Ruoka-apu

Näille sivuille on koostettu Suomen Punaisen Ristin ruoka-avun jakamiseen liittyvää tietoa sekä ohjeita ja muita materiaaleja osastoille.

Lisäksi sivulta löytyy raportointilomakkeita sähköisessä muodossa. Sivuston tarkoitus on helpottaa ruoka-apua jakavien osastojen työtä, kun tarvittavat materiaalit on koottu yhteen paikkaan.

Suomen Punainen Risti jakaa ruoka-apua useissa eri muodoissa.  Suurin yksittäinen ruuan toimittaja on EU:n ruoka-apuohjelma. Lisäksi osastot ympäri maata järjestävät tehokkaasti ja itsenäisesti ruuanjakoa yhteistyössä paikallisten tahojen, kuten kauppojen, koulujen, keskuskeittiöiden ja lounasravintoloiden kanssa. Ylijäämäruokaa jaetaan tällä hetkellä 17 paikkakunnalla ja EU ruoka-avun jakamiseen osallistuu 51 osastoa. 

Tulevaisuudessa tälle sivustolle tullaan keräämään kattavampaa tietoa SPR:n ruuanjaosta eri alueilla. EU:n ruoka-apua lukuunottamatta kattavaa tietoa SPR:n jakaman ruoka-avun määrästä ei toistaiseksi ole.

ALLA OLEVASSA KARTASSA NÄKYY OSASTOT, JOISSA JAETAAN RUOKA-APUA VUONNA 2019. Jos havaitset puutteita tai haluat täydentää tietoja, ilmoita asiasta keskustoimistolle:
jari-pekka.hietsilta@punainenristi.fi.