Usein kysytyt kysymykset

Vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin päivitetään jatkuvasti. Sivuille lisätään myös uusia usein kysyttyjä kysymyksiä. Näitä vastauksia voi hyödyntää jos vapaaehtoisilta kysytään Ukrainan kriisistä ja Punaisen Ristin tekemästä auttamistyöstä.

Päivitetty 1.6.2022

Lue alta Punaisen Ristin komitean työstä Ukrainassa. Linkin takana on myös vastauksia virheellisiin väitteisiin sosiaalisessa mediassa.

Vastauksia väärinkäsityksiin Punaisen Ristin työstä Ukrainan kriisissä - Punainen Risti

Svar på missuppfattningar om Röda Korsets arbete i krisen i Ukraina. - Finlands Röda Kors (rodakorset.fi)

Answers to misconceptions about the work of the Red Cross in the Ukraine crisis - Finnish Red Cross

 

Onko Ukrainassa Suomen Punaisen Ristin avustustyöntekijöitä?

Olemme lähettäneet kansainvälisen Punaisen Ristin avustusoperaation tueksi avustustyöntekijöitä, mm. logistiikan, terveydenhuollon, psykososiaalisen tuen, viestinnän ja järjestökehityksen asiantuntijoita sekä henkilöitä arvioimaan muuttuvaa humanitaarista tilannetta ja avun tarvetta. Logistiikkaan keskittynyt katastrofivalmiusyksikkömme organisoi kansainvälisen Punaisen Ristin materiaaliavun kuljettamista, varastointia ja jakelua Ukrainaan.

Ukrainassa Punaisen Ristin avustustoimintaa tekevät pääosin Ukrainan Punainen Risti sekä kansainvälinen Punainen Risti. Meillä on tarvittaessa valmius lähettää lisää avustustyöntekijöitä.

Miten Suomen Punainen Risti auttaa Ukrainassa?

Apumme tärkein tavoite on vastata ihmisten perustarpeisiin: saada konfliktista kärsiville ruokaa, vettä, terveydenhuoltoa ja kodeistaan paenneille katto pään päälle.

Suomen Punaisen Ristin apu tukee kansainvälisen Punaisen Ristin hätäapuvetoomusta, jonka tarkoituksena on vahvistaa Ukrainan ja lähialueiden Punaisten Ristien valmiutta tarjota humanitaarista apua paikan päällä. Avun vievät paikalle paikallinen Punainen Risti ja kansainvälinen Punainen Risti. 

Suomen Punainen Risti on lahjoittanut katastrofirahastostaan noin 7,9  miljoonaa euroa kansainväliselle Punaiselle Ristille Ukrainan konfliktista kärsivien auttamiseksi. Tuki sisältää sekä rahallista että materiaaliapua. Summa ei sisällä avustustyöntekijöiden lähettämisestä syntyviä kuluja, jotka rahoitetaan myös katastrofirahastosta.

Logistiikkakeskuksestamme Tampereelta on lähetetty majoitustarvikkeita ja lääkintätarvikkeita. Olemme toimittaneet terveysklinikan Länsi-Ukrainan Užhorodiin. Suomesta lähetetyllä klinikalla voidaan hoitaa päivisin perusterveydenhuollon asiakkaita, eli se vastaa varustelultaan päiväterveyskeskusta. Klinikalla tuetaan paikallista terveydenhuoltoa alueella, jonka perusterveydenhuolto on ruuhkautunut maansisäisten pakolaisten vuoksi. Suomen Punainen Risti on tukenut kansainvälisen Punaisen Ristin toimintaa rahallisesti: Olemme esimerkiksi välittäneet kolme miljoonaa euroa käteisavustusohjelmaan, jolla autetaan konfliktia paenneita ihmisiä maksukorteille ladattavilla käteisavustuksilla Ukrainassa ja sen naapurimaissa. Käteisavulla voidaan vastata kiireellisiin ja välttämättömiin tarpeisiin tilanteessa, jossa paenneiden perheiden tilanteet ja tarpeet vaihtelevat. Olemme osoittaneet tukea myös kansainvälisen Punaisen Ristin lääkehankintoihin.

