Etäkokoukset ja vinkkejä etätoimintaan

Uudet tavat auttaa

Suomen Punaisen Ristin toiminta jatkuu aktiivisena koronavirusepidemian ja sen aiheuttamien rajoitusten aikana. Nopeasti muuttuvassa tilanteessa osastosi voi löytää uusia tapoja toimia, viestiä ja auttaa.

Esimerkiksi ystävävapaaehtoiset jatkavat yhteydenpitoa ystäviinsä vaikkapa puhelimitse. Ensiapuryhmä tai monikulttuurinen kerho voi pitää ryhmätapaamiset verkossa.

Vinkit kokousten, koulutusten ja tapaamisten järjestämiseen etänä

Löydät tietoa ja käytännön ohjeita etätoimintaan "Vinkit toiminnan toteuttamiseen verkossa" -ohjeesta (päivitetty 18.8., ks. liitteet alla). Tapaamisten, koulutusten ja kokousten pitämiseen etänä suosittelemme esimerkiksi maksuttoman Microsoft Teams- järjestelmän käyttöä.

Tutustu myös etäkouluttamisen vinkkeihin katsomalla tallenne Etäkouluttamisohjeet kouluttajille -webinaarista.

Osastojen kokoukset 
Jos osaston kevätkokous on edelleen pitämättä, se voidaan pitää alkusyksyllä. Tilinpäätöksen vahvistamiseksi myös Punaisessa Ristissä on syytä noudattaa yhdistyslaista tehtyä väliaikaista poikkeusta ja pitää kevätkokous viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Jos osasto on päättänyt kevät- ja syyskokouksen pitämisestä yhdessä, kyseinen kokous tulisi järjestää näissä aikarajoissa. Kevät- ja syyskokoukset tulee pitää erillisinä peräkkäisinä kokouksina, vaikka ne järjestettäisiin samana päivänä. 
 
Toistaiseksi syyskokousten pitämiselle kasvokkain ei ole estettä, jos viranomaiset eivät ole antaneet alueelle etätyösuositusta. Edelleen on suositeltavaa, että riskiryhmille ja muille etäosallistumista suosiville tarjotaan aina mahdollisuus osallistua kokoukseen etänä. Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa ja kokouksen tulee kokouksen alussa tehdä päätös etäosallistumisen sallimisesta. Kokouksella tulee aina olla myös fyysinen paikka, jonne halukkaat pääsevät paikan päälle. Tässä tilanteessa tulee huolehtia muun muassa riittävästä hygieniasta sekä turvaväleistä turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksen mukaisesti.  
 
Jos osaston kokous päätetään pitää kokonaan etäyhteyksin ja niissä on suoritettavina henkilövaalit, vaalit voidaan järjestää joko postitse (jolloin tulos ilmoitetaan kokouksen jälkeen) tai käyttäen sellaista teknistä menetelmää, jossa voidaan varmistua vaalin luottamuksellisuudesta sekä äänestävän henkilön henkilöllisyydestä. Sopiva ja ilmaiseksi käytettävissä oleva järjestelmä on esimerkiksi Mentimeter. 
 
Lisätietoa vaalien järjestämisestä etäyhteyksin saa tarvittaessa omasta piiristä.