Mikä on promo?

PROMO - VAPAAEHTOISTOIMINNAN OHJAAJA

Promot ovat Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan osaajia. He tuntevat järjestön, ohjaavat vapaaehtoisia ja organisoivat vapaaehtoistoimintaa paikallisten tarpeiden mukaan.

Promo toimii vetäjänä ensiapuryhmässä, järjestää humanitaarisen oikeuden toimintaa, ohjaa nuorisoryhmää, toteuttaa terveyden edistämisen projekteja, organisoi Kontti-projektin osastossa, ohjaa osaston sosiaalipalvelutoimintaa tai koordinoi osaston monikulttuurista toimintaa.

Promo on vapaaehtoistoiminnan tukipilari. Ryhmätoiminta tai tapahtuman ja tempauksen järjestäminen vaativat kaikki osaavan ja motivoituneen vetäjän. Hyvä promo innostaa muita ja kannustaa mukaan toimintaan uusia vapaaehtoisia.

Punaisen Ristin ohjaajakoulutuksen nimi on promokoulutus. Se tarjoaa entistä parempia välineitä vapaaehtoistoiminnan ohjaamiseen ja kehittämiseen.

PROMO - VAPAAEHTOISTOIMINNAN OSAAJA

Promo on Punaisen Ristin vapaaehtoistoiminnan ohjaaja – ja enemmän. Promo taitaa vapaaehtoistoiminnan suunnittelun, kehittämisen ja arvioinnin. Promo hallitsee viestinnän taidot ja verkostoitumisen välineet. Promo tuntee Punaisen Ristin toimintakentän ja ideologian sekä oman roolinsa liikkeen toiminnassa. Promo ohjaa, tukee ja kannustaa toiminnassa mukana olevia vapaaehtoisia.

Punaisen Ristin promot toimivat ensisijaisesti osastoissa. Promon tehtävistä sovitaan oman osaston kanssa ja koulutukseen haetaan oman piiritoimiston kautta. Promoksi voi hakeutua vapaaehtoistoiminnan ohjaustehtävissä aloittava uusi vapaaehtoinen tai kokenut ohjaaja, joka hakee uusia virikkeitä toimintaan.

Kokeneille ohjaajille promokoulutus toimii täydennyskoulutuksena, joka tarjoaa verkostoja, tietojen päivitystä ja uusia ideoita. Uudet aktiivit oppivat koulutuksessa ymmärtämään Punaisen Ristin toimintaa ja omia mahdollisuuksiaan toiminnan kehittämisessä.