Konttipromo

Konttipromo kehittää osaston ja Kontin yhteistyötä

Konttipromo suunnittelee ja toteuttaa vapaaehtoistoimintaa, tapahtumia ja kampanjoita Kontissa sen henkilökunnan kanssa ja toimii yhteyshenkilönä osaston ja Kontin välillä.

Konttipromon koulutus on tarkoitettu Kontin vakinaisen henkilöstön edustajille, sekä Konttien lähiosastojen vapaaehtoisille, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään yhdessä uudenlaista vapaaehtoistoimintaa.

Tehtävät suunnitellaan ja jaetaan promojen kesken Kontin ja osaston resurssien mukaan. Konttipromo voi ohjata ja järjestää toimintaa itse tai organisoida projekteja ja tapahtumia yhdessä vapaaehtoisten ja Kontin työntekijöiden kanssa.