STM ruoka-apuhanke 2020-2021

Ruoka-apua laajemmalle ja tehokkaammin yhä useamman auttamiseksi – hanke 2020-2021

Hankkeen päätavoitteena on varmistaa ruoka-avun jatkuminen SPR:n järjestämänä valtakunnallisena toimintana, kun avuntarvitsijoiden määrä kasvaa Covid-19-epidemian ja sen pitkäkestoisten vaikutusten myötä. Hanke on jatkoa edellisille kausille. Hankkeella laajennetaan ja kehitetään ruoka-aputoimintaa ja siihen liittyvää vapaaehtoistyötä sekä tiivistetään verkostotoimintaa paikkakunnilla alueellisen tarpeen mukaisesti.
Hankkeen pääpaino on ruoka-aputoiminnan ja siihen liittyvän vapaaehtoistyön järjestämisessä. Hankkeen työntekijät levittävät malleja ja toimintaa, kouluttavat ja tukevat vapaaehtoisia ruoka-avun organisoinnissa. Hankkeessa tehdään kaikkien piirien alueella tiivistä yhteistyötä muiden ruoka-apua tarjoavien tahojen ja eri palveluntuottajien ja kuntien kanssa.
 
Toiminta-alue:
 

Ruoka-apua Suomen Punaisessa Ristissä tällä hetkellä jakavat Helsingin ja Uudenmaan, Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lapin, Länsi-Suomen, Oulun, Satakunnan, Savo-Karjalan, Varsinais-Suomen sekä Österbottenin piiri. Hankkeen aikana kartoitetaan myös muiden alueiden halukkuutta ruoka-avun jakamiseen. Aktiivisimpana kokeilualueena toimii Lapin piiri.

Hankkeen kohderyhmät:

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomen Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvat henkilöt. Toissijainen kohderyhmä ovat muiden järjestöjen ruoka-avun piirissä olevat henkilöt sekä toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset sekä piirien ja osastojen työntekijät.

Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-apuun vuoden 2021 loppuun saakka. Tukea ruoka-avun koordinointiin ja toteuttamiseen saa kolme valtakunnallista järjestöä: Samaria rf. (983 000 euroa), Työttömien keskusjärjestö ry (120 000 euroa) ja Suomen Punainen Risti (97 000 euroa).

Aiheesta Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: Kansalaisjärjestöt saavat yhteensä 1,2 miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-apuun