Lisäksi olemme lähettäneet paikan päälle työtä tukemaan avustustyöntekijöitä, mm. logistiikan, psykososiaalisen tuen, terveydenhuollon, viestinnän ja järjestökehityksen asiantuntijoita sekä henkilöitä arvioimaan muuttuvaa humanitaarista tilannetta ja avun tarvetta. Logistiikkaan keskittynyt katastrofivalmiusyksikkömme organisoi kansainvälisen Punaisen Ristin materiaaliavun kuljettamista, varastointia ja jakelua Ukrainaan.

Ukrainasta on paennut tähän mennessä lähes 6,3 miljoonaa ihmistä (lähde: UNHCR). Paikalliset Punaiset Ristit jakavat naapurimaihin paenneille muun muassa ruokaa ja vettä ja tarjoavat terveyspalveluita sekä psykososiaalista tukea.

Aiemmin helmikuussa Suomen ulkoministeriö myönsi kansainväliselle Punaiselle Ristille miljoonan euron rahoituksen Suomen Punaisen Ristin kautta sekä lisäksi helmikuun lopussa kolmen miljoonan euron rahoituksen kansainväliselle Punaiselle Ristille Suomen Punaisen Ristin kautta.

K: Jos lahjoitan 20 euroa järjestöllenne, kuinka monta euroa siitä menee varsinaisesti avustustyöhön?

Keräyskuluiksi lasketaan keräystapojen kulut, palveluntarjoajien kulut, markkinointi sekä varainhankintahenkilöstön palkkakulut.

Keräyskulut vaihtelevat vuosittain ja keräyksittäin. Kun tällaisia suuria keräyksiä on aiemmin ollut, ovat keräyskulut asettuneet noin 10 prosenttiin. 

Tässä keräyksessä olemme kuitenkin säästäneet keräyskuluissa poikkeuksellisen paljon, sillä esimerkiksi erilaiset mediat ovat osallistuneet talkoisiin tarjoamalla keräykselle ilmaista näkyvyyttä ja monet pankit eivät peri palvelumaksuja. Tarkemmin tiedämme keräyksen kuluprosentin vasta keräyksen päätyttyä, mutta arvio on, että tämän keräyksen osalta kustannukset ovat hyvin pienet ja jäävät todennäköisesti selkeästi alle 10 prosenttiin.

Tämänhetkinen arviomme siis on, että vähintään 90 senttiä jokaisesta lahjoitetusta eurosta menee suoraan avustustyöhön. Keräämme Ukraina-keräyksessä lahjoituksia katastrofirahastoomme, jonka keräyskulut saavat rahaston sääntöjen mukaan olla enintään 20 prosenttia.

Lisätietoja lahjoitusvarojen käytöstä Ukrainan kriisissä löydät sivuiltamme: https://www.punainenristi.fi/uutiset/2022/suomen-punaisen-ristin-lahjoitusvarojen-kaytto-ukrainan-kriisissa/

Kuinka voin auttaa ukrainalaisia? / Aloittaako SPR keräyksen ukrainalaisten avuksi?

Autamme Ukrainan kriisistä kärsiviä katastrofirahastomme turvin. Katastrofirahastosta autetaan konfliktien ja luonnonkatastrofien uhreja ympäri maailmaa. Katastrofirahastoon voit lahjoittaa täällä: https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto

Halutessasi voit myös kohdistaa lahjoituksesi suoraan Ukrainan kriisistä kärsiville.

Lahjoitukset Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi 

  • Lahjoita verkkosivujemme kautta https://www.punainenristi.fi/lahjoita/ukrainan-kriisi/ 
  • Lähetä tekstiviesti SPR15 numeroon 16499 (15 €) 
  • MobilePaylla numeroon 11646 
  • Lahjoita suoraan tilille OP FI52 5000 0120 4156 73. Saaja: Punainen Risti. Viite: 6020. 

