Materiaalit

"Voit ladata koko kuvan sivun alaosasta"

Materiaaleja ruoka-aputoiminnan tueksi

Ruoka-aputoiminnan järjestämiseen liittyvät materiaalit ovat ladattavissa sivun alaosasta. Lisää tapahtumamalleja, materiaaleja ja vinkkejä toiminnan tueksi löydät sivun vasemman reunan valikosta.

Oppimistesti Eviran ruoka-apuohjeistuksesta

Testaa osaamisesi tai opettele uutta tekemällä Suomen Punaisen Ristin toteuttama Eviran ruoka-aputoimijoiden ohjeistusta käsittelevä oppimistesti. Testiin pääset tästä.

Hävikkiruokakaappi (myös Yhteinen jääkaappi, Solidaarisuusjääkaappi)

Toimintamallin ideana on perustaa kaikkien ihmisten käytössä oleva jääkappi/pakastin/ruokahylly, johon kuka tahansa (yksityishenkilöt, yritykset) voivat viedä tai lahjoittaa syötäväksi kelpaavia elintarvikkeita ja valmiita aterioita. Keskeistä toiminnassa on yhdistää muutoin hävikkiin joutuva ruoka ja ruokaa tarvitsevat ihmiset. Suomen Punainen Risti ei toistaiseksi ylläpidä hävikkiruokakaappeja, mutta kannustamme osastoja kokeilemaan toimintamallia, joko pelkästään tai hävikkiruokajakelua täydentävänä muotona. Suomessa ensimmäinen hävikkiruokakaappi perustettiin Kotkassa aktiivisten kansalaisten toimesta. Tämän sivun alaosasta on ladattavissa Hävikkiruokakaapin toimintamalli ja ohje, josta saa lisätietoa.

Ruoka-aputoiminnan perehdytysmateriaali vapaaehtoisille

Perehdytysmateriaalin tarkoitus on, että sitä voidaan käyttää itseopiskeluun tai piirien ja osastojen pitämien koulutuksien sekä esityksien pohjana.

Perehdytysmateriaali on saatavilla kahdessa tiedostomuodossa - .ppt (avautuu esim. Microsoft Powerpointilla) ja .pdf (avautuu esim. Adobe Acrobat Readerilla). Powerpoint-esitystä voidaan käyttää sellaisenaan koulutuksissa tai koulutuksen pitäjä voi poimia siitä kyseiseen koulutukseen tarpeelliset tiedot ja muokata tarpeiden mukaan. Materiaalista on tehty tarkoituksella laaja, jotta siinä olisi mahdollisimman moniin tilanteisiin ja eri tarpeisiin sisältöä.

Sisältö:

  • Ruoka-avun eri muodot ja toiminnan järjestäminen
  • Yleiset vapaaehtoistoiminnan periaatteet
  • Suomen Punaisen Ristin eettiset ohjeet ruoka-avussa
  • EVIRAn ohjeistukset elintarviketurvallisuudesta ruoka-aputoimijoille
  • Oheistoiminta ja ruoka-apua tarvitsevien osallistaminen
  • Paikallinen ruoka-apuverkosto
  • Vuorovaikutus ja turvallisuus ruoka-aputoiminnassa
  • Lisätietoa

Vapaaehtoiseksi ruoka-aputoimintaan! -perehdytysopas

Suomen Punaisen Ristin ja Kirkkopalvelut ry:n Osallistava yhteisö -hankkeen laatima opas perehdyttää ruoka-aputoiminnan pariin. Opas sisältää ohjeita ja vinkkejä ruoka-avun järjestämiseen sekä materiaaleja toiminnan käynnistämisen ja kehittämisen tueksi. Opas on luettavissa ja ladattavissa sivun alareunasta. Painettuja oppaita on mahdollista tilata osasto- tai piiritunnuksilla veloituksetta Punaisen Ristin verkkokaupasta. 

Omavalvontasuunnitelman pohja ohjeilla

Ruokaa säännöllisesti jakavat hyväntekeväisyysjärjestöt kuuluvat elintarvikevalvonnan piiriin ja niillä tulee lain mukaan olla omavalvontasuunnitelma. Omavalvontasuunnitelma pohjassa on ohjeet, mitä asioita tulee huomioida omavalvontasuunnitelmaa laadittaessa. Oman kunnan/kaupungin elintarvikevalvontaviranomaiset auttavat mielellään elintarviketurvallisuuteen liittyvissä asioissa.

  • ”Helposti pilaantuvia elintarvikkeita säännöllisesti ruoka-apuna (luovutuksena tai tarjoiluna) jakavan hyväntekeväisyysjärjestön tulee tehdä ilmoitus toiminnastaan ja käyttämistään tiloista oman kuntansa elintarvikevalvontaviranomaiselle neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista.” (Eviran ohje s.5)
  • Huomioi kuitenkin, että ruoka-apuna vain "kuivatuotteita", kasviksia tai muita huoneen lämmössä säilyviä elintarvikkeita jakavien EI tarvitse tehdä ilmoitusta elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Muuta hyödyllistä