Vuosikokous 2017

SPR Varsinais-Suomen piirin vuosikokous pidettiin lauantaina 22.4.2017 klo 10 Alvariumissa Turussa (os. Puutarhakatu 8, Turku).

Vuosikokousasiat

Piirin vuosikokouksessa
- hyväksyttiin piirin hallituksen antama piirin edellisen toimintavuoden toimintakertomus, edellisen tilikauden tilinpäätös sekä piirin tilintarkastajien antama tilintarkastuskertomus
- päätettiin vahvistaa piirin tilinpäätös ja myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille
- vahvistettiin piirin hallituksen hyväksymät piirin työsuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2017
- valittiin kahden vuoden toimikaudeksi piirin hallituksen puheenjohtajaksi Harri Virta Kaarinan-Piikkiön osastosta, varapuheenjohtajaksi Kati Lehtimäki Paimion osastosta sekä hallituksen jäseniksi erovuoroisten tilalle Ela Arasola Vampulan osastosta, Lasse Heino Nousiaisten osastosa, Kari Nieminen Raision osastosta, Matti Rasila Salon osastosta ja Outi Vesterinen Kaarinan-Piikkiön osastosta.
- valittiin vaalitoimikunta valmistelemaan seuraavan vuosikokouksen henkilövalintoja: Puheenjohtaja Ilse Reinholdt Ruissalon osastosta, varapuheenjohtaja Heikki Mäki Loimaan osastosta, jäsenet Kalevi Johansson Salon osastosta, Inkeri Penttilä Kalannin osastosta, Helena Tähtinen Mynämäen osastosta, Kari Varjonen Turun osastosta ja Esko Vihervä Kaarinan-Piikkiön osastosta.