Uutiset

Jenga/Lehtola
Kuvaaja: Jenga/Lehtola

Lisää  päihdeosaamista tai uusi vapaaehtoistehtävä?

Nämä koulutukset on suunnattu kaikille, jotka haluavat lisätä tietämystään päihteistä ja osaamistaan kohdata päihteitä käyttäviä ihmisiä.
Voit osallistua yksittäiseen webinaarin omien tarpeidesi mukaan tai suorittaa koko koulutuksen, jolloin saat pätevyyden toimia päihdetyössä.

 • 20.1.2023 12:30
 • Kati Laitila
Leena Koskela / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Ruoka-apu.fi -sivusto on ruoka-apua etsiville, ruoka-avun järjestäjille sekä elintarvikkeita lahjoittaville tahoille. Sivusto kokoaa valtakunnallisesti alueittain tiedot ruoka-aputapahtumista ja ruoka-apua etsivä löytää helposti ajantasaista tietoa alueella järjestettävistä ruoka-aputapahtumista sekä yhteisöllisistä ruokailuista.

STM Ruokaa ja apua kaikille -hankkeessa mukana olevilla osastoilla on velvoitteena, että kaikki ruoka-aputapahtumat ilmoitetaan ruoka-apu.fi -sivustolla.

 • 8.3.2022 13:12
 • tiina.pursiainen
Leena Koskela
Kuvaaja: Leena Koskela

UUTTA! Punaisen Ristin osastot voivat hakea taloudellista tukea osallistaviin ruoka-aputapahtumiin sekä lasten ja nuorten tukemiseen. Tapahtumien tulee olla avoimia kaikille, erityisesti konfliktia ja vainoa paenneille. Tuen saaminen edellyttä, että osasto on aktiivisesti kutsunut osallistumaan sekä mainostanut tapahtumaa myös eri kielillä.

Mikäli tarve on hyvin perusteltu, kertaluonteisiin tapahtumiin voi hakea useamman avustuksen. 

Avustuksen haku-, käyttö- ja raportointiaika 31.12.2022 asti.

Ohjeet haku- ja raportointilomakelinkkeineen:

 • 24.5.2021 10:50
 • Elisa Vesterinen

Ruoka-aputoimintaa järjestävällä on oikeus edellyttää toiminnassaan asioivilta asiantuntijatietoon perustuvia, koronaviruksen torjuntaan tähtääviä suojautumiskeinoja, kuten kasvomaskin käyttöä ja turvavälien säilyttämistä. Yhdenvertaisuuslain mukaisesti kasvomaskin käyttöä ei voida kuitenkaan vaatia sellaiselta henkilöltä, jolla on terveydellinen syy olla käyttämättä sellaista.

 • 23.4.2021 12:14
 • Elisa Vesterinen
Joonas Brandt
Kuvaaja: Joonas Brandt

Punaisen Ristin ruokajakeluissa on huomattu, että lapsiperheiden määrä on kasvanut koronan myötä. Moni osasto on järjestänyt ruoka-avun yhteyteen lapsiperheille erilaista osallistavaa toimintaa, kuten järjestettyjä leikkihetkiä, nalletohtorin vastaanottoa ja rastiratoja. Haluammekin kannustaa paikallisosastojamme tämän tyyppiseen toimintaan myös jatkossa.

 • 22.4.2021 12:10
 • Elisa Vesterinen

Lue lisää SPR:n korona sivuilta: https://rednet.punainenristi.fi/node/59472 

 • 8.3.2021 09:32
 • Elisa Vesterinen

Ruoka-apua voi toteuttaa, kunhan muistetaan noudattaa ajantasaisia hygienia- ja turvallisuusohjeita. 

Aluehallintovirastojen määräykset kokoontumisrajoituksista koskevat yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia. Jakelun käytännön järjestelyissä on kuitenkin hyvä noudattaa varovaisuutta THL:n ohjeistuksen mukaisesti. Toimintatavoissa tulee huomioida voimassa olevat ohjeet ja kiinnittää erityistä huomiota hygieniaan.

 • 9.12.2020 11:28
 • Elisa Vesterinen

Ruoka-aputoimijoiden valtakunnalliset verkkotapaamiset

 • 17.11.2020 13:30
 • Elisa Vesterinen

Koronakriisin vaikutukset ruoka-apuun keväällä 2020 (Tuomo Laihiala & Reetta Nick) on ensimmäinen valtakunnallinen selvitys poikkeusajan vaikutuksista ruoka-aputoimintaan. 

Lisätietoja: https://www.kirkkopalvelut.fi/ruoka-avun-tarve-moninkertaistui-koronakev...

Tutkimusraportti on saatavilla kokoanisuudesssaan: https://ruoka-apu.fi/korona/

 

 • 6.11.2020 09:47
 • Elisa Vesterinen
"voit ladata kokokuvan alasivulta materiaalit"

Ruoka-avun yleiset toimintaohjeet ovat voimassa myös koronaviruksen aiheuttamana poikkeusaikana. Ruoan kylmä- ja kuumaketjut on pidettävä kunnossa. Noudata viranomaisten hygienia- ja turvallisuusohjeita.

 • 12.5.2020 22:17
 • Jii-Pee