Nuorisopromo

Nuorisopromolla on monia mahdollisuuksia

Nuorisopromo toimii nuorisoryhmän vetäjänä, varhaisnuorisotoiminnan tukijana, osaston nuorisoyhdyshenkilönä tai järjestää lyhytkestoista toimintaa.

Hän on osastossa nuorisotoiminnan asiantuntija ja aktiivitoimija. Hän tuntee nuorisotoiminnan sisällön, toimintaideat ja toimintamahdollisuudet. Hän ohjaa nuoria vapaaehtoisia. Hän innostaa osastoa toteuttamaan nuorisotoimintaa ja ottamaan nuoria mukaan toimintaansa.

Nuorisopromo voi toimia useassa roolissa tai vain yhdessä tehtävässä esimerkiksi ryhmän vetäjänä tai teemapäivän organisaattorina. Nämä roolit vaihtelevat osaston tarpeen ja promon halun ja osaamisen mukaan.