Töölö

Sijainti:
Töölö, 00260, Helsinki
Sähköposti: 
toolo@punainenristi.fi

ILOKSI JA KIITOKSEKSI KOTOUTUMISEN TUEN VAPAAEHTOISILLE

Oletko ollut mukana kotoutumistoiminnassa?
Tässä Helsingin ja Uudenmaan piiritoimiston kutsu virkistystilaisuuteen, joka järjestetään kotoutumisen tuen vapaaehtoisille 29.11.2022, kello 18 - 21 Allas Seapoolilla.
Viimeinen ilmoittautumispäivä: 07.11.2022, ilmoittautumislinkki allaolevalla sivulla!

https://oma.punainenristi.fi/event/17517

*** *** *** *** ***

NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS TÖÖLÖSSÄ 2022 - KIITOS KAIKILLE KERÄÄJILLE!

Kiitos myös Café Tin Tin Tangolle (Töölöntorinkatu 7), jonka kulmapöydässä saimme taas pitää tukikohtaamme.

Töölön osaston Nälkäpäiväkeräyksen nettilipas on edelleen auki:
 https://lahjoita.punainenristi.fi/participant/spr-toolon-osaston-nalkapaivakerays

*** *** *** *** ***

TÖÖLÖN OSASTON SYYSKOKOUS 17.11. kello 18

Muistutus myös Facebookissa, Instagramissa ja jäsenkirjeessä. Virallinen kutsu on julkaistu myös 30.10 ilmestyneessä Töölöläinen-lehdessä.

Suomen Punaisen Ristin Töölön osaston syyskokous pidetään torstaina 17.11.2022 klo 18 alkaen Punaisen Ristin koulutustiloissa osoitteessa Hietaniemenkatu 7 B, 5. krs, luokka 2 (sisäänkäynti Lapuankadun puolella olevan portin kautta). Osallistuminen on mahdollista myös Teams-etäyhteyden välityksellä. Lähetämme ilmoittautuneille osallistumislinkin ennen kokousta.

SPR-asetuksen 27§:ssä tarkoitetussa osaston syyskokouksessa käsitellään osastojen johtosäännön 5§ mukaiset asiat eli mm. hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2023 sekä valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

Vuosikokouksen puhujavieras on SPR:n lääkäridelegaatti Aino Pennanen, joka toimi elo-syyskuussa toista kertaa Punaisen Ristin kansainvälisissä avustustehtävissä SOS Mediterranée -järjestön pelastusaluksella. “Kolmessa päivässä pelastimme kymmenestä Libyasta lähteneestä veneestä yhteensä 466 ihmistä,” Pennanen kertoi.
[YLE Uutiset 20.9.2022 https://yle.fi/uutiset/3-12620110]

Puhujavieraina on myös SPR:n vapaaehtoistehtävissä toimivia aktiiveja, jotka kertovat vastuullaan olevista toiminnoista ja uusien vapaaehtoisten tarpeesta.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumista maanantaihin 14.11. mennessä osoitteeseen toolo@punainenristi.fi.

Tervetuloa!

*** *** *** *** ***

MITÄ VALMIUS- JA ENSIHUOLTOTOIMINTA ON TÖÖLÖN OSASTOSSA

Suomen Punainen Risti on katastrofivalmiusjärjestö, joka tukee ja täydentää viranomaisten työtä äkillisissä onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Kriisin sattuessa autamme tehokkaasti apua tarvitsevia. Toimivat hälytysryhmät ovat keskeinen osa valmiuttamme Suomessa. Koulutetut vapaaehtoiset ovat valmiita auttamaan ympäri vuorokauden, vuoden jokaisena päivänä.

Vapaaehtoinen pelastuspalvelu, Vapepa

Vapepa on 54 järjestön tai muun yhteistyötahon verkosto, jonka hälytysryhmät tukevat viranomaisia onnettomuuksissa ja muissa kriisitilanteissa. Suomen Punainen Risti toimii Vapepan yhteysjärjestönä ja koordinoi Vapepan toimintaa yleisen pelastuspalvelutoiminnan osalta.

Punaisen Ristin vapaaehtoisena voit halutessasi osallistua hälytystehtäviin, joissa ryhmäsi kutsutaan tukemaan viranomaisten työtä äkillisissä onnettomuus- tai häiriötilanteissa. Suurin osa Punaisen Ristin hälytysryhmistä saa hälytykset Vapepan kautta.

Lisätietoa Vapepan toiminnasta ja vapaaehtoisten koulutuksista löytyy täältä: www.vapepa.fi

Helsingin Ensihuoltoyksikkö, HEHY

Töölön osasto osallistuu ensihuoltotoimintaan Punaisen Ristin Helsingin Ensihuoltoyksikössä, jonka toiminta perustuu useiden osastojen yhteistyöhön.

Helsingin Ensihuoltoyksikkö on Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytysryhmä. Yksikkö ylläpitää valmiutta hälytys- ja ensihuoltotehtäviin. Yksikön toiminta-ajatuksena on ihmisten henkinen ja aineellinen auttaminen onnettomuuksissa sekä muissa kriisitilanteissa. HEHY:n koulutetut vapaaehtoiset osallistuvat useisiin erityyppisiin hälytystehtäviin,

  • Kadonneen etsintätehtävät
  • Kotimaan avun tehtävät onnettomuuden jälkeen. Tehtävät pitävät sisällään sekä henkisen tuen antamista että uhrien perustarpeiden turvaamista.
  • Henkinen tuki erilaisissa onnettomuuksissa sekä niiden jälkihoito.
  • Muut Vapaaehtoisen pelastuspalvelun hälytystehtävät, kouluttautuminen ja SPR:n valmiuden kehittäminen Helsingissä

Miten pääset mukaan toimintaan?

