Humanitaarisen oikeuden promo

Humanitaarisen oikeuden promo toimii humanitaarisen oikeuden ryhmän vetäjänä ja osastonsa asiantuntijana, levittää ryhmänsä kanssa tietoa sodan oikeussäännöistä ja auttaa niitä valottavien tempausten, kouluvierailujen ja luentojen järjestämisessä.

Punaisen Ristin humanitaarisen oikeuden peruskurssi on suoritettava ennen humanitaarisen oikeuden sisältöosalle hakeutumista. Hyvä humanitaarisen oikeuden promo on kiinnostunut kansainvälisistä asioista ja maailman tapahtumista. Promon tulee osata käyttää internetiä ja lukea myös englanninkielisiä tekstejä. Humanitaarinen oikeus ja siihen liittyvä Punaisen Ristin kansainvälinen toiminta kiinnostaa erityisesti nuoria, joten kyky tulla toimeen nuorten kanssa on etu.