Laki ja ohjeet

Keräystoimintaa säätelee Suomessa rahankeräyslaki. Punaisen Ristin itse laatimia keräystoimintaa ohjaavia asiakirjoja ovat katastrofirahaston säännöt, sekä keräys- ja tilitysohje.
Arpajaishallinnon sivuilta löytyy ohjeet rahankeräysluvan hakemiseen, sekä pienkeräyksen toteuttamiseen.