Keräysturvallisuus

Keräysturvallisuus on yksi keräysten perustekijöitä. On sekä Punaisen Ristin, kerääjien että lahjoittajien edun mukaista, että keräysten turvallisuudesta pidetään hyvä huoli. Hyvin hoidetut keräykset luovat myönteistä kuvaa järjestöstämme ja lisäävät lahjoittajien luottamusta Punaista Ristiä kohtaan.

 

Muistathan, että:

 • Osaston hallitus on vastuussa alueellaan Punaisen Ristin nimissä suoritettavista keräyksistä.
 • Keräysjohtaja vastaa keräyksistä ja keräysvälineistä. Hänen poissa ollessaan hänelle tulee nimetä sijainen.
 • Keräysvälineiden luovutuksesta ja palautuksesta pidetään kirjaa.
 • Kerääjällä tulee aina olla keräysvuoden kerääjätunnus, Suomen Punaisen Ristin punainen keräysliivi, lipas (jossa keräysvuoden lupatarra ja Suomen Punaisen Ristin painattama sinetti) sekä perustiedot keräyksestä.
 • Kerääjän henkilötiedot tarkistetaan ja merkitään ylös keräykseen osallistujan henkilötietolomakkeelle. Kerääjä kuittaa lomakkeeseen sekä lippaan vastaanoton että palautuksen.
 • Jos henkilöä ei tunneta, tunnistus tehdään kuvallisesta henkilötodistuksesta. Kouluista ja yrityksistä on oltava tiedossa yhteyshenkilöt.
 • Keräysten yhteydessä on huolehdittava mahdollisimman hyvin vapaaehtoisten kerääjien turvallisuudesta muun muassa riittävän ohjeistuksen avulla. Kaikki Punaisen Ristin kerääjät on vakuutettu.
 • Alakoululaiset keräävät aikuisen kanssa, yläkoululaiset pareittain. Lukio-ikäiset voivat jo kerätä yksinkin.
 • Katukeräyksessä käytetään aina lukittuja, sinetöityjä muovilippaita ja tonkkia.
 • Kylmät lippaat on aina kiinnitettävä kettingillä/vaijerilla.
 • Pahvilippaita voidaan käyttää vain valvotuissa sisätiloissa, esimerkiksi työpaikoilla tai koululuokissa.
 • Pääsääntöisesti lippaat palautetaan päivittäin. Koulujen ja yritysten kanssa sovitaan palautus erikseen.
 • Keräysvälineet on säilytettävä huolellisesti sekä keräysten välillä että keräysten aikana. Myös kouluille ja yrityksille on korostettava sitä, että keräysvälineitä ei saa jättää ilman valvontaa.
 • Jos keräysvälineitä jää palauttamatta, on selvitys niiden kohtalosta tehtävä viipymättä. Väärinkäytöksistä tehdään rikosilmoitus. Keräysvälineiden katoamisesta on myös aina ilmoitettava piirin keräyspäällikölle.
 • Keräyslippaat tyhjennetään aina kahden ihmisen läsnäollessa.
 • Rahat toimitetaan turvapussissa pankkiin niin pian kuin mahdollista.
 • Keräyslupakauden päätyttyä keräyslupatarrat tuhotaan ja toimitetaan tarrojen lupanumerot sisältävä tuhoamispöytäkirja piirin keräysjohtajalle.