Saako tukea kohdennettua Ukrainaan? Yrityksemme haluaa kannustaa ihmisiä ja muita yrityksiä Ukrainan tukemiseen.

Yrityksesi voi tehdä lahjoituksen Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon, josta autetaan konfliktien ja luonnonkatastrofien uhreja ympäri maailmaa. Katastrofirahastoon voit lahjoittaa täällä: https://www.punainenristi.fi/lahjoita/katastrofirahasto

Halutessasi voit myös kohdistaa lahjoituksen suoraan Ukrainan kriisistä kärsiville.

Lahjoitukset Ukrainan kriisistä kärsivien auttamiseksi 

Voinko lahjoittaa vaatteita ukrainalaisille Punaisen Ristin kautta?

Lämmin kiitos avuntarjouksesta. Emme toimita vaatteita Ukrainaan Suomesta käsin. Paikalliset Punaiset Ristit sekä kansainvälinen Punainen Risti hoitavat keskitetysti materiaaliavun paikan päällä. Rahan lahjoittaminen katastrofirahastoon on tehokkain tapa auttaa.

Voiko Ukrainaan lahjoittaa verta veripalvelun kautta?

Emme voi lähettää verivalmisteita, sillä valmisteet vaativat erityisiä kuljetus- ja säilytysolosuhteita. Verivalmisteet (punasolu- ja verihiutalevalmisteet) eivät kestä pitkiä kuljetusmatkoja, ja niiden säilyvyysajat ovat lyhyet. Säilytys, kuljetus ja varastointi vaativat myös oikeita tarkkaan asetettuja lämpötiloja, jotta valmisteet eivät mene pilalle. Siitä syystä katastrofialueille verivalmisteet pyritään aina saamaan mahdollisimman läheltä.

Miksi pyydätte lahjoittamaan nimenmaan rahaa? Miksi lahjoittaisin mieluummin Punaiselle Ristille kuin perustaisin oman tavarakeräyksen? 

Tehokkain tapa auttaa Ukrainan konfliktista kärsiviä on lahjoittaa rahaa Punaisen Ristin katastrofirahastoon.
Huom. tästä on julkaistu 2.3. pidempi verkkouutinen: Miksi minun pitäisi lahjoittaa Ukrainaan rahaa - ei tavaraa?

Punainen Risti kerää varoja katastrofirahastoon, joka on pysyvä rahasto. Pystymme auttamaan hädän tullen nopeasti, kun varat on koottu valmiiksi. Kun keräämme rahaa, voimme hankkia nopeasti juuri sitä apua, jota kulloinkin eniten tarvitaan.

Varoilla voidaan esimerkiksi lähettää paikan päälle avustustyöntekijöitä tai toimittaa materiaaliapua, kuten vettä, ruokaa, telttoja tai huopia.

Suomen Punainen Risti tukee kansainvälisen Punaisen Ristin työtä Ukrainassa ja sen lähialueilla. Koordinoimme apuamme kansainvälisesti muiden maiden Punaisten Ristien kanssa, ja paikan päällä avun vievät perille kansainvälinen Punainen Risti sekä Ukrainan ja sen lähialueiden Punaiset Ristit. Ne ovat toimineet alueella erittäin pitkään ja tuntevat paikalliset olot ja avun tarpeen.

Koordinoimalla voimme varmistaa, että paikan päällä jaetaan oikeita määriä niitä tavaroita, joita oikeasti tarvitaan ja että apu menee niille, jotka eniten apua tarvitsevat.

Avustustarvikkeiden hankinta ja jakaminen vaativat huolellista suunnittelua. Tehokkainta on lähettää tasalaatuisia, isoja eriä tavaraa, tai hankkia niitä paikan päältä tai lähialueilta, jolloin lähettäminen ja kuljettaminen eivät maksa niin paljon. Avun jakaminen paikan päällä on myös helpompaa silloin, kun auttajat tietävät, minkälaista tavaraa ollaan jakamassa.

