STM ruoka-apuhanke - Ruokaa ja apua kaikille 2021-2022

Ruokaa ja apua kaikille - SPR:n ruoka-aputoiminnan valtakunnallistaminen -hanke 2021–2022

Hankkeen päätavoitteena on varmistaa ruoka-aputoiminnan jatkuminen Suomen Punaisen Ristin toiminnassa ja yhteistyössä. Avuntarvitsijoiden määrä on kasvanut Covid-19-epidemian ja sen pitkäkestoisten vaikutusten myötä ja hankkeella halutaan turvata ruoka-apu sitä tarvitseville. Hanke on jatkoa edellisille kausille. Hankkeella laajennetaan, kehitetään ja lisätään ruoka-apua ja siihen liittyvää vapaaehtoistoimintaa sekä tiivistetään verkostoyhteistyötä valtakunnallisesti ja paikkakunnilla alueellisen tarpeen mukaisesti.
 
Ruoka-aputoimintaa toteutetaan Punaisen Ristin paikallisosastoissa vapaaehtoisvoimin. Toiminnan organisoinnissa tehdään yhteistyötä. Hankkeen pääpaino on ruoka-aputoiminnan ja siihen liittyvän vapaaehtoistyön järjestämisessä. Hankkeen työntekijät levittävät malleja ja toimintaa, kouluttavat ja tukevat vapaaehtoisia ruoka-avun organisoinnissa toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Hankkeessa tehdään kaikkien piirien alueella tiivistä yhteistyötä muiden ruoka-apua tarjoavien tahojen ja eri palveluntuottajien ja kuntien kanssa. 
 
Toiminta-alue:

Hankkeessa ovat mukana Suomen Punaisen Ristin Hämeen, Kaakkois-Suomen, Lapin, Länsi-Suomen, Oulun, Satakunnan, Savo-Karjalan, Turunmaan ja Varsinais-Suomen piirit. Ruoka-aputoimintaa ja siihen liittyvää yhteistyötä tehdään valtakunnallisesti, kaikkien 12 Punaisen Ristin piirin alueella. Hankkeen aikana tuotetut materiaalit ja toimintamallit levitetään valtakunnalliseen käyttöön.

Hankkeen kohderyhmät:

Hankkeen ensisijaisena kohderyhmänä ovat Suomen Punaisen Ristin ruoka-apuun turvautuvat henkilöt. Toissijainen kohderyhmä ovat muun ruoka-avun piirissä olevat henkilöt sekä toimintaan osallistuvat vapaaehtoiset, Punaisen Ristin piirien ja osastojen työntekijät ja muut ruoka-aputoimijat.

Hanke on Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama. Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt 2 miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-apuun vuoden 2022 loppuun saakka. Tukea ruoka-avun koordinointiin ja toteuttamiseen saavat seuraavat järjestöt: Suomen Punainen Risti (700 000 euroa), Samaria rf. (500 000 euroa), ViaDia ry (300 000 euroa), Työttömien keskusjärjestö ry (250 000 euroa) ja Hyria säätiö sr, (50 000 euroa). Lisäksi ministeriö myönsi 200 000 euroa Suomen Punaiselle Ristille ruoka-aputoiminnan kansallisen järjestökoordinaation kehittämiseen. 

Aiheesta Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta: https://stm.fi/-/kansalaisjarjestot-saavat-yhteensa-2miljoonaa-euroa-valtionavustusta-ruoka-apuun

Lue lisää Ruoka-avun järjestökoordinaation kehittämishankkeesta: https://www.punainenristi.fi/tyomme/ruoka-apu/ruoka-avun-jarjestokoordinaation-kehittamishanke-2021-22/

Lisätietoja:

Keskustoimisto: Riikka Kaukonen Lindholm, puh. 040 194 9306, riikka.kaukonen-lindholm@redcross.fi

Hämeen piiri: Tiina Kivelä, puh.  040 775 9837, tiina.kivela@redcross.fi 

Kaakkois-Suomen piiri: Emmi-Riika Seppälä, puh. 044 493 8482, emmi-riika.seppala@redcross.fi 

Lapin piiri: Riina Tikkanen, puh. 040 778 4541, riina.tikkanen@redcross.fi 

Länsi-Suomen piiri: Anne Pälve, puh. 040 636 1118, anne.palve@redcross.fi 

Oulun piiri: Mira Carlenius, puh. 040 163 7622, mira.carlenius@redcross.fi

Satakunnan piiri: Mia Vettenranta, puh. 050 305 5467, mia.vettenranta@redcross.fi

Savo-Karjalan piiri: Johanna Mustonen, puh. 040 645 8808 johanna.mustonen@redcross.fi

Turunmaan piiri: Axel Gröndahl, puh. 040 771 2820, axel.grondahl@redcross.fi

Varsinais-Suomen piiri: Miika Norro, puh. 040 489 5754, miika.norro@redcross.fi

Lue myös:
Punainen Risti vastaa ruoka-avun tarpeen kasvuun

Punaisen Ristin ruoka-aputoiminta

Punainen Risti kehittää kotimaan ruoka-aputoimintaa