Ryhmien budjetit ja menotosite / Group's budget and reimbursement form

Jokaisen ryhmän toimintaa varataan tietty määrä rahaa vuosittain. Ryhmäsi budjetin ja jäljellä olevat varat voit tarkistaa rahastonhoitajaltamme Maija Ruskalta (maija.ruska (at) gmail.com).

Kun ryhmän varoja käytetään ostamalla tarvikkeita, tarjoiluja yms. tulee kaikista kustannuksista täyttää menotosite. Tosite löytyy ohessa liitteenä. Ryhmä täyttää vain kaksi ensimmäistä kohtaa, loput kohdat täyttää rahastonhoitaja. Tosite alkuperäisine kassakuitteineen (luotto/debitkorttikuitit eivät riitä) tulee lähettää osoitteeseen: Maija Ruska, Pohjoinen Hesperiankatu 9 A 8, 00260 Helsinki. 

Kuitit tulee tilittää hallitukselle mahdollisimman nopeasti, jotta ryhmän budjetti pysyy ajan tasalla. 

A certain amount money has been allocated yearly for each group for general expenses. You can check your group’s budget and the remaining funds from our treasurer Maija Ruska (maija.ruska (at) gmail.com)

When the group’s money is being used to buy goods, catering etc. reimbursement form must be filled in for all the payments. Please find the form attached. The group should fill in the first two fields in the form and the rest is filled in by the treasurer. The form with all the original cashier receipts (please note that debit/credit card receipts are not enough) should be sent to Maija Ruska, Pohjoinen Hesperiankatu 9 A 8, 00260 Helsinki. In order to keep the  group’s budget up to date please fill in the form and send the receipts to the treasurer as soon as possible after the purchase.