Markku Suokas

Markku Suokas

Ehdolla valtuuston  puheenjohtajaksi

 

   
  • Mitä humanitaarisia kysymyksiä valtuuston pitäisi mielestäsi käsitellä?
   Ilmastonmuutos tulee muuttamaan voimakkaasti elinolosuhteita monessa mielessä maapallolla. Tämä nostaa esille useita humanitaarisia kysymyksiä, joihin Punaisen Ristin tulee kyetä vastaamaan. Auttamisen tulee olla mahdollista kaikissa tilanteissa ja kaikissa olosuhteissa. Tämä liittyy ihmisoikeuksiin ja tasa- arvoon. Punaisen Ristin oikeutusta toimia on kavennettu joidenkin tahojen toimesta, tämä on huolestuttava kehityssuunta.

   

  • Mitä omaa osaamistasi toisit valtuuston työskentelyyn?
   Laajan yhteiskunnallisen osaamisen ja verkostot, jotka ovat syntyneet pitkän johtamisuran myötä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Kyvykkyyden nähdä huomiseen, joka mahdollistaa nostaa valtuuston keskusteluun Punaiselle Ristille tärkeitä teemoja. Valtuustolla on mahdollisuus toimia jäsenistönsä peilinä yleiskokouskauden ajan.

   

  • Mikä on mielestäsi valtuuston keskeisin rooli?
   Valvoa yleiskokouksen hyväksymän toimintalinjauksen ja muiden päätösten toteutumista. Ottaa kantaa ajankohtaisiin humanitaarisiin kysymyksiin. Nostaa esille ja käsitellä järjestön tulevaisuuden kannalta keskeisiä kysymyksiä unohtamatta toimintaan ja talouteen liittyviä periaatteellisia kysymyksiä. Huolehtia omassa roolissaan yhteiskunta- ja sidosryhmäsuhteiden ylläpidosta.