Sosiaalipalvelupromo

Sosiaalipalvelupromo organisoi osaston ystävätoimintaa

Sosiaalipalvelutoiminnan promon tehtävänä on suunnitella ja organisoida osaston vapaaehtoista sosiaalipalvelutoimintaa. Hän vastaa toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten ohjauksesta, tuesta ja virkistyksestä. Promo voi toimia myös vapaaehtoisvälittäjänä ja sosiaalipalveluyhdyshenkilönä. Hän pitää yhteyttä osaston muihin ryhmiin, piiriin ja viranomaisiin. Toiminnasta tiedottaminen kuuluu myös promon tehtäviin.

Promo tukee sosiaalipalveluissa mukana olevia ja motivoi heitä kehittämään omaa toimintaansa. Uusien vapaaehtoisten hankkiminen on hänelle kiinnostava haaste.

Edellytyksenä promo-koulutukseen hakeutumiselle on vapaaehtoistoiminnan peruskurssin suorittaminen ja osaston hyväksyntä.

Sosiaalipalvelupromo toimii ystäväryhmän ohjaajana, ystävävälittäjänä, sosiaalipalveluryhmien toiminnan vastaavana tai sosiaalipalveluiden yhdyshenkilönä.