Keräysvarojen tilittäminen

Keräysvarojen maksaminen pankkiin

Keräystuotot maksetaan suoraan keskustoimiston keräystilille välittömästi keräyksen jälkeen tai erikseen annetun aikataulun mukaisesti. Katastrofirahaston keräykset, kuten Nälkäpäivä-keräyksen tuotot tilitetään katastrofirahaston tilille turvapussissa, osaston keräyskohtaista viitettä käyttäen.

Kunkin keräyksen omilla alasivuilla on lista osastojen keräyskohtaisista viitenumeroista, sekä tilisiirtolomakkeet, joihin on valmiiksi merkitty tilinumerot. Silloin kun kyse on yleisestä korvamerkitsemättömästä katastrofirahaston keräyksestä, eli osastolla on vaikkapa lippaat kauppojen kassalla vuoden ympäri, käytetään osaston sitomattoman katastrofikeräyksen viitettä. Osastojen viitenumerolista on liitteenä sivun alareunassa.

Katastrofirahaston tilinumerot

OP FI52 5000 0120 4156 73,  OKOYFIHH (pääpankki)
Aktia FI18 4055 1110 0013 97, HELSFIHH
Danske Bank FI02 8000 1900 2250 05, DABAFIHH
Handelsbanken FI18 3131 3001 1990 25, HANDFIHH
Nordea FI06 2219 1800 0680 00, NDEAFIHH
S-Pankki FI91 3939 0012 3129 30, SBANFIHH
Suupohjan Osuuspankki FI63 4730 4720 0301 89, HELSFIHH
Ålandsbanken FI24 6601 0001 0027 99, AABA FI 22

Kotimaan keräyksen tilinumerot

OP FI29 5000 0120 4156 99, OKOYFIHH,  (pääpankki)
Nordea FI29 1572 3000 3727 30, NDEAFIHH

Osuuspankit pääsääntöisesti ottavat turvapusseja vastaan

Ne Osuuspankin konttorit, joissa on tarjolla kassapalveluita, ottavat vastaan myös turvapusseja. Kassapalveluiden konttorikohtainen tilanne kannattaa tarkistaa suoraan OP:n sivuilta

S-pankki ottaa hätäapukeräysten tilityksiä vastaan vain poikkeustilanteissa

Erikseen sovittuina aikoina turvapusseja voi toimittaa kaikkiin S-Ryhmän Asiakasomistajapalvelu- ja S-Pankki-pisteille tai yksittäisten alueosuuskauppojen kanssa erikseen kirjallisesti sovittuihin muihin palvelupisteisiin. Nälkäpäivän ja hätäapukeräysten yhteydessä piiri tai osasto huolehtii erillisistä sopimuksistä alueosuuskauppojen kanssa kirjallisesti, esim. sähköpostitse. 

Rahat toimitetaan turvapussissa. Turvapussin sisään laitetaan tilisiirtolomake, jossa on katastrofirahaston S-pankin tilinumero, sekä osaston oma keräyskohtainen viite (ks. liite).

Mahdollisten myyntikulujen vähentäminen

Myyntituotto on pidettävä erillään keräystuotoista. Jos osastolle tulee myynnistä kuluja, ne saa vähentää myyntituotoista. Jos myynti tuottaa tappiota, osasto kattaa kulut omista varoistaan.

Myyntikulut on merkittävä osaston kirjanpitoon. Myyntituottojen tilittämiseen on kolme vaihtoehtoa:

a) Maksakaa myyntikulut käteiskassasta ja tilittäkää tuotto suoraan katastrofirahastoon. Muistakaa liittää kuitit myyntikuluista osastonne kirjanpitoon.

b) Tilittäkää osaston tilille myyntikulujen verran rahaa ja maksakaa myyntikulut osaston tililtä.

c) Tilittäkää koko myyntikassa osaston tilille. Maksakaa kulut ja tilittäkää erotus katastrofirahastoon.