Ann-Mari Audas-Willman

Ann-Mari Audas-Willman

Ehdolla hallituksen varapuheenjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi

 

   
  • Millä tavalla Punaisen Ristin pitäisi nyt vaikuttaa yhteiskunnassa?
   Punainen Risti on tärkeä toimija niin Suomessa kuin koko maailmassa. Luotettava ja vastuullinen järjestö, jonka tulee työskennellä inhimillisten tavoitteiden eteen konkreettisin teoin kaikilla tasoilla, mutta myös osallistumalla yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamalla mielipiteisiin. Ihmisarvon on oltava keskiössä, kuten myös osallisuuden ja yhteenkuuluvuuden. Punainen Risti voi vaikuttaa varainkeruun ja konkreettisten avustusoperaatioiden kautta, mutta myös luomalla kohtaamispaikkoja apua tarvitseville ja avuntarjoajille.

   

  • Mitä vaikutuksia näet koronapandemialla olevan maailmanlaajuisesti?
   Maailma muuttuu yhä heterogeenisemmäksi ja tuloerot kasvavat. Tilanne iskee maailman köyhiin osiin pahemmin kuin muihin. Hoitoon pääsyssä on epätasa-arvoa, ja pandemia vaikuttaa pahimmin pakolaisleireihin ja muihin paikkoihin, joihin haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä kerääntyy. Paluu vanhaan ei juurikaan ole realistista, mutta toisaalta pysyvät positiiviset henkiset muutokset eivät tapahdu itsestään. Punainen Risti voi olla mukana myös tässä suhteessa ja muuttaa asenteita sekä luoda uusia auttamisen kanavia.

   

  • Millaisia mahdollisuuksia ja haasteita Suomen Punaisen Ristin toiminnalla on tulevien kolmen vuoden aikana?
   Uusien jäsenten sekä kuukausilahjoittajien ja muiden lahjoittajien hankkiminen on tärkeää. Kolmannella sektorilla on ylipäänsä ongelmia saada nuorempia sukupolvia mukaan jäseniksi ja ottamaan vastuuta taloudesta. Mitä tulee kansallisiin panostuksiin niihin kansainvälisiin kohteisiin, joihin SPR osallistuu, voi valtion tukitoimiin liittyä haasteita. Punaisen Ristin ei tule olla vain vastaanottaja, vaan myös mielipidevaikuttaja, joka oikeuttaa valtion tuen kansainvälisessä yhteisössä.

   

  • Minkälaista koko järjestöä hyödyttävää osaamista tai millaisia vahvuuksia toisit hallituksen työskentelyyn?
   Laaja koulutus: yhteiskuntatieteellinen, teologinen ja pedagoginen. Työni seurakuntapappina on tuonut kokemusta ihmisten kohtaamisesta ja ajankohtaista tietoa heidän arjen haasteistaan. Kokemusta järjestötyöstä ja poliittisesta työskentelystä kunnallisella ja alueellisella tasolla. Kattava suomenruotsalainen verkosto ja tuntemusta suomenruotsalaisten elämästä. Kolmen vuoden kokemus keskushallinnon työstä.

   

  • Paljonko voit käyttää aikaa tehtävään, johon olet ehdolla, ja mahdollistaako elämäntilanteesi ajankäytön myös arkena?
   Minulla on mahdollisuus käyttää hallitustyöskentelyyn sen vaatima aika, ja olen käytettävissä hallitustehtäviin myös arkisin.

   

  • Kuinka Punaisen Ristin vapaaehtoistoimintaa tulisi kehittää?
   Toimintaa on kehitettävä jatkuvasti, jotta se koetaan sopivaksi ja ajankohtaiseksi. Elektronisen puolen kehittyessä myös fyysistä puolta on kehitettävä, jotta koulutuksissa, tapaamisissa ja konkreettisessa avustustyössä, kuten ystävätoiminnassa, voidaan kohdata muita myös henkilökohtaisesti. Ihmisillä on oltava mahdollisuus osallistua pop up -toiminnan eli lyhytkestoisten panostusten kautta sitoutumatta pitkiksi ajoiksi – jotkut saattavat välttää osallistumista, koska eivät vielä tiedä mahdollisuuksistaan osallistua myöhemmin.

   

  • Kuinka Suomen Punaista Ristiä tulisi kehittää?
   Suomen Punaisella Ristillä on hyvä maine, joka on pyrittävä säilyttämään. Koska toimintaa harjoitetaan paikallisesti koko maassa, on myös paikalliset ratkaisut ja priorisoinnit sallittava, vaikka Suomen Punaisella Ristillä onkin ja on aina oltava yhtenäinen rintama kansallisella tasolla, eikä erimielisyyksiä siksi saisi ilmetä, vaan kaikkien olisi työskenneltävä samojen tavoitteiden eteen. Seitsemää perusperiaatetta voi soveltaa toiminnan kehitykseen kaikilla tasoilla.