Oma Punainen Risti Ukrainan kriisissä

Oma Punainen Risti palvelee järjestön kokonaisvalmiutta ja uusien vapaaehtoisten vastaanottamista. Se tarjoaa osastoille työkaluja tilanteisiin, joissa ihmisten auttamishalu on suuri ja paljon uusia vapaaehtoisia ilmoittautuu mukaan.

Auttamishaluiset ihmiset ohjataan luomaan profiili Omaan, jolloin osastot saavat tiedon esimerkiksi vapaaehtoisten kiinnostuksista, osaamisesta ja taidoista. Samalla osasto saa uuden vapaaehtoisen yhteystiedot.

Oma löytyy verkosta osoitteesta oma.punainenristi.fi
> Oma Punainen Risti -järjestelmä

Osastossanne voitte hyödyntää Omaa monin tavoin.

 • Luomalla tapahtuman osastonne lipaskeräyksestä. 
  • ​​​​Luomalla tapahtuman lipaskeräyksestä, voitte kutsua vapaaehtoisenne ja uudet auttajat mukaan kerääjiksi. Jakamalla ilmoitusta sosiaalisessa mediassa, esim. facebookissa, parannatte keräysnäkyvyyttänne. Voitte ottaa myös lipaskeräysilmoittautumisia vastaan Oman tapahtuman kautta.
 • Luomalla Omaan avoimen ryhmän ”Auta Ukrainan kriisissä – xxx osasto”.
  • Voitte ohjata luomaanne avoimeen ryhmään ne vapaaehtoiset, jotka haluavat auttaa erityisesti Ukrainan kriisissä. Vapaaehtoiset voivat liittyä avoimeen ryhmään ilman erillistä jäsenpyyntöä. Kun saatte koottua auttamishaluiset vapaaehtoiset yhteen ryhmään, on teidän helppo kertoa ryhmän kautta mahdollisista tulevista auttamistehtävistä Ukrainan kriisiin liittyen ja linkata esimerkiksi keräystapahtuma suoraan ryhmään.
 • Lähettämällä viesti koko osastolle.
  • Voitte lähettää osaston hallinnan kautta viestin koko osastolle ja kertoa, mitä osastossanne tapahtuu Ukrainan kriisiin liittyen. Voitte linkata näihin viesteihin Oman tapahtumailmoituksen esimerkiksi lipaskeräyksistä tai muista avoimista aiheeseen liittyvistä auttamistehtävistä. Omasta löytyy mahdollisuus lähettää vastaava viesti myös kaikille osaston ryhmänvetäjille.
 • Luomalla toimintaryhmiä vapaaehtoisille, jotka ovat jo löytäneet tapansa auttaa.
  • Aktiivisesti Ukrainan kriisiin liittyvissä auttamistehtävissä toimiville vapaaehtoisille kannattaa luoda omia toimintaryhmiä toimintamuotokohtaisesti. Tällöin voitte viestiä esimerkiksi aktiivisille lipaskerääjille tai mahdollisissa pakolaisten vastaanottoon liittyvissä tehtävissä toimiville vapaaehtoisille.

Apua ja tukea Oman käyttöön ja neuvoja ongelmatilanteisiin löytyy Rednetistä:
> Oman tukisivu RedNetissä

Oman tukisivuilta Rednetistä löytyy myös hyödyllisiä webinaaritallenteita, esimerkiksi Uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja vastaanottaminen Omassa ja Oma osastojen tiedottajien ja viestintävapaaehtoisten työkaluna.

> Katso menneet webinaarit