Töölön osasto hallitus ja toimintasuunnitelma

Töölön osaston hallitus vuodelle 2021 (1.1.2021 - 31.12.2021)

Janne Leskinen, leskinenjanne848 (at) gmail.com                                                             Puheenjohtaja, tietosuojayhteyshenkilö

Elina Laine, elina1laine (at) gmail.com                                                                                   Varapuheenjohtaja, ystävätoiminnan yhteyshenkilö

Laura Tarkka, laura.tarkkarobinson (at) gmail.com 
Sihteeri

Jukka Lehtonen, lehtonenjukkak (at) gmail.com
Valmiuden ja kotimaanavun yhteyshenkilö

Teija Vaissi, tskvaissi (at) gmail.com 
Jäsenmestari, Oman pääkäyttäjä

Sanna Söderlund, slsoderlund (at) gmail.com
Tiedottaja

Anna Ruusila, annaruusila (at) gmail.com
Terveystoiminnan yhteyshenkilö

Mia Hirttiö, mhirttio (at) gmail.com
Rahastonhoitaja, kotoutumisen tuen yhteyshenkilö

 

********
Kevään kokouspäivämääriä:

Kokous 1/2021 - tiistai 19.1.2021

Kokous 2/2021 - tiistai 9.2.2021

Kokous 3/2021 - tiistai 9.3.2021

Osaston kevätkokous - 25.3.2021

Kokous 4/2021 - tiistai 13.4.2021

Osaston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden toisena tiistaina. Jäsenet voivat ehdottaa kokouksessa käsiteltäviä asioita viimeistään viikkoa ennen kokousta ottamalla yhteyttä hallitukseen (leskinenjanne848 (at) gmail.com).

*********

Hallituksen tehtävät voi jakaa karkeasti ottaen kolmeen osa-alueeseen
 
 • Osaston toimintaryhmien eli vapaaehtoisten työn mahdollistaminen. Hallitus tukee vapaaehtoisia tarjoamalla taloudellisia resursseja, koulutusta ja apua uusien vapaaehtoisten rekrytointiin.
 • Jäsenhankinta ja jäsenistön huomioiminen
 • Osaston valmiudesta huolehtiminen
 
 • Sihteeri vastaa yhdessä puheenjohtajiston kanssa osaston ”paperihommista”; agendat, pöytäkirjat, toiminnan suunnitteluun ja raportointiin liittyvien asiakirjojen viimeistely kuuluvat sihteerin työnkuvaan. Sihteerille yleensä myönnetään myös osaston allekirjoitusoikeus (yhdessä puheenjohtajan tai varapuheejohtajan kanssa).
 • Rahastonhoitaja hallinnoi osaston raha-asioita; pankkitilin käyttö, eli laskujen ja kulukorvausten maksaminen ja asianmukainen kirjanpitoaineiston kerääminen, sekä budjetin ja tilinpäätöksen laatiminen yhdessä puheenjohtajien kanssa kuuluvat rahastonhoitajan tehtäviin. Jos aikaa ja osaamista riittää, voi rahastonhoitaja tehdä myös osaston kirjanpidon.
 • Jäsenmestari vastaa yhteydenpidosta jäseniin ja vapaaehtoisiin. Hallinnoi osaston sähköpostia. Vastaa yhdessä Tiedottajan ja muun viestintätiimin kanssa jäsenhankinnasta.
 • Tiedottaja pitää osaston viestinnän lankoja käsissään. Suunnittelee ja toteuttaa eri viestintäkanavissa tapahtuvaa tiedottamista ja mainontaa. Tällä hetkellä pääasialliset tiedotustavat ovat sähköposti, sähköinen jäsenkirje, Facebook-sivu ja nettisivu.
 • Keräysjohtaja vastaa osaston hätäapukeräysvalmiudesta ja mm. Nälkäpäiväkeräyksen järjestämisestä osastossa.  
 • Valmiuden yhteyshenkilö koordinoi osaston valmiussuunnittelua ja huolehtii valmiussuunnitelman vuosittaisesta päivittämisestä ja tietojen toimittamisesta piiritoimistoon sekä yhteistyökumppaneille.
 • Kotimaanavun yhteyshenkilö toimii yhteistyössä valmiuspäällikön kanssa. Nämä kaksi tehtävää voi myös yhdistää. Kotimaan avun yhteyshenkilö vastaa osaston alueella kotimaan avun suunnittelusta ja ohjeiden mukaisesta toimeenpanosta äkillisissä onnettomuustilanteissa. Hän osallistuu osaston valmiussuunnitteluun, neuvottelee sopimukset liikkeiden ja viranomaisten kanssa ensihuollollisen avustamisen varmistamiseksi äkillisissä onnettomuustilanteissa. Hän havainnoi aktiivisesti osaston alueella tapahtuvia sosiaalisia muutoksia ja tiedottaa niistä osaston hallitukselle sekä reagoi paikalliseen huono-osaisuuteen olemalla aloitteellinen esimerkiksi huono-osaisuutta ehkäisevän hankkeen käynnistämisessä.
 • Digimestari – vastaa Oma Punainen Risti -portaalin käyttöönotosta osastossa, opastaa vapaaehtoisia portaaliin liittymisessä
 • Eri toimintamuotojen yhteyshenkilöt; hallitus nimeää osaston toimintaan nähden oleellisten toimintamuotojen yhteyshenkilöt. Tällä hetkellä niitä ovat esim. monikulttuurinen toiminta ja ystävätoiminta.  
Hallitus kokoontuu n. 10 kertaa vuodessa. Kokousten lisäksi aikaa vievät oman vastuualueen tehtävät, jotka kuormittavat vaihtelevasti useasta tunnista viikossa muutamaan tuntiin kuukaudessa. Tehtäviin sisältyy esim. yhteydenpitoa toimintaryhmiin ja piiritoimistoon, sekä erilaisia tapaamisia, seminaareja ja koulutuksia.

 

Lukuun ottamatta puheenjohtajien tehtäviä, yllämainittuja luottamustoimia voi hoitaa myös hallituksen ulkopuolinen henkilö. Hallituksessa on kuitenkin oltava puheenjohtajien lisäksi vähintään neljä henkilöä. Hallituksen jäsenten enimmäismäärä on puheenjohtajien lisäksi kymmenen henkilöä. Hallituksen koon päättää ja jäsenet valitsee osaston syyskokous.

Toimintakertomus 

Vuoden 2020 toimintakertomukseen voit tutustua ohessa.

Toimintasuunnitelma 2021

Vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan voit tutustua ohessa.