Miten Suomen Punainen Risti auttaa Ukrainan konfliktista kotimaassa?

Punainen Risti auttaa avun tarpeessa olevia ja tukee viranomaisia onnettomuuksissa ja häiriötilanteissa. Vapaaehtoisemme ovat valmiita auttamaan kaikkialla Suomessa.

  • Autamme Ukrainan konfliktia pakenevia Suomessa mm. tarjoamalla ruokaa, juomaa, hygieniatarvikkeita, henkistä tukea sekä neuvontaa erilaisissa arjen asioissa. Tuemme viranomaisia myös Ukrainasta Suomeen saapuvien maahantulijoiden vastaanottamisessa esimerkiksi Helsingin ja Turun satamissa, Helsinki-Vantaan lentoasemalla sekä poliisilaitoksilla.
  • Olemme valmiina lisäämään paikkoja toiminnassa oleviin vastaanottokeskuksiimme Maahanmuuttoviraston pyynnöstä ja avaamaan tarvittaessa uusia yksiköitä. Eri puolilla Suomea olemme jo vastanneet pyyntöihin ja perustaneet uusia vastaanottokeskuksia, väliaikaismajoitusyksiköitä sekä palveluyksiköitä yksityismajoituksessa asuville.
  • Olemme tuottaneet henkisen tuen materiaalia ukrainaksi ja venäjäksi ja huomioimme henkisen tuen tarpeet vastaanottotoiminnassa. Lisäksi annamme henkistä tukea muun muassa ystävätoiminnassamme, Sekasin-chatissa ja Nuorten turvataloilla.
  • Olemme perustaneet apua tarjoaville tahoille valtakunnallisen infopisteen, joka kokoaa tietoa tarjolla olevasta avusta ja välittää sitä eteenpäin avun koordinoimista varten. Tietoa kerätään, jotta apu saadaan organisoitua tehokkaasti vakiintuneiden toimijoiden kautta.
  • Viestimme aktiivisesti Ukrainan humanitaarisesta tilanteesta, avun tarpeesta ja henkisestä tuesta punainenristi.fi-sivustolla, sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineiden kautta. Vahvistamme ihmisten tietoisuutta humanitaarisen oikeuden periaatteista ja haavoittuvassa asemassa olevien suojelemisesta.
  • Ihmisillä on kova halu auttaa, ja Punaiselle Ristille on ilmoittautunut paljon uusia vapaaehtoisia. Järjestämme vapaaehtoisille koulutusta ja tarjoamme mahdollisuuksia auttaa sitä mukaa, kun tekemisen paikkoja eri alueilla ja paikkakunnilla avautuu.

K: Miksi SPR ei ole valmistautunut paremmin vastaanottokeskusten perustamiseen? Lisätty 11.4. 
 
V: Olemme tarkistaneet ja nostaneet vastaanottokeskusten paikkamääriä heti Ukrainan konfliktin puhjettua maaliskuusta 2022 lähtien. Punainen Risti järjestää vastaanottotoimintaa ainoastaan viranomaisten pyynnöstä. Ennen pyyntöä vastaanottokeskusta, hätämajoitusta tai palvelupistettä ei voida perustaa tai paikkamääriänaine kasvattaa. Vastaanottokeskuksissa huolehditaan muun muassa turvapaikanhakijoiden majoituksesta sekä välttämättömistä ja kiireellisistä sosiaali- ja terveyspalveluista. 

K: Mitä on tilapäinen suojelu? 

Suomi on alkanut myöntää 7.3.2022 lähtien tilapäistä suojelua Ukrainasta pakeneville EU:n käyttöön ottaman tilapäisen suojelun direktiiviin mukaisesti. Tilapäistä suojelua myönnetään ennalta rajatulle kohderyhmälle, eli tilapäinen suojelu eroaa turvapaikan hakemisesta.

Lisätietoja tilapäisestä suojelusta saa Maahanmuuttoviraston sivuilta. 