Helsingin ensihuoltoyksikkö kaipaa jatkuvasti uusia vapaaehtoisia ja mukaan pääsee haastattelun kautta. Toimintaa mukaan tulevilta henkilöiltä edellytetään valmiutta suorittaa vaadittavat peruskurssit ja osallistumista hälytystoimintaan. Koulutuksia on tarjolla ympäri vuoden.  

Lisätietoja:

Töölön osaston yhteyshenkilö: Jukka Lehtonen, lehtonenjukkak@gmail.com

HEHY: valmius@hehy.fi  ja rekry@hehy.fi

*** *** *** *** ***

KUN HALUAT TUKEA PUNAISTA RISTIÄ

Käytössä ovat seuraavat tavat lahjoittaa:
- Lähetä tekstiviesti SPR20 numeroon 16499 (20 €)
- Katastrofirahaston tili on OP FI52 5000 0120 4156 73, viite 5186
- Töölön osaston omaan nettilippaaseen voi lahjoittaa suoraan tästä linkistä:
https://lahjoita.punainenristi.fi/team/spr-toolon-osaston-nettikerays-katastrofirahastoon
- Töölön osaston MobilePay -numero on 42396.

***  ***  ***  ***  ***

Monipuolinen Töölön osasto

Suomen Punaisen Ristin Töölön osasto perustettiin 1953 ja on Helsingin ja Uudenmaan piirin alueen toiseksi vanhin yhä Helsingissä toimiva osasto.

Tarjoamme monipuolisia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön eri taustoista tuleville ihmisille. Toimintaa löytyy aina kertaluonteisista tehtävistä pitempiaikaisempaan vapaaehtoistyöhön asti. Osastomme on erikoistunut turvapaikanhakijoita ja kotoutumista tukevaan toimintaan.

Tavanomaisesti etsimme ympäri vuoden vapaaehtoisia mm. seuraaviin tehtäviin: jäsen- ja vapaaehtoisviestintä, ystävävapaaehtoisiksi, valmiustoiminnan kehittäminen, keräystoiminnan kehittäminen. Lisätietoja saat osoitteesta toolo@punainenristi.fi.

The multifaceted Töölö branch

The Töölö branch of the Finnish Red Cross was founded in 1953. The branch is the second oldest of the existing branches in Helsinki Uusimaa district (Helsinki region).

We offer versatile volunteering opportunities for people from different backgrounds and age groups. You can do one-off volunteering or commit to long-term activities. Our branch has a specific focus on activities supporting asylum seekers and integration.

Normally we are looking for volunteers especially in the following areas: member and volunteer communications, friend volunteering, development of emergency preparedness and development of donation collection. Please contact toolo@punainenristi.fi for more information.

Mångsidig verksamhet i Tölö-avdelningen

Vi erbjuder mångsidiga volontärmöjligheter för människor med olika bakgrund och i olika åldrar. Du kan delta i engångsaktiviteter eller binda dig till längre uppdrag. Vår avdelning fokuserar speciellt på verksamhet som stöder asylsökande och integration.

De flesta grupper välkomnar nya volontärer året runt, men vissa grupper har paus under sommaren. Var gärna i direkt kontakt med den grupp du är intresserad av! 

För tillfället söker vi särskilt volontärer inom följande områden: medlems- och volontärkommunikation, vänverksamhet, utveckling av beredskapsverksamhet och utveckling av bidragsinsamling. Vänligen kontakta toolo@punainenristi.fi för närmare information.

Tölö-avdelningen vid Finlands Röda Kors grundades 1953. Avdelningen är den nästäldsta bland alla existerande avdelningar i distriktet för Helsingfors-Nyland.

Uutiset

Eeva-Kerttu Demirtas
Kuvaaja: Eeva-Kerttu Demirtas
"Lääkärissä käynti suomeksi kirvoitti keskustelua Jutellaan yhdessä -kielikerhon ryhmässä, jota vetää vapaaehtoinen ohjaaja Karina Kytömaa (vasemmalla). Ryhmässä mukana Abbas (pipo päässä), Marian, Hibaq ja Fouzich (selin kuvassa)."

Luokkahuoneessa vallitsee odottava tunnelma. Takarivissä supatellaan vielä omalla äidinkielellä vieruskaverin kanssa, mutta kohta kieli vaihtuu suomeen. SPR:n Töölön osaston Jutellaan yhdessä -kielikerhossa on alkamassa syksyn toinen tapaaminen. 

Kaarin Taipale
Kuvaaja: Kaarin Taipale
"Jutellaan yhdessä -kielikerhon yksinkertaisia apuvälineitä…"

TULISITKO VAPAAEHTOISEKSI “JUTELLAAN YHDESSÄ” -KIELIKERHON OHJAAJAKSI?

Et tarvitse opettajan taitoja toimiaksesi Punaisen Ristin vapaaehtoisena kielikerhon ohjaajana – halu keskustella erilaisista asioista suomen kielellä riittää.

Tässä linkki Töölön osaston jäsenviestiin 4-2022

Valitettavasti se tavoittaa nyt vain ne jäsenet, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa.

Tapahtumat

Ei tapahtumia juuri nyt.