Jarno Rasinkangas

Jarno Rasinkangas

Ehdolla hallitukseen

 • Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?
  Punaisen Ristin tulee perustehtävänsä mukaisesti pitää haavoittuvimmassa asemassa olevien puolta. Käytännössä meidän tulee vastustaa vihapuhetta sekä toimia syrjäytymisen ehkäisyn puolesta.

 

 • Mitä vaikutuksia näet koronapandemialla olevan maailmanlaajuisesti?
  Koronapandemia muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on rokottaa ihmisiä tartuntatauteja vastaan. Useat maat ovat myös kiinnittäneet huomiota omaan huoltovarmuuteensa. Varautumisen merkitys nousi jälleen esille, sillä varautumisen käytetty euro säästää viisi euroa reagoinnista.

 

 • Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita Suomen Punaisen Ristin toiminnalla on tulevien kolmen vuoden aikana?
  Haasteina näen vapaaehtoistoimintaan sitoutumisen vähenemisen. Muuttotappioalueilla samoista aktiivisista ihmisistä kisaa muutkin järjestöt ja harrastukset eikä uusia aktiiveja juuri tule. Mahdollisuudeksi lasken sen kuinka jälleen Punainen Risti on osoittanut vetovoimaisuutensa ja luotettavuutensa, kun ihmiset ja yritykset haluavat kanavoida apunsa meidän kauttamme.

 

 • Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai millaisia vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?
  Vahvimmat osaamisalani ovat työn ja opintojen kautta tullut talousosaaminen sekä pitkä kokemus järjestön hallinnosta osasto-, piiri- ja valtakunnan tasoilla. Ryhmässä toimin ongelmanratkaisijana, keskustelun herättäjänä ja uusien näkökulmien tuojana.

 

 • Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?
  Pystyn käyttämään sen ajan minkä tehtävä vaatii, myös arkisin.

 

 • Kuinka Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa tulisi kehittää?
  Tulisi kehittää malli tai malleja, joilla ihmisiä voi totuttaa vastuunottoon vapaaehtoistoiminnan järjestämisestä. Tällä tavoin kynnys ottaa vastuuta pienenisi ja saisimme lisää toimintaa, joihin ihmiset, jotka välttämättä eivät halua pitkäksi aikaa sitoutua, voisivat tulla mukaan. Uusia vapaaehtoistoiminnan muotoja kannustetaan kokeilemaan, kunhan ne edistävät toimintalinjauksen toteutumista.

 

 • Kuinka Suomen Punaista Ristiä tulisi kehittää?
  Järjestön tarjoaman tuen tulisi olla tasalaatuista koko järjestön alueella, jotta jokainen yksittäinen avuntarvitsija ja vapaaehtoinen saisivat laadukkaan tuen. Lisäksi hallinnosta tukipalvelut tulee selkeyttää, että piirit tietävät mistä maksavat. Oman taloushallintomme tulee osoittaa mukautumiskykynsä katastrofijärjestön muuttuvien tarpeiden mukana.