Valmiustoiminta

Miisa Kaartinen, Punainen Risti kuvapankki
Kuvaaja: Miisa Kaartinen, Punainen Risti kuvapankki
"Punaisen Ristin valmiusharjoitus"

Punaisen Ristin valmiustoiminnalla varaudutaan järjestön perustehtävän mukaisesti auttamaan ihmisiä katastrofien, onnettomuuksien, kriisien tai häiriötilanteiden sattuessa sekä tukemaan viranomaisia avustus- ja pelastustehtävissä.

Keski-Espoon osastolla on oma, osaston eri toimintaryhmiin kuuluvista vapaaehtoisista koostuva hälytysryhmä, joka voidaan osaston valmiussuunnitelman mukaisesti hälyttää tarvittaessa viranomaisten avuksi erilaisiin auttamistehtäviin. Tällaisia tehtäviä voivat olla esimerkiksi vedenjakeluun tai evakuointiin liittyvät tehtävät.

Hälytysryhmäläisiltä edellytetään täysi-ikäisyyttä, mitään muita pääsy- tai osaamisvaatimuksia ryhmäläisillä ei ole, aivan tavalliset arjen taidot riittävät. Hälytysryhmällä ei ole säännöllisiä yhteisiä kokoontumisia tai tapaamisia. Ryhmäläisille suositellaan oman mielenkiinnon mukaan esimerkiksi erilaisia Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Vapepan) koulutuksia sekä Punaisen Ristin alueellisiin ja valtakunnallisiin valmiusharjoituksiin osallistumista.

Lisätietoja: Valmiuden yhteyshenkilö valmius@sprkeskiespoo.fi