Sodan oikeussäännöt

Sodassakin on säännöt

Sota Ukrainassa herättää huolta ja järkytystä sekä meissä aikuisissa että myös lapsissa ja nuorissa. Tieto maailman konflikteista perustuu usein uutisotsikoihin, jotka herättävät paljonkin keskustelua, niin myös nyt Ukrainan kohdalla. Sodassakin on säännöt oppimateriaalin avulla voit itse tutustua sodan oikeussääntöihin, median merkitykseen sodassa ja mm. lasten asemaan sotatilanteessa. Muita teemoja kahdeksanosaisessa kokonaisuudessa on mm. sotarikokset, humanitaarinen avustustyö sota-alueella, sodassa vangitut ja sotaa paossa.

Kokonaisuus sisältää myös asiantuntijahaastatteluita ja erilaisia tehtäviä. Kun kirjaudut oikeasta yläreunasta opettajana, saat käyttöösi tarkemmat ohjeet materiaalin käytöstä ja mm. vastaukset kysymyksiin. Sodan oikeussäännöistä kertominen on yksi Suomen Punaisen Ristin tehtävistä. Voit välittää tietoa oppimateriaalista yhteistyökouluille ja oppilaitoksille (yläkoulut, toinen aste ja korkeakoulut/aikuisopiskelijat).

Kokonaisuuden avulla opettajat voivat keskustella oppilaiden kanssa näistä ajankohtaisista ja nuoria puhuttavista teemoista. Kiitos kun olet mukana viemässä eteenpäin viestiä siitä, että sodassakin on säännöt.

Linkki suomenkieliseen: https://sproppimateriaalit.fi/web/site-28857/state-jurdembteiwe6mi/front...

Linkki ruotsinkieliseen: https://sproppimateriaalit.fi/web/site-29701/state-jurdimbreiwe6mi/front...

Promovideo (vain suomeksi tällä hetkellä): https://www.youtube.com/watch?v=yWeG-itKQs4&feature=youtu.be