Tietoa promokoulutuksesta

Promokoulutus valmentaa vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Se koostuu kaikille yhteisestä promo-modulista sekä eri ohjelma-alueiden omista sisältömoduleista. Yhteinen osa on suoritettava ennen sisältöosaa.

Promokoulutuksen yhteinen osa valmentaa vapaaehtoistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen, esimerkiksi vapaaehtoisten ja ryhmien ohjaamiseen sekä projektien vetämiseen osastoissa. Kurssi on tarkoitettu kaikille vapaaehtoisille, joiden tehtävänä on ohjata ryhmiä tai organisoida vapaaehtoistoimintaa osastoissa.

Sisältöosassa perehdytään oman ohjelma-alan toimintamahdollisuuksiin ja tutustutaan uusimpaan materiaaliin ja projekti-ideoihin. Kurssilla valmennetaan ohjaajan tehtäviin omalla toiminta-alalla. Sisältöosalla vaihdetaan kokemuksia ja ajatuksia eri puolelta Suomea tulevien vapaaehtoisten promojen kesken.

Koulutus on valtakunnallinen ja sen kurssimaksu on 40 €/päivä sisältäen ruoan, koulutuksen ja materiaalit. Majoituskulut eivät sisälly kurssimaksuun. Sen sijaan matkakulut korvataan 40 € ylittävältä osalta julkisten kulkuneuvojen mukaan.

Yhteisen osan käytyään kurssilaiset voivat syventää tietojaan eri ohjelma-alojen sisältöosilla. Ne tarjoavat tietoa kyseisen ohjelma-alan ohjaamisesta, toimintamahdollisuuksista, uusimmista materiaaleista ja projekti-ideoista.

Kuhunkin koulutukseen valitaan enintään 20 osallistujaa.