STEA Ruokaa ja osallisuutta -hanke

Leena Koskela / Suomen Punainen Risti
Kuvaaja: Leena Koskela / Suomen Punainen Risti

Ruokaa ja osallisuutta -hanke (2022–2024) on kolmivuotinen STEA:n (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittama ja Punaisen Ristin toteuttama projekti, jonka tavoitteena on kehittää ruoka-avun oheistoimintaa paremmin avunsaajien tarpeita vastaavaksi.

Hankkeessa kehitetään osallisuutta lisäävää, yhteisöllisyyttä vahvistavaa ja hyvinvointia edistävää tukea ruoka-aputoiminnan yhteyteen tuetun vapaaehtoistoiminnan avulla, avunsaajia osallistaen ja heidän kokemusasiantuntijuuttaan hyödyntäen.  

Tavoitteena on suunnitella, kehittää ja toteuttaa toimintaa yhdessä ruoka-apua saavien kanssa yhteisölähtöisen toiminnan menetelmiä hyödyntäen. Tarkoituksena on mahdollistaa vapaaehtoistoiminnan kautta merkityksellisiä toiminnan ja osallistumisen paikkoja sekä kehittää uusi Ruoka-apulähettiläs -malli yhdessä ruoka-avun kokemusasiantuntijoiden kanssa.

Ruoka-avun yhteyteen kehitetään ruoka-avun asiakkaiden tarpeisiin laaja-alaisesti vastaavaa tukea, tarjotaan tietoa ja koulutuksia sekä järjestetään kohtaamispaikkatoimintoja, tietoiskuja sekä yhteisöllisyyttä tukevaa ryhmätoimintaa.

Hankkeessa tehdään tiivistä verkostoyhteistyötä Punaisen Ristin eri toimintamuotojen, muiden ruoka-aputoimijoiden, sosiaali- ja terveysjärjestöjen, seurakuntien sekä kuntien kanssa mm. koulutusten ja eri tukitoimintojen järjestämisessä sekä palveluiden ääreen ohjaamisessa.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Punaisen Ristin keskustoimiston sekä Lapin, Länsi-Suomen, Oulun, Satakunnan ja Savo-Karjalan piirien kanssa. Hankkeen mallit ja materiaalit levitetään valtakunnalliseen käyttöön.

Lisätietoja:

Keskustoimisto: Petra Lemmetty, puh. 040 620 4373, petra.lemmetty@redcross.fi

Lapin piiri: Marianne Sarre, puh. 040 558 1310, marianne.sarre@redcross.fi 

Länsi-Suomen piiri: Marjo Tammela, puh. 040 579 2771, marjo.tammela@redcross.fi 

Oulun piiri: Pia Jylänki, puh. 040 147 9350, pia.jylanki@redcross.fi

Satakunnan piiri: Tuija Paavola, tuija.paavola@redcross.fi 

Savo-Karjalan piiri: Jaana Vilhunen, 0400 955556, jaana.vilhunen@redcross.fi ja Venla Piitulainen, 040 356 2229, venla.piitulainen@redcross.fi  

 

 

 

Lue lisää Punaisen Ristin ruoka-aputoiminnasta