Monikulttuurisen toiminnan promo

Monikulttuurisen toiminnan promo innostaa ottamaan kaikki mukaan Punaisen Ristin toimintaan

Monikulttuurisen toiminnan promo toimii kansainvälisten klubien, kielikerhojen ja läksykerhojen ohjaajana tai vetäjänä. Hän voi myös organisoida asumisapua maahan vastikään muuttaneille ja olla monikulttuurisuustoiminnan yhdyshenkilö osastossa.

Monikulttuurisen vapaaehtoistoiminnan promo innostaa ja kannustaa myös muita vapaaehtoisia toimimaan erilaisissa kotoutumista tukevan vapaaehtoistoiminnan ja rasisminvastaisen toiminnan tehtävissä.

Monikulttuurisen toiminnan promo  pyrkii tuomaan moninaisuuden ja avoimen yhdenvertaisuuden osaksi osaston kaikkea toimintaa. Hän näkee maahan muuttaneiden mahdollisuudet toimia aktiivisina vapaaehtoisina, joiden tietoa ja osaamista sekä halua tulla mukaan toimintaan voi hyödyntää kaikissa osaston toiminnoissa.

Lisätietoja PROMO -koulutuksen monikulttuurisesta sisältöosasta