Ohjeita

"Voit ladata koko kuvan sivun alaosasta"

Tämä sivu sisältää ruoka-avun jakamiseen liittyviä yleisiä ohjeita sekä pelkästään EU:n ruoka-apuohjelmaan liittyviä ohjeita.

Yleisiä ruoka-avun ohjeita

Ruoka-avun jakaminen onnistuu ilman suurempaa byrokratiaa. Jakajan täytyy kuitenkin vastata siitä, että ruoka on syötäväksi kelpaavaa, hygieniapassin hankkimalla saa tietoa mm. kylmä- ja kuumaketjujen tärkeydestä yms. Yleisiä ohjeita ruoka-avun jakoon liittyviin säädöksiin löytyy Ruokaviraston sivuilta täältä: https://www.ruokavirasto.fi/yritykset/elintarvikeala/elintarvikealan-yhteiset-vaatimukset/havikkiruoka/

Entinen Evira on myös valmistanut ruuanjakajille, välittäjille ja viranomaisille tarkoitetun laajemman oppaan. Oppaaseen kannatta perehtyä ainakin jos ruuanjako on säännöllistä tai jaettava ruoka sisältää kylmässä säilöttäviä tuotteita. Se löytyy Ruokaviraston sivuilta täältä: https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/tietoa-meista/asiointi/oppaat-ja-lomakkeet/yritykset/elintarvikeala/elintarvikehuoneistot/eviran_ohje_16035_2_fi_ruokaapu.pdf

EU:n ruoka-avun ohjeita

EU:n ruoka-avun jakamiseen liittyy tavanomaiseen ruuanjakoon verrattuna muutamia erikoissäännöksiä. Keskeisimpinä seuraavat: ruuan jaon yhteydessä on oltava liitännäsitoimintaa, jaettu ruoka ja asiakasmäärä tulee kirjata tarkoin ylös ja ruokaa ei saa siirtää eteenpäin ilman lupaa. EU-ruoka-avusta on Punaisen Ristin toimesta kirjoitettu lyhyt opas johon kannattaa perehtyä jos osasto jakaa EU:n ruoka-apua (alla liitteenä).

Sopivan tilausmäärän arviointia varten on myös ladattavissa pieni ohje. Pienin tilausmäärä on 1200 kiloa, josta syntyy noin 120 ruoka-apupussia.

Ruokaviraston sivuilta löytyy ohjeet EU Ruoka-avun hakemiseen, jakamaiseen ja raportointiin https://www.ruokavirasto.fi/yhteisot/tuet-ja-kehittaminen/ruoka-apu/

Siirry katsomaan tästä EU ruoka-avun kirjanpito ja raportointi ohjevideo.

Ruoka-apu.fi

Ruoka-apu.fi sivuilta löytyy hyvin ja kootusti ohjeita esimerkiksi ruoka-avusta koronaepidemian aikana.

Lue lisää Punaisen Ristin ruoka-aputoiminnasta