Otto Kari

Otto Kari

 

Ehdolla valtuuston puheenjohtajaksi
 

  • Mitä humanitaarisia kysymyksiä valtuuston pitäisi mielestäsi käsitellä?
    Valtuuston tulee pysyä ajassa kiinni, joten ajankohtaiset aiheet vaikuttavat humanitaarisia kysymyksiä käsittelevän syyskokouksen teemaan. Näen kuitenkin kaksi selvää kokonaisuutta. Ensimmäinen on koronaviruspandemian humanitaariset vaikutukset. Toiseksi keskustelu digitalisaation ja muiden muutosajureiden vaikutuksista vapaaehtoisjärjestöömme ansaitsee jatkoa. Valtuustoon valittavilla jäsenillä on mahdollisuus ehdottaa teemoja ja valtiovallan edustajilla tarjota osaamistaan näihin liittyen.

 

  • Mitä omaa osaamistasi toisit valtuuston työskentelyyn?
    Vuodet järjestön varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana tarkoittavat, että tunnen läheisesti järjestömme päätöksenteon ja toiminnan sekä talouden ja sääntöjen muodostamat raamit. Nämä luovat edellytykset uskottavalle valvontaroolille. Järjestön edustaminen kotimaassa ja kansainvälisesti on tuonut laajat verkostot, mutta myös näkemystä humanitaarisiin kysymyksiin ja järjestötoiminnan kehittämiseen. Tärkein on asenne: tehtävät hoidetaan täydellä sydämellä, tunteja laskematta.

 

  • Mikä on mielestäsi valtuuston keskeisin rooli?
    Valtuuston vastuulla on kolme veetä: VALVOA, että teemme oikeita asioita; VAATIA, että teemme ne oikealla tavalla; sekä VISIOIDA tulevaa, jotta olemme luotettavin avustusjärjestö myös tulevaisuudessa. Tärkein työväline on keskustelu. Viime vuosien positiivista kehitystä keskustelevuuden ja ryhmätöiden lisäämiseksi valtuuston kokouksissa onkin syytä jatkaa. Järjestön päätöksenteon ja yhteiskunnallisten asioiden seuraaminen on siten tärkeä osa valtuuston jäsenten roolia kokousten välillä.