K: Auttaako Punainen Risti Suomessa tilapäisen suojelun piirissä olevia ihmisiä? Miten? 

V: Henkilöillä, joille on myönnetty tilapäistä suojelua, on oikeus vastaanottokeskuksen palveluihin. Tällöin tilapäisen suojelun saaja voi kirjautua ja halutessaan majoittua Suomessa vastaanottokeskukseen, joista osa on Punaisen Ristin ylläpitämiä. Majoituksen voi järjestää myös itsenäisesti. 

K: Ketkä Suomeen Ukrainasta tulevat, ja paljonko tulijoita on?  

V: Ukrainasta lähtijät ovat konfliktia pakenevia siviilejä: Ukrainan kansalaisia sekä kolmansien maiden kansalaisia, jotka ovat olleet Ukrainassa esimerkiksi töissä tai opiskelemassa. Suomeen saapuvien määrää on vaikea arvioida tarkasti. Ajankohtaisia tietoja voi seurata Maahanmuuttoviraston sivuilta. 

Ukrainan kriisin vuoksi Suomeen pakeneville suositellaan rekisteröitymistä Maahanmuuttoviraston kautta vastaanottokeskukseen. Tämä tapahtuu joko turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakemalla. Näin maahantulijat pääsevät vastaanottotoiminnan piiriin ja ovat oikeutettuja sosiaali- ja terveyspalveluihin, vastaanottorahaan sekä neuvontaan.  

K: Voiko maahantulo tai turvapaikanhaku Venäjältä Suomeen lisääntyä? Onko tähän varauduttu? 

V: Venäjältä voi saapua Suomeen viisumilla kuten ennenkin. Yksityishenkilöiden matkustus turistina Venäjältä Suomeen ei liity suoraan Punaisen Ristin työhön.  

Kaikilla on oikeus hakea turvapaikkaa, ja turvapaikan tarve määritellään aina yksilöön henkilökohtaisesti kohdistuvan vainon perusteella. Suomessa turvapaikkaprosessista vastaa Maahanmuuttovirasto. Turvapaikanhakija kirjautuu ja voi halutessaan majoittua vastaanottokeskukseen, joista osa on Punaisen Ristin ylläpitämiä. Olemme varautuneet viranomaisten tukemiseen turvaa hakevien ihmisten vastaanotossa lähtömaasta riippumatta. 

K: Kuinka voin parhaiten auttaa maahantulijoita? 

V: Ystävällinen vastaanotto ja erityisesti alkuvaiheen apu arjen asioissa on tärkeää. Huoli Ukrainaan jääneistä tai sieltä pakenevista läheisistä on usein suuri, joten yksinkertaisimmillaan apu voi olla hymyä ja tervehtimistä; naapurustoon saapuneen hyväksymistä joukkoon. 

Punaisen Ristin kautta voit tukea maahantulijoita kotoutumisessa tai tarjoutua esimerkiksi ystäväksi ystävätoiminnan kautta. Kun lapset pääsevät kouluun, koulunkäyntiä voi tukea Läksyhelpeillä.  Läksyhelppi-vapaaehtoisten kanssa lapset voivat tehdä kotitehtäviä. 

Kriisiä pakenevien ihmisten kohtaamisessa korostuu henkisen tuen osoittaminen. On hyvä kuunnella ja olla läsnä. On tärkeää, että tulijoille annetaan myös tilaa ja aikaa, jotta he saavat asettua rauhassa uuteen kotimaahansa.  

Henkisen tuen ohje ukrainaksi 

Henkisen tuen ohje venäjäksi 

K: Miten Punainen Risti on varautunut laajamittaiseen maahantuloon Suomeen? Onko vastaanottokeskuksissa tarpeeksi tilaa tulijoille?

