aiheuttamien rajoitusten aikana. Nopeasti muuttuvassa tilanteessa osastosi voi löytää uusia tapoja toimia, viestiä ja auttaa.

Esimerkiksi ystävävapaaehtoiset jatkavat yhteydenpitoa ystäviinsä vaikkapa puhelimitse. Ensiapuryhmä tai monikulttuurinen kerho voi pitää ryhmätapaamiset verkossa.

Vinkit kokousten, koulutusten ja tapaamisten järjestämiseen etänä

Löydät tietoa ja käytännön ohjeita etätoimintaan "Vinkit toiminnan toteuttamiseen verkossa" -ohjeesta. Tapaamisten, koulutusten ja kokousten pitämiseen etänä suosittelemme esimerkiksi maksuttoman Microsoft Teams- järjestelmän käyttöä. Katso tarkempia ohjeita liitteestä alla.

Tutustu myös etäkouluttamisen vinkkeihin katsomalla tallenne Etäkouluttamisohjeet kouluttajille -webinaarista.

Osaston kevätkokous etänä

Poikkeusolot aiheuttavat muutoksia myös piirien ja osastojen kevätkokousten järjestämiselle. Monet osastot ovat jo pitäneet kevätkokouksensa jo ennen poikkeusolojen alkamista tai sen jälkeen etäyhteyksin. Osa osastoista on siirtänyt kokouksensa pidettäväksi myöhemmin.

Vielä jäljellä olevat osastojen kevätkokoukset suositellaan pidettäväksi etäyhteyksin. Kokous järjestetään kokouskutsussa mainitussa paikassa niin, että paikalla on esimerkiksi osaston puheenjohtaja ja sihteeri tai muu henkilö, joka voi järjestää teknisen yhteyden. Kaikilla osaston jäsenillä on oikeus tulla kokouspaikalle, mutta Punainen Risti suosittelee vahvasti, että mahdollisimman moni osallistuu etäyhteydellä, valtioneuvoston määräyksiä ja suosituksia noudattaen.

Etäyhteysmahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa. Jos kokouskutsu on jo lähetetty, ja kokous halutaan pitää sovittuna ajankohtana, etäyhteysmahdollisuudesta tulee tiedottaa osaston jäseniä mahdollisimman laajasti ennen kokousta. Tarvittaessa kokous voidaan myös siirtää pidettäväksi myöhemmässä ajankohdassa. Poikkeusolojen kestosta emme tiedä, mutta suosittelemme, että kokoukset kuitenkin pidetään viimeistään kesäkuun loppuun mennessä, tarvittaessa etäyhteyksin.

Osastojen kevätkokouksissa ei lähtökohtaisesti suoriteta henkilövaaleja. Jos osasto päättää muista asioista äänestyksellä, sitä ei sääntöjen mukaisesti tarvitse suorittaa suljettuna, vaan voidaan suorittaa avoin äänestys. Jos osastossanne on poikkeuksellisesti suoritettavana henkilövaali, ottakaa äänestysmenettelyn järjestämisestä tarvittaessa yhteyttä omaan piiriin.