Outi Forsblom

Ehdolla hallitukseen

• Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?
Punaisen ristin tärkein periaate on inhimillisyys. Sen puolustaminen kaikissa olosuhteissa on tärkein tehtävämme. Puolueettomuuden takaamiseksi Punaisen Ristin tulee mielestäni pidättäytyä kärjekkäiltä kannanotoilta, jotka voisivat lisätä jännitteitä yhteiskunnan aatteellisten ääripäiden välillä.
Punainen Risti on turvan, ilon ja toivon merkki kaikille ikään, ihonväriin, aatteeseen tai sukupuoleen katsomatta. Noudattamalla johdonmukaisesti periaatteitamme säilytämme kansalaisten luottamuksen.

• Mitä vaikutuksia näet koronapandemialla olevan maailmanlaajuisesti?
Korona pandemia on lisännyt avuntarvetta maailmalla, mutta myös vaikeuttanut avustustyötä. Pandemian hallintaa vaikeuttaa valtioiden erilainen suhtautuminen kansalaistensa suojeluun. Suomen valtio on päätöksiä tehdessään pistänyt kansalaisten terveyden etusijalle. Toisaalla valtiot ovat halunneet painottaa talouden pyörimistä. Näin ollen koronatilanne eri valtioissa on kovin erilainen ja Punaisen Ristin avustustyön kannalta hankalasti hallittava. Vielä ei tiedetä, miten epidemia tulee jatkumaan.

• Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita Suomen Punaisen Ristin toiminnalla on tulevien kolmen vuoden aikana?
Puolueettomuus ja luotettavuus ovat mahdollisuuksia. Jos saavutamme ja säilytämme kaikkien kansalaispiirien luottamuksen, voimme olla yhteiskunnassa tasapainottava toivoa tuova voima.
Haasteena on rasististen ja äärinationalististen aatteiden nousu, joka Euroopassa on nähtävissä. Asenteiden kovetessa on vaara, että Punaisen Ristin puolueettomuus joutuu koetukselle.
Viisaasti toimien säilytämme puolueettomuuden ja luottamuksen periaatteista tinkimättä.

• Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai millaisia vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?
Olen toiminut yhden kauden hallituksessa, joten tunnen järjestön päätöksentekoa ja haluan jatkaa toisen kauden osallistumalla hallituksen toimintaan. Tunnen Punaisen Ristin vapaaehtoisten, osastojen ja piirien toimintaa. Olen ensiapupäivystäjä, henkisen tuen ryhmän vetäjä, henkisen tuen kouluttaja, osastoni puheenjohtaja ja piirihallituksen jäsen. Vahvuutenani pidän yhteistyökykyä.
Ammatiltani olen luokanopettaja, joten kouluttaminen ja lasten kanssa toimiminen ovat lähellä sydäntäni.

• Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?
Pystyn osallistumaan hallituksen kokouksiin ja seminaareihin arkena. Työnantajani on suhtautunut myönteisesti osallistumiseeni, olen saanut aina tarvittaessa virkavapaata.
Elämäntilanteeni myös sopii hallitustyöskentelyyn. Neljästä lapsestani nuorinkin täytti 18 :)

• Kuinka Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa tulisi kehittää?
Ensimmäisenä mieleeni tulee vapaaehtoisten jaksamisen turvaaminen. Vuoden 2015 turvapaikanhakijoiden tullessa moni vapaaehtoinen joutui kohtaamaan asiatonta käytöstä ja jopa vaaratilanteita maahanmuuton vastustajien taholta. Meidän tulee varmistaa, että tulevaisuudessa vastaavissa tilanteissa henkinen tuki on vapaaehtoisten toiminnan arkipäivää.
Vapaaehtoisuuden meneminen nettiin ja siihen liittyvät sähköiset järjestelmät ovat tärkeitä, jotta saamme tulevaisuudessakin uusia sukupolvia mukaan.

• Kuinka Suomen Punaista Ristiä tulisi kehittää?
Onneksi tällä järjestöllä on periaatteet, joita ei tarvitse kehittää eikä muuttaa. Kehittämistä on tavoissa, joilla näitä periaatteita noudatetaan ja tuodaan ihmisten tietoisuuteen.
Koulutuksemme tulee pitää ajan tasalla. Koronakevään nettikoulutukset ovat hyvä esimerkki tilanteiden mukaan elämisestä.
Tiedottaminen ja näkyvyys tiedotusvälineissä ja netissä pitää järjestömme ihmisille tuttuna ja tuo esille toimintaamme ja periaatteitamme.
Tekemisen tavat muuttuvat, mutta periaatteet pysyvät.