Piirin tiedotteet ja asiakirjat

Täältä löydät paljon ajankohtaista järjestö- ja tiedoteasiaa Varsinais-Suomen piiristä.

Lisäksi sivun alareunasta löytyy taulukko "Vapaaehtoisen perehdytys - muistilista". Taulukossa on lista asioista, joita on hyvä käydä läpi silloin kun perehdytetään osaston vapaaehtoisia. Useista kohdista löytyy myös linkki mistä löytyy lisätietoa. Taulukon voi esimerkiksi tulostaa vapaaehtoiselle itselleen, ja hän voi rastittaa eri kohdat sitten kun asia on käyty läpi tai hän on itse hakenut lisätietoa ko asiasta.

_____________________________   

Omilta alasivuiltaan löytyvät seuraavat aiheet:

  • Varsinais-Suomen piirin Tässä ja nyt -järjestötiedote
  • Tiivistelmät eri vuosien vuosikokousten dokumenteista (tämän sivun vasemman reunan valikko), toimintakertomukset, toimintasuunnitelmat ja talousarviot
  • Piirin hallituksen kokousten päätökset ja pöytäkirjat