Keräysvälineiden huolto

Punaisen Ristin viralliset keräysvälineet ovat muoviset ja pahviset keräyslippaat, sekä keräyslistat. Lisäksi joillain osastoilla on käytössä keräystonkkia.

Jokaisessa keräysvälineessä on oltava voimassa oleva keräyslupatarra.

Pahvilippaita voidaan käyttää vain valvotuissa sisätiloissa, esimerkiksi koululuokissa.

Keräysvälineiden luovuttaminen kerääjille

Keräysvälineistä pidetään luetteloa, josta ilmenee keräysväline, sen lupatarran tai listan numero, kenelle se on luovutettu sekä luovutus- ja palautuspäivämäärät.  Keräysvälineiden luovutuksen yhteydessä tarkistetaan vastaanottajan henkilöllisyys kuvallisesta henkilöllisyystodistuksesta ja kirjataan henkilötiedot katukerääjän henkilötietolomakkeelle, jonka kerääjä kuittauksellaan vahvistaa. Myös palautus vahvistetaan kuittauksella.

Postitse keräysvälineitä voidaan lähettää vain tilauksen perusteella ja vastuuhenkilö on oltava tiedossa.

Kerääjien varustaminen

Jokaisella kerääjällä tulee olla yllään keräysliivi, sekä vapaaehtoisen nimikortti, johon kirjoitetaan kerääjän nimi. Lippaassa tulee olla voimassa oleva keräyslupatarra ja Punaisen Ristin painattama sinetti. Katukeräyksessä käytetään lukittuja, sinetöityjä muovilippaita ja tonkkia. Vanhoja keräysliivejä (joissa vanha logo "Suomen Punainen Risti") ei tule käyttää. Vanhat liivit palautetaan piirin kautta keskustoimistolle uusiokäyttöä varten.

Keräyvälineiden mitätöiminen keräyslupakauden päättyessä

Kertakäyttöiset tai määräaikaiset keräysvälineet mitätöidään kahden henkilön läsnä ollessa keräyksen tai lupakauden päätyttyä. Mitätöinnistä tehdään pöytäkirja, joka toimitetaan piiriin seuraavan vuoden alussa. Edellisen vuoden käytetyt keräyslistat ja em. pöytäkirjan ote toimitetaan keskustoimiston arkistoon seuraavan vuoden alussa. Keräyslistat ovat kirjanpitomateriaalia ja niitä on säilytettävä kirjanpitolain mukaisesti kuusi vuotta tilikauden päättymisestä lukien.