STM ruoka-apuhanke - Ruokaa ja apua kaikille 2021-2022

Ruokaa ja apua kaikille - SPR:n ruoka-aputoiminnan valtakunnallistaminen -hanke 2021–2022

Hankkeen päätavoitteena on varmistaa ruoka-aputoiminnan jatkuminen Suomen Punaisen Ristin järjestämänä valtakunnallisena toimintana. Avuntarvitsijoiden määrä on kasvanut Covid-19-epidemian ja sen pitkäkestoisten vaikutusten myötä ja hankkeella halutaan turvata ruoka-avun jakelu sitä tarvitseville. Hanke on jatkoa edellisille kausille. Hankkeella laajennetaan, kehitetään ja lisätään ruoka-apua ja siihen liittyvää vapaaehtoistoimintaa sekä tiivistetään verkostoyhteistyötä valtakunnallisesti ja paikkakunnilla alueellisen tarpeen mukaisesti.
 
Ruokajakelut toimivat Punaisen Ristin paikallisosastoissa vapaaehtoisvoimin. Hankkeen pääpaino on ruoka-aputoiminnan ja siihen liittyvän vapaaehtoistyön järjestämisessä. Hankkeen työntekijät levittävät malleja ja toimintaa, kouluttavat ja tukevat vapaaehtoisia ruoka-avun organisoinnissa toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Hankkeessa tehdään kaikkien piirien alueella tiivistä yhteistyötä muiden ruoka-apua tarjoavien tahojen ja eri palveluntuottajien ja kuntien kanssa.
 
Toiminta-alue:

Hankkeessa ovat mukana Suomen Punaisen Ristin Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lapin, Länsi-Suomen, Oulun, Satakunnan, Savo-Karjalan, Turunmaan ja Varsinais-Suomen piirit. Ruoka-aputoimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä tehdään valtakunnallisesti, kaikkien 12 Punaisen Ristin piirin alueella. Hankkeen aikana tuotetut materiaalit ja toimintamallit levitetään valtakunnalliseen käyttöön.

Hankkeen kohderyhmät:

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomen Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvat henkilöt. Toissijainen kohderyhmä ovat muun ruoka-avun piirissä olevat henkilöt sekä toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset, Punaisen Ristin piirien ja osastojen työntekijät ja muut ruoka-aputoimijat.

Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 2 miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-apuun vuoden 2022 loppuun saakka. Tukea ruoka-avun koordinointiin ja toteuttamiseen saavat seuraavat järjestöt: Suomen Punainen Risti (700 000 euroa), Samaria rf. (500 000 euroa), ViaDia ry (300 000 euroa), Työttömien keskusjärjestö ry (250 000 euroa) ja Hyria säätiö sr, (50 000 euroa). Lisäksi ministeriö myönsi 200 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille ruoka-aputoiminnan kansallisen järjestökoordinaation kehittämiseen. 

Aiheesta Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://stm.fi/-/kansalaisjarjestot-saavat-yhteensa-2miljoonaa-euroa-valtionavustusta-ruoka-apuun

Lue lisää Ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishankkeesta: https://www.punainenristi.fi/tyomme/ruoka-apu/ruoka-avun-jarjestokoordinaation-kehittamishanke-2021-22/

Lue myös:
Punainen Risti vastaa ruoka-avun tarpeen kasvuun
Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta