Nuorisotoiminta

MAHDOLLISUUKSIA TOIMIA NUORENA VAPAAEHTOISENA OSASTOSSAMME

  • Lipaskerääjänä. Haluatko kerätä rahaa hyvään tarkoitukseen esimerkiksi Nälkäpäivä-keräyksessä? Yläkoululaiset voivat osallistua keräyksiin pareittain ja sitä vanhemmat yksin. Keräysjohtaja Martti Marila kerays(at)sprkeskiespoo.fi, puh. 040 707 3998
  • Ystävänä. Ystävänä voit toimia yksin tai ryhmässä. Ystävätoiminnan yhteyshenkilö Raija Lerkki, kaarinalerkki(at)gmail.com
  • Ensiaputoiminnassa. Osaston ensiapuryhmään voivat liittyä kaikki 16 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat ensiavusta kiinnostuneet henkilöt. Ensiapuryhmän yhteyshenkilö Satu Arola ensiapu(at)sprkeskiespoo.fi.
  • Etäläksyhelppin ohjaajajana.  Lukiolaiset sopivat mainiosti auttamaan peruskoululaisia läksyjen teossa. Etäopetuksen koordinaattori Paula Ruokola, laksyhelppi(at)sprkeskiespoo.fi, puh. 0400 469 454.
    _____________________________________________________________________________

Nyyti ry, henkistä hyvinvointia ja elämänhallintaa opiskelijoille 
 
Punaisen Ristin Nuori nuorelle -ystävätoiminta