Koulutukset ja webinaarit

Tälle sivulle kootaan yleisiä vinkkejä koulutustoimintaan sekä tietoa valtakunnallisista webinaareista ja koulutuksista Ukrainan konfliktin aikana.  

Yleiset koulutusmateriaalit Punaisen Ristin toiminnasta:

 • Uusien vapaaehtoisten perehdyttämiseen voi käyttää Punainen Risti tutuksi -koulutusmateriaalia. Koulutus antaa kuvan siitä, mikä Punainen Risti on ja mitä vapaaehtoistoimintaa on tarjolla. Koulutuksen materiaalit ja kouluttajan ohje löytyy täältä: Punainen Risti tutuksi -koulutus
 • Uusia vapaaehtoisia voi myös kannustaa tutustumaan itsenäisesti Punaiseen Ristiin suorittamalla noin 30 minuuttia kestävän verkkokurssin ”Tervetuloa yhteiseen tarinaan”. Verkkokurssin materiaaleihin pääsee täältä  ja kurssin voi suorittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.
 • Vapaaehtoisille suunnattu Henkinen tuki ystäville, Ukraina –itseopiskelumateriaali on julkaistu sproppimateriaalit.fi-palvelussa. Materiaali on tulossa myös ruotsiksi ja englanniksi.

Osastot voivat myös kouluttaa toiminnassa olevia vapaaehtoisia seuraavien koulutusten avulla: 

 • Auttamisvalmiuden peruskurssi antaa hyvät eväät ja tiedon osaston valmiudesta ja mitä valmiustoiminta tarkoittaa käytännössä. Koulutuksen materiaalit ja ohjeet löytyvät täältä: Auttamisvalmiuden peruskurssi osastoille
 • Osastoon voi ilmoittautua mukaan vapaaehtoisia hyvin eri taustoilla. Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa -koulutus antaa osaston vapaaehtoisille mahdollisuuden keskustella ja pohtia, millä keinoilla toiminta on avoin, mukaansa tempaiseva ja kaikkia huomioiva. Koulutuksen materiaali ja ohjeet löytyvät täältä: Moninaisuus vapaaehtoistoiminnassa -koulutus (kouluttajien käyttöön)
 • Henkisen tuen tarve on kasvanut konfliktin alkaessa. Osastojen ystävätoiminnan vapaaehtoisille voidaan järjestää kolmen tunnin kestävän kurssin "Henkinen tuki ystäville, Ukraina". Materiaalia on muokattu ja lisätty tietoa miten käsitellä Ukrainan tilanteesta johtuvaa olotilaa. Pyytäkää avuksi järjestömme ystävätoiminnan kouluttajia. Koulutuksen materiaali ja ohjeet löytyvät täältä: Henkinen tuki ystäville, Ukraina
 • Vapaaehtoisten voimavarapäivä on hyvinvoinnin, jaksamisen ja kiittämisen teemojen ympärille rakennettu teemapäivä. Teemapäivän tavoitteena on antaa tilaa kokemusten vaihtoon, vertaistukeen, antaa valmiuksia ymmrätää rajanvetoa oman elämän ja eri roolien välillä sekä tukea vapaaehtoisten jaksamista. Voimavarapäivän voi vetää kuka tahansa SPR:n kouluttaja tai työntekijä. Se on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisryhmille. Materiaalit löytyvät täältä Vapaaehtoisten Voimavarapäivä.
 • Maahanmuuttotyön olemassa olevia koulutuksia voi käyttää tukena Ukrainan konfliktin tilanteessa. Pyytäkää avuksi järjestömme maahanmuuttotyön kouluttajia (ent. monikulttuurisuuskouluttaja). Maahanmuuttotyön koulutusmateriaalit löytyvät täältä ja ovat järjestömme maahanmuuttotyön kouluttajien käytettävissä. Seuraavia koulutuksia on mahdollista järjestää:
 • Kotoutumisen tukena  (peruskurssi, hyvä koulutus olla tarjolla ensimmäiseksi) - mahdollisuus osallistua myös itseopiskeltavalle verkkokurssille
 • Paperittomat ja Punainen Risti 
 • Uudelleensijoitetut ja Punaisen Ristin tuki  
 • Haavoittuvassa asemassa olevan maahanmuuttajan henkinen tuki  (täydennyskoulutus Kotoutumisen tukena -peruskurssin jälkeen)

Huomioitavaa ennen koulutusta

Ennen koulutus- ja webinaaritilaisuutta on hyvä muistaa pari asiaa. 

Yleisiä ohjeita ja vinkkejä etäkoulutusten ja webinaarien järjestämiseen 

Huomioi seuraavaa, kun järjestät tilaisuuden Teamsin välityksellä:

 • Jaa kokouksen osallistumislinkki vain ennakkoon ilmoittautuneille ja erityisesti isoissa webinaareissa säädä asetukset jo ennakkoon kohdalleen, jotta tilaisuus on mahdollisimman sujuva kaikille. Näillä ehkäiset myös mahdollisia häirintätapauksia kokouksissa ja webinaareissa. Pääset muuttamaan asetuksia avaamalla kokouksen Teamsin kalenterin kautta ja valitsemalla ”Meeting options”.
 • Nämä asetukset kannattaa tarkastaa Teams-kokouksen asetuksista ennen osallistujamäärältään suurta kokousta
  • Salli esittäminen ja ruudunjako vain tarvittaville henkilöille.
  • Estä osallistujien mikrofonin ja videon käyttö
  • Ota odotustila (lobby) pois käytöstä, jos osallistujia on tulossa useita kymmeniä, jotta hyväksymisilmoitus ei häiritse esitystä
  • Tarpeen mukaan voit sallia chatin käytön. Kaikkein suurimmissa tilaisuuksissa sekin voi olla pois päältä, sillä sitä voi olla sekä osallistujien että esittäjien vaikea seurata jos kommentointi on todella vilkasta.

Mitä koulutuksia ja webinaareja tarjolla? 

Tietoa ajankohtaisista valtakunnallisista koulutuksista ja webinaareista on koottu tälle sivulle