V: Majoituskapasiteetin riittävyydestä vastaavat viranomaiset. Maahanmuuttoviraston pyynnöstä olemme lisänneet maaliskuusta 2022 lähtien paikkoja toiminnassa oleviin vastaanottokeskuksiimme ja avanneet uusia yksiköitä eri puolille Suomea. Punaisen Ristin valmiuteen kuuluu kyky vastata viranomaisten tukipyyntöihin ja nostaa vastaanottokapasiteettia nopeallakin aikataululla.

Suomesta turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua hakenut voi järjestää majoituksensa myös itse, eli majoittua yksityismajoituksessa esimerkiksi sukulaisten luona. Tällöinkin turvaa hakevalla on aina oikeus vastaanottopalveluihin, kuten terveydenhuoltoon ja sosiaalipalveluihin.

K: Voinko lahjoittaa Punaisen Ristin kautta vaatteita Suomeen paenneille ukrainalaisille? Lisätty 14.4.

V: Hei ja lämmin kiitos! Vaatekeräykset ovat paikallisia, ja niitä järjestetään tarpeen mukaan. Tiedon siitä, kerääkö Punainen Risti lahjoitustavaraa omalla paikkakunnallasi tällä hetkellä, saat omalta paikallisosastoltasi. Löydät osastojen yhteystiedot tältä sivulta: https://rednet.punainenristi.fi/piirit. Valitse sivun valikosta ensin piiri, jolloin saat näkyviin osastot.

Tarvittaessa: Punaisen Ristin Kontti second hand -myymälöillä ei ole erillistä vaatekeräystä Ukrainasta paenneille. Kontteihin lahjoitetut tuotteet myydään ja myynnistä saadut varat ohjataan Punaisen Ristin auttamistoimintaan.

K: Miksei Kontteihin tai vastaanottokeskuksiin voi lahjoittaa tavaraa Suomeen tulijoille? Eikö sille ole kova tarve? 

V: Punaisen Ristin ylläpitämät vastaanottokeskukset arvioivat jatkuvasti, millaista materiaalista apua vastaanottotoiminnassa tarvitaan. Vastaanottokeskukset tiedottavat paikkakuntakohtaisesti, mikäli tarvetta tietynlaisille tavaralahjoituksille vastaanottokeskuksen kohdalla ilmenee. Näin vältetään tilanne, jossa maahantulijoiden vastaanottoon tarvittavia resursseja kuluisi tavaralahjoitusten koordinointiin. 

Vain osa vastaanottokeskuksista Suomessa on Punaisen Ristin ylläpitämiä, joten menettelytapa riippuu vastaanottokeskusta hallinnoivasta tahosta. (Suosittelemme seuraamaan paikallisen vastaanottokeskuksesi tiedotusta lahjoitustarpeista.) 

Järjestääkö Punainen Risti yksityismajoitusta? Voinko tarjota kotiani Ukrainasta tulleiden pakolaisten majoitukseen? Saavatko he tällöin kaikki tarvittavat palvelut? 

Lämmin kiitos avuntarjouksesta. Punainen Risti ei järjestä yksityismajoitusta eikä ohjaa ihmisiä yksityismajoitukseen.

Punainen Risti on kuitenkin perustanut Maahanmuuttoviraston pyynnöstä infopisteen, jonne voi ilmoittaa myös yksityismajoitusta koskevia avuntarjouksia. Infopisteelle voi ilmoittaa kaikenlaisia avuntarjouksia, myös yksityismajoitusta koskevia. Tuemme viranomaisia kirjaamalla tarjotun avun ylös, ja välitämme infopisteeseen saapuneita majoitustarjouksia kunnille, Maahanmuuttovirastolle sekä muille viranomaisille.

Myös yksityismajoituksessa asuvat ovat kaikkien vastaanottokeskusten palvelujen piirissä, mikäli he ovat hakeneet turvapaikkaa tai tilapäistä suojelua. 

Mistä piirien ja osastojen edustajat saavat lisätietoa kysymyksiin?

Osastojen vapaaehtoiset saavat lisätietoja piiriltä. Piirin työntekijät voivat ohjata mediayhteydenotot keskustoimiston viestintään.